Báo cáo thuế

 • Thứ sáu, 02 Tháng Mười Hai, 2022
 • Lượt xem : 17927

Báo cáo thuế là gì ? Báo cáo thuế: Là một trong những nội dung mà tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh nào cũng cần thực hiện việc kê khai và nộp tờ khai thuế định kỳ mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp báo cáo thuế  hàng tháng tháng, hàng quý  theo đúng quy định cơ quan thuế.

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ

Tải phần mềm HTKK 4.9.9. (Tại đây)

>> Thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính. (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính)

>> Thuê dịch vụ làm quyết toán thuế. (Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNDN)

>> Thuê dịch vụ làm sổ sách kế toán thuế. (Hướng dẫn làm sổ kế toán thuế)

BÁO CÁO THUẾ                                           BAO CAO THUE

Báo cáo thuế. Các bước hướng dẫn nộp báo cáo thuế, thủ tục nộp tờ khai, đúng theo kỳ kê khai và những hồ sơ báo cáo thuế (Khai thuế) cần lưu ý khi kê khai thuế đúng, kịp thời,..Tránh sai sót, nhầm lẫn trong kê khai và trễ hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN,...

SƠ ĐỒ BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ        

* Báo cáo thuế, những điểm cần lưu ý gì ? Sau đây những vấn đề liên quan đến báo cáo thuế...

1. Báo cáo thuế ?

Báo cáo thuế: Là hoạt động lập kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra, có phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ...Và những khoảng chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, cũng như hộ kinh doanh. Báo cáo thuế, được coi là kết nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty (Dopanh nghiệp), hộ kinh doanh...Chính vì vậy, báo cáo thuế đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, là việc phải xác định các loại tờ khai thuế, để kê khai thuế phải đúng thời hạn nộp tờ khai thuế (Kê khai thuế), phải đúng thời hạn kỳ kê khai  và thời hạn nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai, phải thực hiện đúng nghĩa vụ nhà Nước, là điều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải lưu ý mấy điểm này.

  BÁO CÁO THUẾ

BÁO CÁO THUẾ- HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THUẾ. GỒM CÓ HAI PHẦN SAU ĐÂY: BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP, BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH:

PHẦN 1: DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ- NỘP BÁO CÁO THUẾ:

2. Báo cáo thuế và những tờ khai thuế cần nộp những gì ở hàng tháng, hàng quý ?

Báo cáo thuế: Mà doanh nghiệp (Công ty), hộ kinh doanh. Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các doanh nghiệp cần lưu ý để lập báo cáo thuế bao gồm: Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021), 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)

BÁO CÁO THUẾ

ẢNH: BÁO CÁO THUẾ. CẦN PHẢI NỘP HÀNG THÁNG HÀNG QUÝ

2.1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cần phải kê khai thuế: Doanh nghiệp cần xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Từ đó doanh nghiệp phải chọn được mẫu tờ khai thuế 01/GTGT (TT80/2021) để nộp đúng kỳ kê khai.

BÁO CÁO THUẾ

ẢNH: LẬP TỜ KHAI THUẾ TRÊN MÁY TÍNH

* Các bước xác định doanh nghiệp (Công ty) kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng như sau: BÁO CÁO THUẾ
 • - Doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.
 • - Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai nộp tờ khai thuế theo quý (Nộp báo cáo thuế).
 • - Doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 50 tỷ liền kề thì phải kê khai và nộp tờ khai theo tháng (Nộp báo cáo thuế).
* Cách bước doanh nghiệp lưu ý khi kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp thì cần để ý như sau: 
 • - Doanh nghiệp đang kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên, và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • - Doanh nghiệp đang kinh doanh, có doanh thu dưới 1 tỷ/ 1 năm, thì sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.
* Các tờ khai mà doanh nghiệp cần phải nộp:
    Kê khai theo phương pháp khấu trừ:
 • - Doanh nghiệp lập kê khai theo phương pháp khấu trừ: Cần lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021). Lập trên phần mềm HTKK mới nhất. 
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:
+ Trực tiếp trên GTGT: Nộp tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) (TT80/2021).
+ Trực tiếp trên doanh thu: Nộp tờ khai thuế GTGT (04/GTGT) (TT80/2021).
+ Khi doanh nghiệp lập kê khai là trên phần mềm HTKK mới nhất.
2.2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
* Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), kê khai theo tháng hay theo quý ?
- Doanh nghiệp lập tờ khai thuế GTGT theo quý, thì doanh nghiệp cũng phải nộp tờ thuế TNCN theo quý.
- Doanh nghiệp lập tờ khai thuế TNCN khi nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, thì có các trường hợp sau đây:
+ Xác đinh số thuế TNCN phải nộp trong tháng lớn hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp tờ khai theo tháng.
+ Xác định thuế TNCN phải nộp phát sinh trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai theo quý.
    DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ    

* Làm tờ khai thuế TNCN theo mẫu nào ? Đối với doanh nghiệp cần nộp những hồ sơ tờ khai thuế TNCN sau đây:

- Doanh nghiệp lưu ý khi lập mẫu tờ khai TNCN theo mẫu: 5/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021), trên phần mềm HTKK mới nhất.

- Khi kê khai thuế TNCN: Thì doanh nghiệp kê khai trên phần mềm HTKK, doanh nghiệp nên chọn kỳ kê khai theo quý hoặc theo tháng như trong tờ khai.

- Nếu doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công của bất kỳ nhân viên nào trong tháng hoặc trong quý thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế, nếu có nộp cũng không sao, tránh trình trạng nộp thiếu.Nếu

- Doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải làm báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý.

3. Thời hạn nộp chậm tờ khai thuế, tiền nộp thuế chậm nhất vào ngày nào ? Đối với doanh nghiệp khi kê khai thuế lên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn, ngày chậm nộp tờ khai và tiền thuế cụ thể như sau:

 • - Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng: Hạn nộp tờ khai thuế và tiền nộp thuế (nếu có) chậm nhất là 20 ngày của tháng sau.
 • - Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT và tiền nộp thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý sau.
 • - Chú ý: Chậm nộp tờ khai thuế phạt bao nhiêu tiền ? Mức phạt áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về chậm nộp tờ khai thuế, và khung phạt từ 1 ngày tới trên 91 ngày xem (Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
 • * Làm báo cáo thuế có dễ không ? Những điều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, kế toán cần lưu ý: Khi lập làm tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK thì yếu tố phải nhập tờ hóa đơn mua vào và bán ra trên file Excel là bảng kê để theo dõi những hóa đơn đã kê khai thuế, thì yếu tố phải ghi số hóa đơn ngày hóa đơn, số tiền chưa thuế, số tiền thuế, sau đó đối chiếu kiểm tra lại trên hóa đơn đã nhập đúng chưa, sau khi nhập xong hết tất cả hóa đơn đầu vào vào file Excel và lưu tên file là bảng kê mua vào, nhập xong hóa đơn bán ra, cũng vậy lưu tên file là bảng kê bán ra. Đây là mục đích lưu trên máy, để biết những tờ hóa đơn nào đã kê khai thuế rồi, để sau này dễ kiểm tra hóa đơn đó đã báo cáo thuế chưa thì mở file ra xem. File bảng kê lưu là sau này để cung cấp cho cơ quan thuế khi quyết toán thuế với doanh nghiệp, cơ quan thuế bắt doanh nghiệp phải cung cấp cho họ file mềm báo cáo thuế của năm...
 • Làm báo cáo thuế cần những chứng từ (hóa đơn) gì ? Chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp sau đây:
 • - Trước khi làm báo cáo thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại hóa đơn sau đây:
 • + Hóa đơn GTGT đầu vào, hóa đơn trực tiếp, tờ khai hải nhập khẩu, bảng kê mua hàng mua nông lâm thủy sản ...
 • + Hóa đơn GTGT đầu ra, tờ khai hải quan hàng xuất khẩu.
 • * Đối với hóa đơn đầu vào, chứng từ đầu vào, phải luôn luôn kiểm tra đúng mã số thuế, đúng tên công ty, đúng địa chỉ, có mã cơ quan thuế, kiểm tra nội dung bên trong hóa đơn đây được xem là hóa đơn hợp lệ, thời hạn hóa đơn kê khai thuế theo tháng, thì trên tờ hóa đơn phải ghi ngày hóa đơn đúng với kỳ kê khai thuế.
 • Ví dụ: - Kê khai thuế theo tháng 10/2022 (Nộp báo cáo thuế), thì hóa đơn có ngày ghi từ tháng 10 trở về trước năm 2022, thì việc làm tờ khai thuế tháng 10/2022, là tập hợp những hóa đơn đầu vào, chứng từ chưa khai thuế, (chưa nộp báo cáo thuế), tiến hành kê khai ngay tháng đó là hợp lệ.
 • Ví dụ: - Kê khai thuế theo quý quý 3/2022 (Nộp báo cáo thuế), thì hóa đơn có ngày ghi từ quý 3 trở về trước năm 2022, thì việc làm tờ khai thuế quý 3/2022, là tập hợp những hóa đơn đầu vào, chứng từ chưa khai thuế, (chưa nộp báo cáo thuế), tiến hành kê khai ngay quý đó là hợp lệ.

NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG- HÀNG QUÝ, Ở ĐÂY GỒM CÓ HAI PHẦN MÀ DOANH NGHIỆP BẮT BUỘT PHẢI NỘP: PHẦN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN:

HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ- LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT (01/GTGT)(TT80/2021):

- Hướng dẫn làm báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, kê khai thuế. Trước khi làm báo cáo thuế, chúng ta tiến hành mở file excel nhập số liệu trên hóa đơn vào bảng kê sau đây: Xem hình bên dưới:

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ CHÚNG TA TIẾN HÀNH XEM HƯỚNG DẪN SAU:

* Ví dụ: Ở đây chúng ta có hai tờ hóa đơn đầu vào, chúng ta tiến hành nhập bảng kê hóa đơn đầu vào sau đây: Xem hình bên dưới:

Dịch vụ làm báo cáo thuế Dịch vụ nhận làm báo báo cáo thuế

Hướng dẫn làm báo cáo thuế (Kê khai thuế). Chia sẻ những bước quan trọng trong quá trình làm báo cáo thuế, kể khai thuế sao cho dễ nhới nhất, đơn gian nhất, nhanh gọn nhất, chính xác nhất. Xem sau đây:

Căn cứ vào hai tờ hóa đơn đầu vào chúng tiến hành nhập bảng kê theo hình bên dưới làm theo hướng dẫn nha, Ở chúng ta chia sẻ cách làm báo cáo thuế, nhập bảng kê để lưu đầu vào, xem sau dây:

DỊCH VỤ NHẬN KÊ KHAI THUẾ

BƯỚC 2: TRƯỚC KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ CHÚNG TA TIẾN HÀNH LẬP BẢNG KÊ ĐẦU RA SAU ĐÂY:

* Ví dụ: Ở đây chúng ta có hai tờ hóa đơn đầu ra, chúng ta tiến hành nhập bảng kê hóa đơn đầu ra sau đây: Xem hình bên dưới:

BAO CAO THUE BAO CAO THUE

Căn cứ vào hai tờ hóa đơn đầu ra phía trên chúng tiến hành nhập bảng kê đầu ra theo hình bên dưới làm theo hướng dẫn nha, Ở đây chúng ta chia sẻ cách làm báo cáo thuế, nhập bảng kê để lưu đầu ra, xem saud dây:

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM HTKK.

Chúng ta tiến hành mở phần mềm HTKK lên để làm tờ khai thuế nha cả nha (Chúng ta chia những gì đã biết để các bạn làm nha). Nếu máy tính bạn chưa có phần mềm HTKK thì tải tại đây nha (Tải về)

- Mở phần mềm HTKK lên theo hình bên dưới: Bấm vào đồng ý.

Dịch vụ báo acso thuế

* Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT theo TT80/2021: Thật đơn giản, chúng tôi chia sẻ nha cả nhà doanh nghiệp, xem những hình ảnh tờ khai thuế GTGT bến dưới nha cả nhà...Hỗ trợ miễn phí...

- Chọn: Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021) theo hình bên dưới nha các bạn.

Báo cáo thuế

- Tiến hành chọn: Tờ khai quý nha, hay kê khai tháng, sau đó chọn đồng ý, tùy doanh nghiệp có doanh thu nha, xem ảnh hình bên dưới:

bao cao thue

- Tiến hành coppy số liệu từ bảng kê mua vào phía trên dán vào phần mềm HTKK ở cột chỉ tiều (23) và (25), xem hình bên dưới và bảng kê hóa đơn đầu vào phía trên nha, xem hình sau:

- Tiến hành coppy số liệu doanh thu trên bảng kê hóa đơn đầu ra ở phía trên dán vào phần mềm HTKK xem hình bên dưới cột chỉ tiêu (32).

BAO CAO THUE

- Nếu doanh nghiệp bán ra xuất hóa đơn 8%, thì chúng ta phải làm trên LP 43/2022/QH15, coppy trên bảng kê hóa đơn đầu ra, coppy số liệu dán vào chi tiết từ mặt hàng, từng số liệu, hình bên dưới và đôi chiếu số liệu trên bảng kê hóa đơn đầu ra phía trên nha. xem hình phía dưới và trên bảng kê

báo cáo thuế

Tiến hành xuất file XML để nộp tờ khai thuế GTGT trên trang thuế điện tử (thuedientu,gdt.gov.vn). Lưu file XML ra ổ đĩa nào cũng được sao cho để nhớ nhất khi nộp tờ khai nha các bạn.

* Ví dụ lưu sau đây:

Báo cáo thuế

* PHẦN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN):

HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ TNCN-HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ- LÀM TỜ KHAI THUẾ TNCN (TT80/2021):

Hướng dẫn làm tờ khai thuế TNCN (TT80/2021).

- Chúng ta chọn: Thuế thu nhập cá nhân -> 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021); Xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Chúng ta chọn: Tờ khai quý -> chọn quý -> Chọn: Đồng ý: Xem hình bên dưới:

báo cáo thuế

- Tiến hành nhập số liệu tiền lương (Nếu có phát sinh), nhập số lượng người lao động xong sau đó -> kết xuất ra file XML để lưu, xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Chọn:Kết xuất XML -> kết xuất

Báo cáo thuế

- Lưu ra file lưu, để chuẩn bị nộp báo cáo thuế, xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Đây là file đã lưu của file XML tờ khai thuế TNCN và tờ khai thuế GTGT: Xem hình bên dưới: 

BAOS CÁO THUẾ

Trước khi nộp tờ khai thuế chúng ta cần chuẩn bị chữ ký số (Token) cắm vào máy tính để cộng việc thực hiện nộp tờ khai thuế nha.

 chữ ký số kê khai thuế 

ẢNH: CHỮ KÝ SỐ

* CHÚ Ý: Doanh nghiệp phải kiểm tra chữ ký số xem thử còn hạn sử dụng hay hết hạn sử dụng, để cho công việc nộp tờ khai thuế (Báo cáo thuế) thuận lợi nhất. Nếu chữ ký số (Token) hết hạn thì doanh nghiệp thực hiện tiếp theo saud đây: Bấm ->: Gia hạn chữ ký số Easyca, Newca, Vina, Viettel, NCCA, FPT-Ca, Vin Ca, Bkav ...

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế; Chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp (Hỗ trợ miễn phí), trong quá trình nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, mà doanh nghiệp chưa biết, còn lủng củng khi vào trang thuế, xem chi tiết sau đây:

- TIẾN HÀNH NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGTTỜ KHAI THUẾ TNCN NHƯ SAU; XEM HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO THUẾ. FILE HÌNH ẢNH: Chúng ta và trang web: thuedientu.gdt.gov.vn.

 

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Vào đăng nhập, xem hình bên dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Nhập mã số thuế phải có -QL -> nhập mật khẩu -> Nhập mã xác nhận -> Bấm đăng nhập để vào trang thuế nha

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Chọn: Khai thuế -> Nộp tờ khai XML -> Chọn tệp tờ khai: Xem hình bên dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Vào đường dẫn mà đã lưu file XML, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN để tiến hành lấy file vào trang thuế: Xem hình bênh dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

Bắt đầu: Ký điện tử -> nhập mã pin chữ ký số -> Chấp nhận; xem hình bên dưới:

- Bấm: OK, xem hình bên dưới:

- Tiến hành bấm: Nộp tờ khai

- Sau khi nộp tờ khai thuế GTGTtờ khai thuế TNCN-> sẽ xuất hiện hai tờ khai ở trong trang thuế điện tử, đây là đã  gửi tờ khai thuế hoàn thành nha.

PHẦN 2: BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH:

* HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH: CHỈA SẺ THÔNG TIN BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH SAU ĐÂY:

Hộ kinh doanh cần tìm kế toán thuế, báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh). Chúng tôi chia sẻ những cách tìm kiếm dễ nhất như sau: dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh, dịch kê khai thuế hộ kinh doanh, dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, nhỏ lẻ, kế toán thuế hộ kinh doanh, dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh hàng tháng, hàng quý...

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG NHA: BÁO CÁO THUẾ ĐÃ NỘP XONG VÀ THÀNH CÔNG.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ TƯ VẤN THUẾ MIỄN PHÍ

DỊCH VỤ KHAI THUẾ DOANH NGHIỆP: 0907222166 

* Dịch vụ báo cáo thuế là gì đối với doanh nghiệp ? Chủ doanh nghiệp cần lưu ý khi thuê dịch vụ làm báo cáo thuế, cần chú ý các yếu tố sau đây: Ở đây chúng tôi chia sẻ những giải đáp thắc mắc về dịch vụ kê khai thuế xem sau đây:

- Dịch vụ báo cáo thuế ? Doanh nghiệp cần lưu ý đừng để doanh nghiệp mình chậm trễ kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, vấn đề báo cáo thuế là yếu tố rất quan trọng đối với doanh nghiệp.

- Thuê dịch vụ báo cáo thuế (dịch vụ kê khai thuế), là tiền đề doanh nghiệp cần quan tâm, phải thuê dịch vụ bảo đảm giá cả tốt nhất, chất lượng uy tín bảo mật thông tin doanh nghiệp trong suốt vào trình làm báo cáo thuế, phải cân đối được nguồn hóa đơn đầu ra, đầu vào, phát hiện kịp thời sai sót, thông báo ngay đến chủ nghiệp, để khắc phục kịp thời...Tránh trình trạng cơ quan thuế phạt. Mức phạt áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Dịch vụ báo cáo thuế ? Chia sẻ doanh nghiệp:

Dịch vụ báo cáo thuế: Là dịch vụ kê khai thuế, nộp tờ khai thuế...Bao gồm trọn gói tổng thể từ A tới Z, có trách nhiệm liên quan đến quá trình hoạt động công ty (Doanh nghiệp), khi phát sinh hóa đơn đầu ra đầu vào, và tất cả yếu tố chi phí liên quan về thuế, kế toán, thì đây được gọi là dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, định kỳ dịch vụ báo cáo thuế, phải kê khai thuế, như tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp, để tiến hành kê khai thuế và nộp tờ khai thuế đúng theo kỳ hạn quy định, dịch vụ báo cáo thuế, phải có trách nhiệm làm sổ sách kế toán định kỳ cho doanh nghiệp, cuối năm lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế nộp lên trang thuế điện tử, dịch vụ báo cáo thuế, luôn luôn phải bảo mật thông tin Hiện nay trên thị trường Việt Nam, khá nhiều dịch vụ báo cáo thuế, như: Dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế bán thời gian (Ngoài giờ), dịch vụ làm báo cáo thuế, nhận làm báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ kế toán thuế, nhận làm báo cáo thuế tại nhà, nhận làm báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

* Điểm chú ý: Khi thuê dịch vụ báo cáo thuế (Báo cáo thuế):

Những vấn đề doanh nghiệp cần chú tâm để báo cáo thuế của doanh nghiệp mình, là điều các ông chủ doanh nghiệp kiếm trên hệ thống google, tuyển dịch vụ báo cáo thuế sao cho tốt nhất, để tin tưởng, giao trách nhiệm cho khâu dịch vụ báo cáo thuế, luôn luôn hoàn thành, chất lượng, bảo mật thông tin doanh nghiệp...

Bình luận
NHẬN KHAI BÁO THUẾ khác
Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh (Hổ trợ miễn phí), hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh gồm những gì ? Hướng dẫn: Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, tư vấn hổ sợ tất cả hộ kinh doanh kê khai thuế, nộp tờ khai thuế đúng thời hạn của cơ quan thuế quy định...
Nhận làm quyết toán thuế

Nhận làm quyết toán thuế

Nhận làm quyết toán thuế (
Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp

Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp

Nhận làm sổ sách kế toán: Hổ trợ pháp lý doanh nghiệp, do covid 19, miễn phí tư vấn kế toán, thuế, xuất hóa đơn điện tử, ưu đãi: Nhận làm
NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH: HỔ TRỢ MÙA DỊCH COVID 19

NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH: HỔ TRỢ MÙA DỊCH COVID 19

Nhận làm báo cáo tài chính, phí có cao không? Hổ trợ doanh nghiệp gặp khó mùa dịch covid 19, ữu đãi đặc biệt cực sốc khi: Nhận làm báo cáo tài chính, sổ sách...Nhận làm báo cáo
Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19

Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19

Nhận làm báo cáo thuế: Miễn giảm phí mùa dịch covid 19, nộp báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, quyết toán thuế, sổ sách kế toán, ưu đãi tặng hóa đơn điện tử...Do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn,
Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19

Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19

Nhận hồ sơ quyết toán thuế. Miễn giảm covid 19, (Nhận làm quyết toán thuế), kể cả: nhận hồ sơ báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, ưu đãi doanh nghiệp mùa dịch covid 19, Giảm ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.5.0, tải (HTKK 4.5.0)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166