Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19

 • Chủ nhật, 02 Tháng Năm, 2021
 • Lượt xem : 11500

Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19, nộp báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, quyết toán thuế, sổ sách kế toán, ưu đãi tặng hóa đơn điện tử...Do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ khai báo thuế, nhằm giúp doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn dịch bệnh. Công ty Ữu đãi cực sốc là gì? Nhận làm báo cáo thuế, miễn giảm ngay hôm nay.

Nhận làm báo cáo thuế

Nhận làm báo cáo thuế (Nhận làm hồ sơ thuế) trọn gói bao gồm các yếu tố gì ? Xem thêm sau đây:

>> Nhận làm quyết toán thuế (Nhận làm hồ sơ quyết thuế), TNDN, TNCN.

>> Nhận làm báo cáo tài chính. (Báo cáo tài chính).

>> Nhận làm sổ sách kế toán.

>> Nhận làm hồ sơ vay ngân hàng.

- Nhận làm báo cáo thuế, phí bao nhiêu tiền? Miễn giảm, ưu đãi mùa dịch covid 19, xem sau đây:

* Bảng giá nhận làm báo cáo thuế:

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ  NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ

Tải phần mềm HTKK 4.8.5

Nhận làm báo cáo thuế, là gì? Những vướng mắc doanh nghiệp là việc chưa có kế toán thuế, để kê khai báo cáo thuế, hàng tháng, hàng quý, còn phải rất nhiều lo âu cho doanh nghiệp, chưa vững vàng trong khâu kế toán thuế , dẫn đến dễ bị sai trong báo cáo thuế, thì chúng tôi luôn đồng hành hổ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, để nộp tờ khai thuế, mà chưa có người kê khai thuế, tháo gỡ dứt điểm ngay doanh nghiệp toàn bộ khso khăn trong lúc này.

Nhận làm báo cáo thuế (Hướng dẫn nộp thuế trên trang thuế điện tử). Sau đây chúng tôi hổ trợ về hướng dẫn doanh nghiệp miễn phí trong mùa covid19, xem chi tiể sau:

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ ? HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỮNG GÌ ? HỔ TRỢ CÁC BƯỚC, GIÚP DOANH NGHIỆP NỘP TỜ KHAI THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ): XEM VIDEO PHÍA DƯỚI:

PHẦN 2: NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT. TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

- HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY), PHẦN DƯỚI LÀ VIDEO.

- HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ.

- HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.

- HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ  TNCN.

* XEM VIDEO TỔNG HỢP 3 YẾU TỐ TRÊN Ở PHÍA DƯỚI:

BƯỚC 1: LÀM TỜ KHAI THUẾ, NỘP TỜ KHAI THUẾ, XEM VIDEO PHÍA TRÊN:

BƯỚC 2: NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN, XEM VIDEO PHÍA TRÊN:

Nhận làm báo cáo thuế (Nhận làm hồ sơ thuế), phí bao nhiêu tiền một tháng, một quý? Doanh nghiệp hãy yên tâm, công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, luôn sẵn sàng hổ trợ miễn phí, đồng hành ưu đãi cho doanh nghiệp, với mức cực thấp, đồng thời hổ trợ quyết toán thuế doanh nghiệp, làm sổ sách kế toán doanh nghiệp trọn gói trong chu kỳ niên độ báo cáo tài chính.

 Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19 

Nhận làm báo cáo thuế (Nhận khai báo thuế): Ảnh minh họa phía trên.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

>> HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN (THUẾ ĐIỆN TỬ).

>> HƯỚNG DẪN NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

- Hướng dẫn nộp báo cáo thuế (Nhận làm báo cáo thuế). Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, tự làm tờ khai thuế, tự nộp mà không cần thuê kế toán để làm, đây cũng là yếu tố doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong mùa dịch covid19, làm giảm thiểu tài chính, mà có những doanh nghiệp không biết nộp báo cáo thuế. Ở đây chúng tôi sẽ.

PHẦN 5: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ, NỘP TỜ KHAI THUẾ LÀ GÌ ? XEM CHI TIẾT SAU:

  

BƯỚC 1: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ

Nhận làm báo cáo thuế, miễn giảm phí mùa dịch covid 19, là gì ? Xem hướng dẫn làm báo cáo thuế, sau đây:

* Hương dẫn làm báo cáo thuế, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), định kỳ phải gửi tờ khai thuế lên trang thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn kê khai thuế, nộp tờ khai thuế gồm những gì đối với doanh nghiệp ? Gửi hồ sơ thuế điện tử bao gồm sau đây:

- Gửi tờ khai thuế GTGT khấu từ (01/GTGT).

- Gửi: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015).

- Gửi: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

* Các bước hướng dẫn sau đây:

- Hướng dẫn nhập bảng kê mua vào (Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT): Tải bảng kê (tại đây):

- Hướng dẫn nhập hóa đơn trên bảng kê bán ra (Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT):

BƯỚC 1A: HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ TRÊN PHẦN MỀM HTKK

BƯỚC 2:  Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT (01/GTGT), trên phần mềm HTKK, để nộp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 3: Hướng dẫn làm nhập số liệu vào phần mềm HTKK: Hướng dẫn làm tờ khai thuế trên phần mềm HTKK

BƯỚC 4: Hướng dẫn kết xuất file xml trên phần mềm HTKK:

BƯỚC 5: Hướng dẫn chọn đường link lưu trên ổ đĩa:

BƯỚC 6: Hướng dẫn lưu file XML:

BƯỚC 7: Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

 

BƯỚC 8: Hướng dẫn đăng nhập, mật khẩu, đối tượng trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 9: Hướng dẫn chọn khai thuế, và nộp tờ khai XML trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 10: Hướng dẫn chọn tệp tờ khai thuế để nộp file lưu XML trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 11: Hướng dẫn ký tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (Ký điện tử) trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 12: Hướng dẫn ký ký điện tử và nhập mã pin, bấm chấp nhận trên: trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 13: Hướng dẫn ký chữ ký số khi ký thành công rồi bấm OK trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 14: Hướng dẫn gửi tờ khai thuế GTGT khấu trừ, bấm Nộp tờ khai , trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

BƯỚC 15: Hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

- Hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN. Xem chi tiết video sau đây:

BƯỚC 16: Hướng dẫn làm báo cáo thuế (Làm tờ khai thuế GTGT), nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

Đây làm các bước trên đã làm hoàn thành, thể hiện những tờ khai đã nộp trên trang thuế điện tử : Thuedientu.gdt.gov.vn

*  CHÚC BẠN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG NHÉ!

- Nhận làm báo cáo thuế ở đâu rẻ? công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, nơi nhận làm báo cáo thuế , tại khu vực TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Khu vực miền nam, với mức giá rẻ, ưu đãi, nhằm mục tiêu hoàn thành doanh nghiệp , bảo mật thông tin doanh nghiệp, úy tín chất lượng cao, làm việc từ A tới Z, trong các khâu kế toán thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính,..Đồng thời hổ trợ miễn phí làm hồ sơ vay ngân hàng, giúp doanh nghiệp tháo gỡ tài chính..

- Nhận làm báo cáo thuế là gì ? Nghĩa là: Nhận làm báo cáo thuế bán thời gian, nhận làm báo cáo thuế ngoài giờ, nhận làm báo cáo thuế tại nhà ...Trọn gói.

-  Nhận làm báo cáo thuế: Là bảm đảm công việc hoàn thiện trọn gói từ A tớ Z, 100%, không tính phát sinh các khoản phí trong quá trình làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ yên tâm và hài lòng ...

- Nhận làm báo cáo thuế? Chính sách hậu mãi, ưu đãi dành cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh, đồng thời giúp tháo gỡ khó khăn ấy cho doanh nghiệp về mức phsi hợp lý nhất, đối với doanh nghiệp.

- Nhận làm báo cáo thuế (Hướng dẫn làm báo cáo thuế) GTGT, hổ trợ các doanh nghiệp tự làm tờ khai thuế GTGT, tự khai thuế gia trị gia tăng, trên phần mềm kê khai thuế HTKK, tất cả kế toán doanh nghiệp lần đầu tiên làm tờ khai thuế, chúng tôi tiến hành hướng dẫn chi tiết về: cách làm báo cáo thuế (Lập tờ khai thuế) GTGT, trên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn.

* Nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế) là gì ? Nhận làm báo cáo thuế, đồng nghĩa với việc mà doanh nghiệp thường gọi là: Dịch vụ nhận làm hồ sơ báo cáo thuế. Dịch vụ kê khai thuế. Dịch vụ làm báo cáo thuế tại nhà. Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ. Dịch vụ làm báo cáo thuế bán thời gian. Nhận làm báo cáo thuế. Dịch vụ kê khai thuế online. Dịch vụ kê khai thuế qua mạng. Dịch vụ kế toán khai báo thuế. Dịch vụ kế toán làm báo cáo thuế. Nhận kê khai thuế. Dịch vụ kê khai thuế. Nhận làm tờ khai thuế GTGT. Dịch vụ nhận làm tờ khai thuế GTGT. Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế. Nhận làm hồ sơ kê khai thuế. Dịch vụ khai báo thuế, GTGT. Nhận làm khai báo thuế ...Phí bao nhiêu tiền một tháng ? Ở đâu TP Hồ Chí Minh ? Ở đâu rẻ ? nơi nào tốt ? 

Nhận làm báo cáo thuế: Là các yếu tố của doanh nghiệp đang cần người làm tờ khai thuế, nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý cho doanh nghiệp, những yếu tố sẽ nói lên chi tiết sau đây:

Dịch vụ làm báo cáo thuế là gì ?

- Dịch vụ làm báo cáo thuế (Dịch vụ nhận làm hồ sơ báo cáo thuế): Trách nhiệm kiểm kê hóa đơn, chứng từ, tiền lương, hợp đồng lao động, theo dõi công nợ...Bảo đảm tính chất tuyệt đối, đúng đắn với doanh nghiệp ...

Dịch vụ kê khai thuế là gì ?

Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế tại nhà): Bảo đảm hồ sơ kê khai thuế đúng, lên sổ kế toán theo định kỳ, cập nhật hàng tồn kho, theo dõi hóa đơn trong kỳ phát sinh, kiểm soát hóa đơn khách hàng ...

Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ là gì ?

Dịch vụ làm báo cáo thuế ngoài giờ (Dịch vụ làm báo cáo thuế bán thời gian): Định kỳ tới doanh nghiệp lấy hóa đơn, chứng từ để kê khai thuế, làm sổ sách kế toán, cân đối thuế đầu ra, thuế đầu vào ...

Dịch vụ kê khai thuế online là gì ?

Dịch vụ kê khai thuế online (Dịch vụ kê khai thuế qua mạng): Tất cả chứng từ phát sinh của doanh nghiệp, gửi qua zalo, hoặc mail, để kế toán tiền hành kê khai thuế online, qua trang: Thuedientu.gdt.gov.vn ...

Dịch vụ kế toán khai báo thuế là gì ?

Dịch vụ kế toán khai báo thuế (Dịch vụ kế toán làm báo cáo thuế): Tiếp nhận hồ sơ chứng từ doanh nghiệp, cập nhật số liệu lên bảng kê tiến hàng là tơ khai thuế giá trị gia tăng (Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT) ...

* Dịch vụ khai báo thuế là gì ?

- Dịch vụ khai báo thuế (Nhận làm khai báo thuế): Hổ trợ doanh nghiệp về dịch vụ khai báo thuế trọn gói. Làm tất cả hồ sơ thuế, kế toán, ngân hàng ...Trách nhiệm làm tất cả từ A tới Z, cập nhật số liệu hàng tháng, kho có phát sinh chứng từ ...

Nhận kê khai thuế là gì ?

Nhận kê khai thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Trọn gói: Làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Làm hồ sơ  BHXH. Quyết toán thuế TNDN. Báo cáo tài chính năm. Cân đối lợi doanh nghiệp. Làm sổ kế toán, theo dõi hàng tồn kho ...

Nhận làm tờ khai thuế GTGT là gì ?

Nhận làm tờ khai thuế GTGT (Dịch vụ nhận làm tờ khai thuế GTGT): Trọn gói khai báo thuế: Hàng tháng, quý phải nộp: Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (92/2015). Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ...

* Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế ?

- Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Nhận làm hồ sơ kê khai thuế): Là nhận trọn gói làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp, tất cả các hồ sơ liên quan về thuế, kế toán, quyết toán thuế, ngân hàng, trách nhiệm và quyền hạn đối với cơ quan thuế ...

NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ (DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ), MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0907222166

Bình luận
NHẬN KHAI BÁO THUẾ khác
Báo cáo thuế

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế. Các bước hướng dẫn nộp báo cáo thuế, thủ tục nộp tờ khai, đúng theo kỳ kê khai và những hồ sơ báo cáo thuế (Khai thuế) cần lưu ý khi kê khai thuế đúng, kịp thời,..Tránh sai sót, nhầm lẫn trong kê khai và trễ hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN,...
Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh (Hổ trợ miễn phí), hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh gồm những gì ? Hướng dẫn: Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, tư vấn hổ sợ tất cả hộ kinh doanh kê khai thuế, nộp tờ khai thuế đúng thời hạn của cơ quan thuế quy định...
Nhận làm quyết toán thuế

Nhận làm quyết toán thuế

Nhận làm quyết toán thuế (
Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp

Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp

Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp, do covid 19, miễn phí tư vấn kế toán, thuế, xuất hóa đơn điện tử, ưu đãi: Nhận làm
NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH: HỔ TRỢ MÙA DỊCH COVID 19

NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH: HỔ TRỢ MÙA DỊCH COVID 19

Nhận làm báo cáo tài chính, phí có cao không? Hổ trợ doanh nghiệp gặp khó mùa dịch covid 19, ữu đãi đặc biệt cực sốc khi: Nhận làm báo cáo tài chính, sổ sách...Nhận làm báo cáo
Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19

Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19

Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19, (Nhận làm quyết toán thuế), kể cả: nhận hồ sơ báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, ưu đãi doanh nghiệp mùa dịch covid 19, Giảm ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.5.0, tải (HTKK 4.5.0)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166