Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50%

  • Thứ ba, 14 Tháng Chín, 2021
  • Lượt xem : 1457

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm giá 50%, là gì ? Chúng tôi hổ trợ doanh nghiệp, cũng như chia sẻ miễn phí, giúp đỡ doanh nghiệp tốt đẹp hồ sơ pháp lý thuế ..Bảo mật thông tin doanh nghiệp, uy tín chất lượng, hiệu qủa ..

>> Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm giá 50%.

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% là gì ? Miễn giảm phí mùa dịch covid 19, nộp báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, quyết toán thuế, sổ sách kế toán, ưu đãi tặng hóa đơn điện tử...Do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ khai báo thuế, nhằm giúp doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn dịch bệnh. Công ty Ữu đãi cực sốc là gì? Nhận làm báo cáo thuế, miễn giảm ngay hôm nay.

Nhận làm báo cáo thuế (Nhận làm hồ sơ thuế) trọn gói bao gồm các yếu tố gì ? Xem thêm sau đây:

>> Nhận làm quyết toán thuế (Nhận làm hồ sơ quyết thuế), TNDN, TNCN.

>> Nhận làm báo cáo tài chính. (Báo cáo tài chính).

>> Nhận làm sổ sách kế toán.

>> Nhận làm hồ sơ vay ngân hàng.

- Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% phí bao nhiêu tiền? Miễn giảm, ưu đãi mùa dịch covid 19, xem sau đây:

* Bảng giá nhận làm báo cáo thuế:

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% nơi nào tốt nhất ? Những vướng mắc doanh nghiệp là việc chưa có kế toán thuế, để kê khai báo cáo thuế, hàng tháng, hàng quý, còn phải rất nhiều lo âu cho doanh nghiệp, chưa vững vàng trong khâu  kế toán thuế , dẫn đến dễ bị sai trong báo cáo thuế, thì chúng tôi luôn đồng hành hổ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, để nộp tờ khai thuế, mà chưa có người kê khai thuế, tháo gỡ dứt điểm ngay doanh nghiệp toàn bộ khso khăn trong lúc này.

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% (Hướng dẫn nộp thuế trên trang thuế điện tử). Sau đây chúng tôi hổ trợ về hướng dẫn doanh nghiệp miễn phí trong mùa covid19, xem chi tiể sau:

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ ? HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỮNG GÌ ? HỔ TRỢ CÁC BƯỚC, GIÚP DOANH NGHIỆP NỘP TỜ KHAI THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ): XEM VIDEO PHÍA DƯỚI:

PHẦN 2: NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT. TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

- HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY), PHẦN DƯỚI LÀ VIDEO.

- HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ.

- HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.

- HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ  TNCN.

* XEM VIDEO TỔNG HỢP 3 YẾU TỐ TRÊN Ở PHÍA DƯỚI:

BƯỚC 1: LÀM TỜ KHAI THUẾ, NỘP TỜ KHAI THUẾ, XEM VIDEO PHÍA TRÊN:

BƯỚC 2: NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN, XEM VIDEO PHÍA TRÊN:

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% (Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế), phí bao nhiêu tiền một tháng, một quý? Doanh nghiệp hãy yên tâm, công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, luôn sẵn sàng hổ trợ miễn phí, đồng hành ưu đãi cho doanh nghiệp, với mức cực thấp, đồng thời hổ trợ  quyết toán thuế  doanh nghiệp, làm sổ sách kế toán doanh nghiệp trọn gói trong chu kỳ niên độ báo cáo tài chính.

Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19

Nhận làm báo cáo thuế (Nhận khai báo thuế): Ảnh minh họa phía trên.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

>> HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

>> HƯỚNG DẪN NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

- Hướng dẫn nộp báo cáo thuế (Nhận làm báo cáo thuế). Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, tự làm tờ khai thuế, tự nộp mà không cần thuê kế toán để làm, đây cũng là yếu tố doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong mùa dịch covid19, làm giảm thiểu tài chính, mà có những doanh nghiệp không biết nộp báo cáo thuế. Ở đây chúng tôi sẽ.

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ, NỘP TỜ KHAI THUẾ LÀ GÌ ? XEM CHI TIẾT SAU:

BƯỚC 1: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ

Nhận làm báo cáo thuế, miễn giảm phí mùa dịch covid 19, là gì ? Xem hướng dẫn làm báo cáo thuế, sau đây:

* Hương dẫn làm báo cáo thuế, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), định kỳ phải gửi tờ khai thuế lên trang thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp tờ khai thuế gồm những gì đối với doanh nghiệp ? Gửi hồ sơ thuế điện tử bao gồm sau đây:

- Gửi tờ khai thuế GTGT khấu từ (01/GTGT).

- Gửi: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015).

- Gửi: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

* Các bước hướng dẫn sau đây:

- Hướng dẫn nhập bảng kê mua vào (Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT): Tải bảng kê (tại đây):

- Hướng dẫn nhập hóa đơn trên bảng kê bán ra (Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT):

BƯỚC 1A: HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ TRÊN PHẦN MỀM HTKK

BƯỚC 2:  Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT (01/GTGT), trên phần mềm HTKK, để nộp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 3: Hướng dẫn làm nhập số liệu vào phần mềm HTKK: Hướng dẫn làm tờ khai thuế trên phần mềm HTKK

BƯỚC 4: Hướng dẫn kết xuất file xml trên phần mềm HTKK:

BƯỚC 5: Hướng dẫn chọn đường link lưu trên ổ đĩa:

BƯỚC 6: Hướng dẫn lưu file XML:

BƯỚC 7: Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

 

BƯỚC 8: Hướng dẫn đăng nhập, mật khẩu, đối tượng trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 9: Hướng dẫn chọn khai thuế, và nộp tờ khai XML trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 10: Hướng dẫn chọn tệp tờ khai thuế để nộp file lưu XML trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 11: Hướng dẫn ký tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (Ký điện tử) trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 12: Hướng dẫn ký ký điện tử và nhập mã pin, bấm  chấp nhận  trên: trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 13: Hướng dẫn ký chữ ký số khi ký thành công rồi bấm  OK  trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 14: Hướng dẫn gửi tờ khai thuế GTGT khấu trừ, bấm  Nộp tờ khai , trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 15: Hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

- Hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN. Xem chi tiết video sau đây:

BƯỚC 16: Hướng dẫn làm báo cáo thuế (Làm tờ khai thuế GTGT), nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

Đây làm các bước trên đã làm hoàn thành, thể hiện những tờ khai đã nộp trên trang thuế điện tử : Thuedientu.gdt.gov.vn

*  CHÚC BẠN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG NHÉ!

- Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% ở đâu rẻ? công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, nơi  nhận làm báo cáo thuế , tại khu vực TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Khu vực miền nam, với mức giá rẻ, ưu đãi, nhằm mục tiêu hoàn thành doanh nghiệp , bảo mật thông tin doanh nghiệp, úy tín chất lượng cao, làm việc từ A tới Z, trong các khâu kế toán thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính,..Đồng thời hổ trợ miễn phí làm hồ sơ vay ngân hàng, giúp doanh nghiệp tháo gỡ tài chính..

- Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% là gì ? Nghĩa là: Nhận làm báo cáo thuế bán thời gian, nhận làm báo cáo thuế ngoài giờ, nhận làm báo cáo thuế tại nhà ...Trọn gói.

-  Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50%. Là bảm đảm công việc hoàn thiện trọn gói từ A tớ Z, 100%, không tính phát sinh các khoản phí trong quá trình làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ yên tâm và hài lòng ...

- Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% ? Chính sách hậu mãi, ưu đãi dành cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh, đồng thời giúp tháo gỡ khó khăn ấy cho doanh nghiệp về mức phsi hợp lý nhất, đối với doanh nghiệp.

- Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% (Hướng dẫn làm báo cáo thuế) GTGT, hổ trợ các doanh nghiệp tự làm tờ khai thuế GTGT, tự khai thuế gia trị gia tăng, trên phần mềm kê khai thuế HTKK, tất cả kế toán doanh nghiệp lần đầu tiên làm tờ khai thuế, chúng tôi tiến hành hướng dẫn chi tiết về: cách làm báo cáo thuế (Lập tờ khai thuế) GTGT, trên trang thuế điện tửThuedientu.gdt.gov.vn.

* Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50% (Dịch vụ làm báo cáo thuế) là gì ? Nhận làm báo cáo thuế, đồng nghĩa với việc mà doanh nghiệp thường gọi là: Dịch vụ nhận làm hồ sơ báo cáo thuế. Dịch vụ kê khai thuế. Dịch vụ làm báo cáo thuế tại nhà. Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ. Dịch vụ làm báo cáo thuế bán thời gian. Nhận làm báo cáo thuế. Dịch vụ kê khai thuế online. Dịch vụ kê khai thuế qua mạng. Dịch vụ kế toán khai báo thuế. Dịch vụ kế toán làm báo cáo thuế. Nhận kê khai thuế. Dịch vụ kê khai thuế. Nhận làm tờ khai thuế GTGT. Dịch vụ nhận làm tờ khai thuế GTGT. Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế. Nhận làm hồ sơ kê khai thuế. Dịch vụ khai báo thuế, GTGT. Nhận làm khai báo thuế ...Phí bao nhiêu tiền một tháng ? Ở đâu TP Hồ Chí Minh ? Ở đâu rẻ ? nơi nào tốt ? 

Nhận làm báo cáo thuế. Ưu đãi giảm 50%: Là các yếu tố của doanh nghiệp đang cần người làm tờ khai thuế, nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý cho doanh nghiệp, những yếu tố sẽ nói lên chi tiết sau đây:

Dịch vụ làm báo cáo thuế (Nhận làm báo cáo thuế) là gì ?

- Dịch vụ làm báo cáo thuế (Dịch vụ nhận làm hồ sơ báo cáo thuế): Trách nhiệm kiểm kê hóa đơn, chứng từ, tiền lương, hợp đồng lao động, theo dõi công nợ...Bảo đảm tính chất tuyệt đối, đúng đắn với doanh nghiệp ...

Dịch vụ kê khai thuế là gì ?

Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế tại nhà): Bảo đảm hồ sơ kê khai thuế đúng, lên sổ kế toán theo định kỳ, cập nhật hàng tồn kho, theo dõi hóa đơn trong kỳ phát sinh, kiểm soát hóa đơn khách hàng ...

Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ là gì ?

Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ (Dịch vụ làm báo cáo thuế bán thời gian): Định kỳ tới doanh nghiệp lấy hóa đơn, chứng từ để kê khai thuế, làm sổ sách kế toán, cân đối thuế đầu ra, thuế đầu vào ...

Dịch vụ kê khai thuế online là gì ?

Dịch vụ kê khai thuế online (Dịch vụ kê khai thuế qua mạng): Tất cả chứng từ phát sinh của doanh nghiệp, gửi qua zalo, hoặc mail, để kế toán tiền hành kê khai thuế online, qua trang: Thuedientu.gdt.gov.vn ...

Dịch vụ kế toán khai báo thuế là gì ?

Dịch vụ kế toán khai báo thuế (Dịch vụ kế toán làm báo cáo thuế): Tiếp nhận hồ sơ chứng từ doanh nghiệp, cập nhật số liệu lên bảng kê tiến hàng là tơ khai thuế giá trị gia tăng (Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT) ...

* Dịch vụ khai báo thuế là gì ?

- Dịch vụ khai báo thuế (Nhận làm khai báo thuế): Hổ trợ doanh nghiệp về dịch vụ khai báo thuế trọn gói. Làm tất cả hồ sơ thuế, kế toán, ngân hàng ...Trách nhiệm làm tất cả từ A tới Z, cập nhật số liệu hàng tháng, kho có phát sinh chứng từ ...

Nhận kê khai thuế là gì ?

Nhận kê khai thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Trọn gói: Làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Làm hồ sơ  BHXH. Quyết toán thuế TNDN. Báo cáo tài chính năm. Cân đối lợi doanh nghiệp. Làm sổ kế toán, theo dõi hàng tồn kho ...

Nhận làm tờ khai thuế GTGT là gì ?

Nhận làm tờ khai thuế GTGT (Dịch vụ nhận làm tờ khai thuế GTGT): Trọn gói khai báo thuế: Hàng tháng, quý phải nộp: Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (92/2015). Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ...

* Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế ?

- Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Nhận làm hồ sơ kê khai thuế): Là nhận trọn gói làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp, tất cả các hồ sơ liên quan về thuế, kế toán, quyết toán thuế, ngân hàng, trách nhiệm và quyền hạn đối với cơ quan thuế ...

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ (DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ), MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0907222166

Bình luận
BÁO CÁO THUẾ khác
Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế trọn gói

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế trọn gói

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế trọn gói (Nhận làm báo cáo thuế
Dịch vụ nhận khai báo thuế

Dịch vụ nhận khai báo thuế

Dịch vụ nhận khai báo thuế (Nhận làm khai báo thuế): Hổ trợ doanh nghiệp về dịch vụ khai báo thuế trọn gói. Làm tất cả hồ sơ thuế, kế toán, ngân hàng ...Trách nhiệm làm tất cả từ A tới Z, cập nhật số liệu hàng tháng, có phát sinh
Dịch vụ làm hồ sơ báo cáo thuế

Dịch vụ làm hồ sơ báo cáo thuế

Dịch vụ làm hồ sơ báo cáo thuế: (Nhận làm báo cáo thuế), một tháng phí bao nhiêu ? Hổ trợ giảm giá 50%, phí hồ sơ là báo cáo thuế, đã bao gồm trọn gói, căn cứ vào tình hình phát sinh của doanh nghiệp,
Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế tại nhà

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế tại nhà

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế tại nhà" (Nhận làm báo cáo thuế) ? Ưu đãi miễn giảm mùa dịch covid-19. Doanh nghiệp liên hệ tại công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, giảm 50%. Đồng Thời tư vấn thuế miễn phí doanh nghiệp,
Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế

Dịch vụ nhận làm báo cáo thuế (Nhận làm báo cáo thuế) ? Ưu đãi miễn giảm mùa dịch covid-19. Doanh nghiệp liên hệ tại công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, giảm 50%. Đồng Thời tư vấn thuế miễn phí doanh nghiệp, bảo đảm tính chính xác, bảo mật thông tin cho doanh nghiệp, gọi là: 

 

PHẦN I                                                                   THUẾ ĐIỆN TỬ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

* Trang thuế điện tử, kê khai thuế, nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế là trang nào ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trang thuế điện tử là trang (thuedientu.gdt.gov.vn) dùng để cá nhân kê khai thuế quyết toán thuế cá nhân, dùng để doanh nghiệp kê khai thuế, như nộp tiền thuế, báo cáo thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN),..Ngoài ra muốn xem bản tin về thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân mới nhất thì xem vào trang (gdt.gov.vn). 

1/ Làm thế nào để vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), trang thuế điện tử là gì ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) đây cũng chính là trang thuế điện tử của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kê khai thuế như nộp báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN, nộp tiền thuế GTGT, nộp thuế môn bài, thuế TNDN,TNCN,...

2/ Làm thế nào để đăng nhập vào trang thuế điện tử ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp chia sẻ chi tiết về cách hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) doanh nghiệp thực hiện ngay và thật đơn giản sử dụng trên trang thuế điện tử (Thuế điện tử) bạn vào ngay trang website: thuedientu.gdt.gov.vn, tiến hành xem hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử sau đây:

>> Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

3/ Tại sao trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi không vào được ?

- Giải đáp thắc mắc đồng thời hướng dẫn chia sẻ các thông tin bị lỗi khi vào tra thuế điện tử (Thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn, lý do lỗi là do máy tính bạn chưa cài đặt eSigner Java, hướng dẫn sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử, xem hướng dẫn chi tiết saud dây

>> Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập vào được trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

4/ Làm thuế nào để lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử, các bước thực hiện sau khi doanh nghiệp vào phần (đăng nhập) rồi sau đó bấm vào (phần quên mật khẩu), sau đó nhập (mã số thuế), nhập tiếp (mật khẩu mới), nhập tiếp (nhập lại mật khẩu mới), tiến hành bấm (cập nhật), sau đó dùng chữ ký số ký tiến hành nhập mã pin thì các bước đã thực hiện xong ta được mật khẩu mới như ý muốn.

>> Xem chi tiết hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế (thuế điện tử).

- Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trên trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn

5/ Tải phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất ở đâu ?

 - Phần mềm kê khai thuế HTKK (Tải miễn phí tại đây), phần mềm HTKK 5.1.9 phiên bản nâng cấp mới nhất ngày 08/05/2024, phiên bản nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăngđáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, giúp doanh nghiệp triển khai mức giảm thuế từ 10% xuống 8%.

6/ Cài Phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

 - Hướng dẫn cũng như chia sẻ thông tin sơ bộ về doanh nghiệp khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 là cài đặt thật đơn giản, xem hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 ở phía dưới. Trước khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9, doanh nghiệp phải gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ, nhằm đảm bảo việc cài đặt phần mềm HTKK mới thật nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ lỗi gì.

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9).

7/ Làm thế nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ ?

 - Chia sẻ: Trước khi gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ, thì doanh nghiệp phải thực hiện trình tự các bước sau để việc gỡ bỏ phần mềm HTKK thật nhanh, xem hướng dẫn phía dưới bấm vào bên trong xem nhé.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

8/ Tại sao cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9) bị lỗi ?

- Giải thích các yếu tố cơ bản thường gặp khi doanh nghiệp cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 bị lỗi là do doanh nghiệp chưa gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ trên máy tính, đồng thời không được xóa giao diện HTKK phiên bản cũ trên destop. Xem chi tiết bấm vào phía dưới làm theo hướng dẫn cách cách gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm kê khai thuế HTKK (Phiên bản cũ).

9/ Làm thế nào để sửa lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK ?

 - Các yếu tố lỗi thường gặp khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK phiên bản mới, lỗi là do nguyên nhân máy tính bạn hiện nay là phiên mới có cấu hình từ Win 10 trở lên thường hay gặp phải lỗi này. Ở đây chúng tôi chia sẻ và hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK sau đây, bấm vào phía dưới để xem hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK.

>> Hướng dẫn sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK (Phiên bản mới)

10/ Tại sao phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt ?

Hướng dẫn doanh nghiệp các bước khắc phục lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt, đây là yếu thường xảy ra đối với máy tính cài win 10 trở lên thường phải gặp lỗi này, chúng tôi sẽ chi tiết doanh nghiệp cách phục lỗi này xem thông tin phần hướng dẫn sữa lỗi phần mềm HTKK phía dưới bấm vào để xem chi tiết sau đây:

>> Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt

11/ Làm thế nào để biết mã số thuế doanh nghiệp (công ty) mình do cơ quan thuế nào quản lý, hay gọi cách khác chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý ?

 - Giải đáp thắc mắc hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp để biết công ty mình chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý thì đây là những căn bản quan trọng nhất, để trong quá trình làm hồ sơ thuế ban đầu, làm tờ khai thuế nộp báo cáo thuế, trên phần mềm HTKK có để đơn vị nào quản lý công ty như chi cục thuế hay cục thuế, thì xem các hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp sẽ biết đơn vị mình cơ quan thuế nào lý sau đây:

* Xem hướng dẫn kiểm tra thông tin doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý cụ thể sau:

12/ Tại sao lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp (công ty) lỗi tại sao chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế. Đây là lỗi cơ bản dễ khắc phục nhất, lỗi này là doanh nghiệp sau khi mua mới/ gia hạn chữ ký số vừa xong mà không cập nhật chứng thư (chữ ký số) mới vừa gia hạn lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), khi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, nộp thì sẽ báo ngay lỗi này, yếu tốt chữ ký số doanh nghiệp có một chứng thư có thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi sử dụng hết hạn đăng ký chữ ký số trên trang thuế, thì khi gia hạn mới lại chữ ký số (chứng thư số mới), nhà mạng sẽ cấp lại chứng thư mới trên token cũ/ mới theo thời hạn sử dụng mà doanh nghiệp chọn gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì phải cập nhật lại lần nữa lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), để hệ thống trang thuế trùng khớp với chứng thư mới vừa mua mới/ gia hạn chữ ký số trên token vừa mới cấp chứng thư từ nhà mạng. xem chi tiết hướng dẫn cập nhật chứng thư mới lên trang thuế điện tử (Thuế điện tử):

>> Hướng dẫn cập nhật chứng thứ số lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

13/ Làm thế nào để sửa lỗi đọc được tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC,..file XML(iTax Viewer 2.3.0?

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), (Cài đặt đọc file XML), gọi là phần mềm đọc tờ khai thuế XML (iTax Viewer 2.3.0).. Xem hướng dẫn sau đây.

- Hương dẫn khắc phục sửa lỗi không đọc tờ khai thuế, file XML khi mở lỗi. các bước hướng dẫn sửa lỗi sau đây: Doanh nghiệp chưa cài đặt phần mềm iTax Viewer (Phần mềm đọc file XML), phần mềm đọc tờ khai thuế, xảy ra 2 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa cài phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), thì tải ngay phần mềm iTax Viewer (tải tại đây iTax Viewer), về máy tính rồi tiến hành cài đặt ngay, sau khi cài xong doanh nghiệp mở lại tờ khai  có tập tin (file XML ), sẽ đọc được ngay, nếu không đọc được bạn tiến hành chọn trường 2 tiếp theo thao tác sẽ thành công xem tiếp phần trường hợp 2 bên dưới:

 >> Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer.

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm iTax Viewer mà chưa chọn chế độ đọc file XML. Lý do sau khi cài xong phần mềm iTax Viewer xong doanh nghiệp phải chọn chế đội đọc file XML xem phần hướng dẫn sau đây

 >> Hướng dẫn chọn chế độ đọc file XML.

Hướng dẫn mở chế độ đọc file XML (Đọc tờ khai thuế)

14/ Làm thế nào đăng ký chữ ký số trên trang thuế, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng đăng ký mã số thuế, đăng ký chữ ký số (chứng thư mới) lên trang thuế điện tử các bước thực hiện thật đơn giản nhất xem video hướng dẫn các bước đăng ký chữ ký số lên trang thuế điện tử (thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn.

15/ Tại sao nộp tờ khai thuế có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8) ?

- Các bước sửa lỗi  (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8), xem hướng dẫn sửa lỗi phiên bản 2.5.1 sửa lên phiên bản 2.6.8 xem chi tiết video sau đây:

 

 

 

  HOA DON  

PHẦN II                                                        HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN)

 

1/ Hóa đơn điện tử là ? Khái niệm về hóa đơn điện tử sau đây:

Hóa đơn điện tử là loại chứng từ điện tử phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời đối với doanh nghiệp, là tập hợp thông điệp số liệu về bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được tạo, lập trên phần mềm hóa đơn điện tử, gửi thư điện tử như mail, zalo,.., nhận thư điện tử, lưu trữ quản lý chứng từ bằng file PDF, hoặc file hình gọi là phương thức lưu trử điện tử trên máy tính hoặc lưu trên những công nghệ khác gọi là phương tiện điện tử

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo bỡi, lập hóa đơn điện tử, cách xử lý hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử được nhà mạng cung cấp cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên máy tính , mà tổ chức đã được cấp mã số thuế khi kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ, cung ứng và được lưu trữ chứng tử trên hệ thống máy tính doanh nghiệp của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hóa đơn điện tử gồm các loại như sau: Hóa đơn xuất khẩu (Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu), hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: loại vé, loại thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm (Chứng từ bảo hiểm),…phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

- Hóa đơn điện tử là phải đảm bảo nguyên tắc, tính xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, thời gian, ngày tháng năm mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất mà doanh nghiệp sử dụng.

2/ Sử dụng hóa đơn điện tử nhà mạng nào tốt hiện nay ?

- Để bảm đảm bảo mật thông tin doanh nghiệp cũng như việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp luôn phải tính bảo mật thông tin, cập nhật thông doanh nghiệp như mã số thuế doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử bảo đảm tính chất nhanh, cập nhật thông tin khách hàng, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiếu thời gian phần xuất hóa đơn.

- Hiện nay khái quát một số nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử để doanh nghiệp tham khảo thêm và sử dụng rất tốt cụ thể sau đây:

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice).

 +  Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel .

 + Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử (Xem thông tin thêm cũng có rất nhiều nhà mạng

3/ Mua phần mềm hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) giá có cao không, mua ở đâu rẻ, nơi nào bán, liên hệ nơi nào mua hóa đơn điện tử ?

* Danh sách nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử, giá rẻ nhất, nơi bán hóa đơn điện tử cụ thể doanh nghiệp xem phía có danh sách sau đây:

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice). Nhà mạng EasyCa

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice). Nhà mạng I-CA

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina). Nhà mạng Vina

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav). Nhà mạng Bkav

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill). Nhà mạng Newca

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel) . Nhà mạng Viettel

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT). Nhà mạng FPT

4/ Làm cách nào để tra cứu được hóa đơn điện tử của khách hành có thật hay giả ?

- Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) gọi tắt là: Hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp thực trình tự các bước trên trang hóa đơn đơn điện tử, xem chi tiết qua video phía dưới:

5/ Làm thế nào để tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa ?

- Hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp thực hiện các bước làm theo hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa xem chi tiết qua video sau đây:

 

6/ Tải bộ cài đặt ký điện tử ở đâu, để ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử ?

- Hướng dẫn tải bộ cài đặt ký điện tử (Tải tại đây)

7/ Làm thế nào để cài đặt ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) ?

- Hướng dẫn cài đặt bộ ký điện tử để sử dụng đăng nhập nhập vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), tiến hành tra cứu thông tin hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào xem thông tin hóa đơn của doanh nghiệp mà khách hàng xuất cho doanh nghiệp đúng hay sai, xem chi tiết hướng dẫn qua video sau:

8/ Làm thế nào để lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

9/ Làm thế nào để vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

10/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

11/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê bán ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

 

PHẦN III                                        CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRÊN TRANG THUẾ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

1/ Không tìm thấy chữ ký số (chứng thư chữ ký số), không tìm thấy chứng thư số token ?

- Lỗi chữ ký số chưa cài đặt trên máy tính, khi doanh nghiệp ký nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế, ký hóa đơn điện tử, thì xuất hiện dòng chữ là, chưa tìm thấy chữ ký số, nghĩa là chữ ký số của doanh nghiệp chưa cài đặt trên máy tính. Sau đây chúng tôi tiến hành hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt chữ ký số lên máy tính, xem hướng dẫn cụ thể sau đây:

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT

2/ Kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số bằng cách nào ?

- Hướng dẫn kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT, xem chi tiết video các bước kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số, điều này doanh nghiệp cần phải biết làm, để tránh nhiều trường hợp giả mạo nhà mạng gọi điện thoại, gửi mail báo chữ ký số doanh nghiệp hạn và thu hồi token, đây cách cảm báo nha, xem hướng dẫn phía dưới

3/ Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ?

Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ? Hiện nay có rất nhiều chữ ký số nhà mạng hiện đại nhất hiện nay doanh nghiệp tham khảo thông tin dưới đây để biết về các mức gia hạn chữ ký số và bảng giá chữ ký số của tất cả nhà mạng liệt kê sau đây:

- Chữ ký số EasyCa. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử

- Chữ ký số I-CA. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

- Chữ ký số NCCNhà mạng NC-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số NC-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

>> Chữ ký số Hilo-Ca.Nhà mạng Hilo-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số Hilo-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện do