Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.9

 • Thứ hai, 04 Tháng Tư, 2022
 • Lượt xem : 3550

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.9 (Tải miễn phí). Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng  eTax 2.0.2, iCaNhan 3.1.1, HTKK 4.7.8, iTaxViewer 1.8.9, phiên bản cập nhật ngày 18/03/2022, giúp doanh nghiệp, cá nhân đọc phần mềm HTKK 4.7.8  trên hệ thống kê khai thuế, hổ trợ đọc các file XML ...

- Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.9 (Tải  iTaxViewer 1.8.9 miễn phí), và hướng dẫn cách cài đặt miễn phí, doanh nghiệp tải phần mềm  iTaxViewer 1.8.9, về máy tính tiến hành cài đặt..Phiên bản nâng cấp mới nhất đáp ứng đọc file XML trên phần mềm kê khai thuế HTKK 4.7.8, mới nhất. xem chi tiết sau đây:

>> iTaxViewer 1.8.9 (Tải miễn phí iTaxViewer 1.8.9).

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.7, tên gọi tắt là gì ? Là: iTaxViewer1.8.9, doanh nghiệp download miễn phí iTaxViewer 1.8.9 (iTaxViewer1.8.9)...Cập nhật ngày 18/03/2022, đáp ứng đọc phần mềm HTKK 4.7.8, các file XML ...

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA MIỄN PHÍ

THÔNG BÁO TỔNG CỤC THUẾ

 Tiếp theo Thông báo ngày 18/03/2021 về việc nâng cấp 08 mẫu tờ khai quyết toán thuế năm 2021, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu khai và gửi hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK).

1.1.Triển khai một số tờ khai quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

+    Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.

+    Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.

+    Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.

+    Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL.

+    Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (triển khai tờ khai bổ sung).

1.2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03/TNDN):

-    Cập nhật danh mục tại [04] – Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: bổ sung giá trị “Không phát sinh doanh thu”. Khi chọn giá trị này thì hiển thị giá trị chỉ tiêu [05] = 0 và kiểm tra doanh thu trên chỉ tiêu [04] trên Phụ lục 03-1A = 0

-    Cập nhật phụ lục 03-1A/TNDN: Cho phép nhập âm tại chỉ tiêu 13, 14, 15, 16. Kiểm tra nếu 17 > 16 thì hiển thị cảnh báo vàng Chi phí lãi vay lớn hơn chi phí tài chính. Đề nghị NNT kiểm tra lại .

Cập nhật ràng buộc đối với phụ lục ưu đãi:

+    Cho kê khai MST 10 số (MST sử dụng để nộp tờ khai) đối với ưu đãi cùng tỉnh

+    Ứng dụng HTKK: Tính theo công thức và cho sửa chỉ tiêu số thuế phải nộp [16] trên 03-3A, 03-3B,  [21] trên 03-3C, [23] trên 03-3D nếu Tờ khai có gửi kèm Phụ lục giảm thuế theo Nghị định 92

+    Tính theo công thức và cho sửa chỉ tiêu cột (17) PL 03-3A, Nếu (17) < 0 thì (19) = 0

+    Tính theo công thức và cho sửa chỉ tiêu cột (18) PL 03-3B, Nếu (18) < 0 thì (20) = 0

- Cập nhật ràng buộc tại phụ lục ưu đãi 03-3D:

+    Bỏ bắt buộc nhập chỉ tiêu [10], [11]

+    Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu [14] = [12] x 20% x [13], cho sửa

+    Chỉ bắt nhập các thông tin mục B nếu tích chọn ưu đãi theo loại “Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ”

-    Cập nhật ràng buộc tại chỉ tiêu C1, C2 trên tờ khai như sau:

+    Bỏ ràng buộc nếu C1 > 0 thì kiểm tra C2 <= C1

+    Bỏ ràng buộc nếu C1 < 0 thì C2 đến C6 phải bằng 0

+    Nếu C1-C2 <=0, thì C3 đến C6=0

+    Nếu C1-C2>0 kiểm tra C3<=C1-C2

+    Chỉ tiêu [C2] : cho phép nhập âm, dương

+    Nếu C2 khác 0 thì bắt buộc chọn 1 loại thu nhập miễn thuế

-    Ứng dụng HTKK: Cập nhật kết chuyển các chỉ tiêu miễn giảm thuế từ phụ lục 03-3A, 03-3B, 03-3C, 03-3D lên chỉ tiêu C11, C12, C13 trên tờ khai

1.3. Tích hợp chữ ký số mới trên eTax:

-     Triển khai tích hợp thông tin chữ ký số mới của nhà cung cấp Chữ ký số I-CA, One-CA trên ứng dụng eTax.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

       Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.9 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.8, iCaNhan 3.1.5, HTKK 4.7.6 nêu trên.

Từ ngày 26/03/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.0.8, iCaNhan 3.1.5, HTKK 4.7.6, iTaxViewer 1.8.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Bình luận
LUẬT THUẾ DOANH NGHIỆP khác
Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK (Miễn Phí) ? Xem chi tiết hướng dẫn cài phần mềm HTKK...Chi tiết, xem video, chúng tôi chi tiết hướng dẫn dễ hiểu nhất, xem ngay tại đây:
Tải phần mềm iTaxViewer 1.9.1

Tải phần mềm iTaxViewer 1.9.1

Tải phần mềm iTaxViewer 1.9.1 (Tải miễn phí phần mềm iTaxViewer mới nhất), tên gọi là:  iTaxViewer bản nâng cấp 14/02/2022, tải về để đọc phần mềm HTKK, XML...Từ ngày 14/04/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá
Tải phần mềm HTKK 4.8.1

Tải phần mềm HTKK 4.8.1

Tải phần mềm HTKK 4.8.1. Tải miễn phí HTKK 4.8.1 ? Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.8.1 ngày 27/04/2022, bắt đầu sử dụng trên hệ thống HTKK 4.8.1, đáp ứng 
Tải phần mềm HTKK 4.7.8

Tải phần mềm HTKK 4.7.8

Tải phần mềm HTKK 4.7.7 (Tải miễn phí). Doanh Nghiệp tải miễn phí phần mềm HTKK 4.7.7, về, cài đặt rất dễ, phải nên gỡ phần mềm cũ ra, rồi mới cài phần mềm HTKK 4.7.7 nhé, bỡi nếu doanh nghiệp cài chòng vào sẽ báo lỗi, nên phải vào control panel gỡ ra trước.
Khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK

Khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK

Khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK ? Hướng dẫn miễn phí, các bước đơn giản, doanh nghiệp thực hiện sẽ thành công, đồng thời không lỗi phong chữ nữa, xem ngay tạid dây, chúng tôi hướng dẫn chi tiết từng bước sau ...
Tải phần mềm HTKK 4.7.3

Tải phần mềm HTKK 4.7.3

Tải phần mềm HTKK 4.7.3 (Tải miễn phí) ? Doanh nghiệp tải về miễn phí: Phần mềm kê khai thuế HTKK 4.7.3 (HTKK 4.7.3), phần mềm nâng cấp từ Tổng cục thuế, phiên bản nâng cấp mới nhất, nhằm đáp úng doanh nghiệp kê khai thuế TNDN, TNCN, GTGT ...
Tải phần mềm HTKK 4.7.2

Tải phần mềm HTKK 4.7.2

Tải phần mềm HTKK 4.7.2 (Download miễn phí). Thông báo nâng cấp ứng dụng kê khai thuế HTKK 4.7.2, giúp doanh nghiệp kê khai thuế trên phần mềm HTKK 4.7.2 ...Còn gọi là: Phần mềm HTKK 4.7.2 (HTKK4.7.2), tải miễn phí tại đây...
Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.7

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.7

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.7 (Tải miễn phí). Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng  eTax 2.0.2, iCaNhan 3.1.1, HTKK 4.7.1, iTaxViewer 1.8.7, phiên bản cập nhật ngày 18/02/2022, giúp doanh nghiệp, cá nhân đọc phần
Hướng dẫn tra cứu sổ BHXH

Hướng dẫn tra cứu sổ BHXH

Hướng dẫn tra cứu sổ BHXH (Tra cứu số sổ BHXH), tra cứu mã hộ gia đình, nếu cá nhân quên mất số sổ BHXH, thì dùng ngay CMND, CCCD, tra cứu sẽ ra ngay sổ BHXH ..
Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH

Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH

Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH ? Đơn giảm dễ hiểu. Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH,  tra cứu thời gian mà cá nhân đóng BHXH bao nhiêu năm ...
Tải phần mềm HTKK 4.7.1

Tải phần mềm HTKK 4.7.1

Tải phần mềm HTKK 4.7.1 (Download miễn phí HTKK 4.7.1), HTKK 4.7.1 là phiên bản nâng cấp mới nhất doanh nghiệp kê khai thuế trên phần mềm HTKK 4.7.1, tải miễn phí ngay tại phần mềm HTKK 4.7.1 (HTKK4.7.1).
Tải phần mềm HTKK 4.7.0

Tải phần mềm HTKK 4.7.0

Tải phần mềm HTKK 4.7.0 (Tải miễn phí HTKK 4.7.0),
Tải phần mềm HTKK 4.6.9

Tải phần mềm HTKK 4.6.9

Tải phần mềm HTKK 4.6.9 (Download miễn phí) ? Tải miễn phí phần mềm HTKK 4.6.9 (HTKK4.6.9), Phiên bản mới nhất ngày 17/02/2022, phiên bản theo TT80 của TCT, nhằm giúp doanh nghiệp kê khai thuế trên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn
Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.6

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.6

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.6 (Tải miễn phí). Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng  eTax 2.0.2, iCaNhan 3.1.1, HTKK 4.6.8, iTaxViewer 1.8.6, phiên bản cập nhật ngày 16/02/2022, giúp doanh nghiệp, cá nhân đọc phần mềm HTKK trên hệ thống kê khai thuế, hổ trợ đọc các file XML ..
Tải phần mềm HTKK 4.6.8

Tải phần mềm HTKK 4.6.8

Tải phần mềm HTKK 4.6.8 (Download miễn phí), gọi tắt là: HTKK 4.6.8 hệ thống nâng cấp ngày 15/02/2022, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp kê khai thuế trên HTKK4.6.8.
Nghị định 15/2022/NĐ-CP miễn giảm thuế GTGT còn 8%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP miễn giảm thuế GTGT còn 8%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP miễn giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, quy định chính sách miễn giảm, thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15, hiệu lực 28/01/2022, áp dụng ngày 01/02/2022, đối với tất cả doanh nghiệp trên toàn quốc ...
Tải phần mềm HTKK 4.6.7 (Tải miễn phí)

Tải phần mềm HTKK 4.6.7 (Tải miễn phí)

Phần mềm HTKK 4.6.7 (Tải miễn phí) ? Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK 4.6.7) phiên bản 4.6.7 cập nhật một số nội dung phát sinh ngày 28/01/2022 đáp ứng doanh nghiệp trong quá trình kê khai thuế trên trang thuế: 

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.8.1, tải (HTKK 4.8.1)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer1.8.9 (tải iTaxViewer1.8.9)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166