GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA

  • Thứ bảy, 06 Tháng Sáu, 2020
  • Lượt xem : 1428

Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn: Nơi cung cấp chữ ký số của nhà mạng (Bkav), nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy nhanh về thủ tục hành chính thuế, nộp hồ sơ thuế qua trang thuế điện tử, các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế nhanh chóng qua cơ quan thuế,...

Nộp hồ sơ bảo hiểm, hải quan một cách nhanh chóng qua hệ thống bảo xã hội, hệ thống hải quan, nhằm ký hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, thúc đẩy cho doanh nghiệp ký hóa đơn điện tử chỉ mất 1 phút, giao hóa đơn điện tử qua mail, zalo cho khách hàng, không sợ mấy, an toàn tuyệt đối,...

* BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ BKAV

Chữ ký số Bkav (BkavCa), là dùng để ký giất tờ hồ sơ thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ hải quan, hố sơ ngân hàng, hóa đơn điện tử, ký và gửi một cách nhanh chóng đến cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan hải quan, ngân hàng,...

Một cách nhanh chóng, an toàn hiệu quả cao, bảo mật thông tin cực tốt, đây cũng chính là giảm tốt thiểu việc đi lại cho doanh nghiệp một cách tối ưu nhất, cũng như ký hóa đơn gửi cho khách hàng một cách an toàn,...

Mà cần hồ sơ giấy, hay hóa đơn lưu ngoài, Toàn bộ hồ sơ thuế, hải quan, bảo hiểm, hóa đơn điện tử, doanh nghiệp tự lưu qua mạng, hay lưu trên hệ thống máy tính doanh nghiệp, mà không cần lưu ngoài, đây cúng chính tránh thất thoát hồ sơ doanh nghiệp,...

Việc doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng chữ ký số bkav (BkavCa), Mà chữ ký số sắp hết hạn, cũng như hết hạn, doanh nghiệp nên liên hệ ngay công ty cổ phần chữ ký số Sài Gòn, để đăng ký sử dụng chữ ký số bkav là điều hết sức cần phải làm, bỡi các yếu tố quan trọng sau đây:

Sẽ làm ảnh hưởng tài chính doanh doanh, ảnh hưởng đến việc chậm trễ, phạt, chậm nộp,...Đánh mất khách hàng, không mua hàng hóa vì chưa nhận hóa đơn,...(Ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp). Các mức độ sau đây mà doanh nghiệp phải gặp phải thường xuyên,...

- Ký hóa đơn điện tử, gửi cho khách hàng doanh nghiệp hàng ngày, đó là trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh hàng ngày,...Áp dụng theo (thông tư 68) sử dụng tử ngày 01/11/2020, theo khoảng 3 và 4 điều 26 của thông 68 này,...

- Ký hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội (Như tăng, giảm lao động, tăng giảm lương cho nhân viên,...) mà chữ ký số bkav hết hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến việc hổ sơ bảo hiểm xã hội bị chậm trỡ, dẫn đến khoảng phát sinh nộp tiền bảo hiểm sẽ phải đóng thêm,..

- Ký hồ sơ hải quan, cũng như hàng nhập khẩu, xuất khẩu, chữ ký số bkav luôn phải còn hạn, đừng để hết hạn thì không ký được hồ sơ, đẫn đến không thể xuất hàng hóa, nhập hàng hóa,...

- Ký nộp tờ khai thuế GTGT, hàng tháng, hàng quý, ký nộp tiền thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh nghiệp, như là nộp thuế GTGT theo tháng, nộp thuế GTGT theo quý, nộp thuế TNDN tạm tính, nộp tiền quyết toán thuế,...Nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế, phải theo đúng kỳ hạn quy định của cơ quan thuế, nếu chậm trễ, sẽ phạt chậm nộp,...

- Hiện nay khá nhiều kế toán công ty, để hết hạn chữ ký số bkav, hoặc canh ngày hết hạn chữ ký số, bỡi sau khi nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nộp vừa xong cho kỳ kê khai thuế theo tháng, cũng như quý, thì bắt đầu để chữ ký số bkav hết hạn cho tới cuối kỳ kê khai thuế của quý tiếp theo, bắt đầu gia hạn chữ ký số bkav , kế toán tính tiết kiệm chi phí trong khoảng thời gian này, ví dụ: Canh chữ ký số bkav hết hạn vào ngày 19/04/2020, (Ngày kê khai thuế chậm nhất của tháng là 20/04/2020 cho tháng 03/2020) hoặc hết hạn ngày 29/04/2020 kỳ kê khai thuế quý 1 là 30/04/2020 chậm nhất, thì kế toán tranh thủ nộp tờ khai thuế, tháng đó, quý đó qua mạng, vào ngày 18/04/220 (theo tháng), nộp tờ khai thuế 28/02/2020 (theo quý), sau thời gian đó kế toán để chữ ký số bkav hết hạn một khoảng thời gian là 3 tháng, đối với nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, treo chữ ký số bkav hết hạn 1 tháng đối với tờ khai thuế nộp theo tháng, sau một thời gian chuẩn bị nộp tờ khai thuế tiếp theo của tháng, quý, bắt đầu canh tới ngày chậm nộp tờ khai thuế vào ngày cuối của tháng, cuối của quý mới chịu gia hạn cks Bkav , để kê khai nộp tờ khai thuế, kế toán tính khoảng cách, tiết kiệm thời gian tháng thì được 1 tháng, còn đối với quý được 3 tháng, tính có lợi cho công ty.

Lúc tới ngày cuối thì các nhân viên kế toán thuế, chuẩn bị nộp tờ khai thuế, mà chữ ký số bkav của mình hết hạn, bắt đầu gọi điện thoại liên tục lên tổng đài Bkav liên tục để gia hạn chữ ký số bkavCa, vô tình tổng đài BkavCa bận rộn liên tục, không nghe máy được, qua mấy ngày sau mới liên hệ gia hạn được chữ ký số bkav, thì lúc này đã quá hạn nộp tờ khai thuế, chữ ký số bkav đã hết hạn thì không thể ký được tờ khai thuế, để nộp qua mạng, sau đó dẫn đến nộp trễ tờ khai thuế GTGT qua trang thuedientu.gdt.gov.vn , Phạt phạt phạt....

Tôi khuyên đừng nên để chữ ký số bkav hết hạn đến cuối ngày nộp tờ khai thuế, tranh thủ gia hạn sớm 1 tý, bỡi thời điểm này, tổng đài BkavCa còn rảnh một tý, nên việc gia hạn chữ ký số bkavCa cho doanh nghiệp lúc thời điểm rảnh sẽ thỏa mái  để Gia hạn chữ ký số Bkav cho các doanh nghiệp đó,...Đừng để cận ngày mà gia hạn token bkav , thì sẽ ảnh hưởng trong quá trình gia hạn chữ ký số BkavCa của doanh nghiệp, dẫn đến  sẽ bị phạt,...

Lưu ý:

- Gia hạn chữ ký số BkavCa cận ngày nộp tờ khai thuế,...Sau khi nhà mạng BKav, Gia hạn chữ ký số BkavCa, cho doan nghiệp xong, công đoạn là phải cập nhật chứng thư mới gia hạn chữ ký số BkavCa lên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn , hoặc nộp qua trang: thuedientu.net.vn , sau khi cập nhật thành công xong, thì mới nộp được tơ khai thuế GTGT qua mạng, nếu chưa cập nhật thì sẽ báo lỗi, chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế,...

- Khó khăn thứ 2 là: Việc thay đổi mật khẩu sẽ gặp nhiều lỗi, đặc biệt ngày cuối cùng của nộp tờ khai thuế, đó là sau khi gia hạn chữ ký số, chữ ký số mà hết hạn thì không thể nào đổi được mật khẩu, sau khi gia hạn xong, để cập nhật chứng thư, thì việc để cập nhật chứng thư trên trang thuế điện tử , thì mật khẩu phải có ký tự đặc biệt như là: tct1234@, thì mới vào được bên trong trang thuế điện tử để cập nhật chứng thư mới chữ ký số bkav,...

- Theo thông tư 68 áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, từ 1/11/2020, theo Khoảng 3 và 4 điều 26 của thông tư 68 thì toàn bộ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, thì chữ ký số là yếu tố rất quan trọng nhất của doanh nghiệp, chữ ký số gắn liền với hóa đơn điện tử, bỡi chữ ký số là để ký hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn cho khách hàng doanh nghiệp trong quá trình diễn ra buôn bán hàng hóa, dịch vụ, thì chữ ký số phải ký hóa đơn điện tử , cho khách hàng là yếu tố hàng đầu doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh,...Đây gọi là: chữ ký số gắn liền vào hóa đơn điện tử, là yếu tố cần nhất đối với doanh nghiệp,...

- Hiện nay có phần mềm chữ ký số (Không cần token), gắp kết vào hóa đơn điện tử, khi ký hóa đơn điện tử, thì không cần token để ký, đó là: Phần mềm chữ ký số bkav gắn với hóa đơn điện tử bkav, thứ 2 là phần mềm chữ ký số esign gắn gắn với hóa đơn điện tử misa (Mà không cần token),...

- Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá tình hổ trợ để: Gia hạn chữ ký số bkav , cũng như doanh nghiệp gặp lỗi trong quá trình nộp tờ khai thuế thì các bạn đừng lo ngại gì hết, hãy liên hệ ngay: Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, chúng tôi cùng cộng tác liên kết với nhà mạng Bkav, chúng tôi luôn luôn hổ trợ, và đồng hành để doanh nghiệp nộp được tờ khai thuế qua mạng, một cách thành công nhất, tốt đẹp nhất,....Mong doanh nghiệp cùng hợp tác với chúng tôi,...

TỔNG ĐÀI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN HỔ TRỢ:

Cắm token bkav vào máy tính, mở utra lên gửi ID, mật khẩu qua zalo: 0907222166, chúng tôi có mặt ngay để hổ trợ: Gia hạn chữ ký số bkav, hổ trợ lỗi kê khai thuế, mua chữ ký số bkav,...24/7

* PHẦN NỘI DUNG DOANH NGHIỆP ĐANG TÌM KIẾM ĐỂ: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA, VỚI GIÁ RẺ, HỔ TRỢ TỐT NHẤT, UY TÍN THÌ LIÊN HỆ CÁC THÔNG TIN SAU ĐÂY:

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA  còn gọi là gia hạn cổng usb bkavCa. Liên hệ Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, luôn luôn hổ trợ gia hạn chữ ký số BkavCa, có các gói khuyến mãi 100 Hóa đơn điện tử cho khách hàng khi liên hệ BkavCa. Dịch vụ thuê bao chữ ký số BkavCa 1 năm, 2 năm, 3 năm, cấp chứng thư 1 năm, 2 năm, 3 năm,...

Gia hạn chữ ký số BkavCa (Gia hạn cổng token bkavca),..Nhà cung cấp chữ ký số BkavCa (Gia hạn USB BkavCa),...Cấp chứng thư mới, gia hạn token BkavCa, cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký/gia hạn Token BkavCa 1 năm, 2 năm, 3 năm,..Cho tất cả doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký, gia hạn chữ ký số Bkav-Ca, được nhận các gói ưu đãi đặc biệt từ nhà mạng Bkav-Ca,...

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV ở đâu rẻ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV ở đâu tp hồ chí minh

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV 3 năm

BkavCa: Đồng hành cùng doanh nghiệp (Chữ ký số doanh nghiệp BKavCa),...Nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu tại Việt Nam, thương hiệu BkavCa, mà tất cả khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân điều biết,..Bkav-Ca đặt niềm tin hàng đầu trên hết, niềm tin và tự hào nhất mà doanh nghiệp đã tin tưởng dịch chữ ký số công cộng của Bkav, cấp chứng thư số Bkav cho tất cả doanh nghiệp trên cả nước, và phần mềm bảo hiểm xã hội, Chữ ký số cá nhân ,...

Bảng báo giá gIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA,..

-Gia hạn chữ ký số BkavCa ở đâu tốt nhất? Liên hệ BkavCa của chúng tôi, sẽ giải đáp tốt nhất,...

-Gia hạn chữ ký số BkavCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm bao nhiêu tiền? Xem bảng giá phía trên hoặc liên hệ ngay BkavCa chúng tôi tư vấn giá tốt nhất cho bạn,.,.

* NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUÊ BAO PHỦ SÓNG TRÊN CẢ NƯỚC VÀ KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH, NHÀ MẠNG BKAVCA HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC VÀ KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH, BAO GỒM CÁC GÓI ĐĂNG KÝ MỚI, GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA CÁC GÓI SAU ĐÂY,..

Gia hạn chữ ký số Bkav Ca, gia hạn chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Token Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn CKS Bkav (Bkav-Ca), gia hạn cổng USB Bkav(Bkav-Ca), gia Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn USB Bkav (Bkav-Ca), gia hạn chứng thư Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn cổng USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký số Bkav Ca, gia chữ ký Bkav (Bkav-Ca), gia hạn Token Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chứng thư Bkav(Bkav-Ca), gia Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn CKS Bkav(Bkav-Ca), gia hạn USB Bkav(Bkav-Ca), chữ ký số Bkav Ca, chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), chữ ký Bkav(Bkav-Ca),token Bkav(Bkav-Ca), chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), chữ ký số nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký BkavCa, token nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), CKS Bkav(Bkav-Ca), cổng USB Bkav(Bkav-Ca), chứng thư Bkav(Bkav-Ca), chứng thư nhà mạng(Bkav-Ca), chữ ký số Bkav, Gia hạn chữ ký số BkavCa, gia hạn cổng usb bkavca, gia hạn token bkavca, gia hạn cổng bkavca, gia hạn usb bkavca, gia hạn chứng thư bkavca, gia hạn cks kê khai thuế, bkavca, gia hạn token nhà mạng bkavca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm,... ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận , quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, TP Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Nam Định, Tây Ninh, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thái Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Kon Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn),...

LIÊN HỆ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA: 0914137366,...

Bình luận
CHỮ KÝ SỐ khác
Gia hạn chữ ký số bkav tin sốc cho doanh nghiêp là gì?

Gia hạn chữ ký số bkav tin sốc cho doanh nghiêp là gì?

Gia hạn chữ ký số Bkav tin sốc trong năm
Gia hạn Chữ ký bkavCa

Gia hạn Chữ ký bkavCa

Chữ ký số bkavCa là gì? Là token bkav của doanh nghiệp sau khi hết hạn, doanh nghiệp LH tại
Gia hạn chữ ký số BKav? doanh nghiệp cần chú ý nhất cần gì?

Gia hạn chữ ký số BKav? doanh nghiệp cần chú ý nhất cần gì?

Gia hạn chữ ký số BKav?Những điểm cần lưu ý nhất mà doanh nghiệp phải làm đó là, phải nhớ cập nhật chứng thư mới và trang thuế: 
Mua chữ ký số Bkav ở TP Hồ Chí Minh

Mua chữ ký số Bkav ở TP Hồ Chí Minh

Mua chữ ký số bkav ở đâu? Là chữ ký số bkav của nhà mạng bkav, dùng cho tất cả doanh
Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca

Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca

Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca là gì? đồng hành tri ân khách hàng doanh nghiệp khi mua chữ ký số bkav 3 năm tặng ngay doanh nghiệp 100
Mua chữ ký bkav

Mua chữ ký bkav

Mua chữ ký bkav là gì? Là chữ ký số bkav của nhà mạng bkav, doanh nghiệp
Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì?

Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì?

Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì? Là chữ ký số của nhà mạng bkav, cung cấp cho toàn bộ doanh nghiệp sử dụng trong quá trình kê khai thuế cho doanh nghiệp,
Mua chữ ký số bkavCa là gì?

Mua chữ ký số bkavCa là gì?

Mua chữ ký số bkavCa là gì? Là usb token bkavCa của doanh nghiệp, dùng để kê khai thuế, và nộp thuế doanh nghiệp một cách tiện lợi, giảm thời gian đi lại, bảo
Mua chữ ký bkav-Ca

Mua chữ ký bkav-Ca

Mua chữ ký số bkavCa là gì? Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn chuyên cung cấp chữ ký số Bkav với mức giá tốt nhất cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng
Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh?

Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh?

Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn)? Liên hệ Công ty Cổ Phần Chữ ký số Sài Gòn, là nơi cung cấp gia hạn chữ ký số bkav, cấp gen mới trên token doanh nghiệp sau khi đăng ký gia hạn chữ ký số bkav xong, tặng ngay 100 tờ 
Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền?

Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền?

Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền? Liên hệ ngay công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn để tiến hành cấp mới chữ ký số bkav gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà
Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì?

Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì?

Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì? Là 
Mua cks bkav

Mua cks bkav

Mua cks bkav là gì? Là token của nhà mạng bkav, dùng cho doanh nghiệp để kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý,...nộp thuế, để ký hóa đơn điện tử, đó gọi là cks  bkav, ngoài còn nhiều tên gọi phía dưới sau đây:
Báo giá mua chữ ký số bkav

Báo giá mua chữ ký số bkav

Báo giá mua chữ ký số bkav: Xem bảng giá tại Công ty CP Chữ ký số Sài Gòn, bảng giá này được chúng tôi cung cấp của nhà mạng Bkav, chính nhà mạng bkav là nơi cung cấp chữ ký số cho tất cả doanh nghiệp, chúng tôi đại diện phía nhà mạng bkav, để hổ trợ các gói doanh nghiệp: 

 

PHẦN I                                                                   THUẾ ĐIỆN TỬ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

* Trang thuế điện tử, kê khai thuế, nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế là trang nào ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trang thuế điện tử là trang (thuedientu.gdt.gov.vn) dùng để cá nhân kê khai thuế quyết toán thuế cá nhân, dùng để doanh nghiệp kê khai thuế, như nộp tiền thuế, báo cáo thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN),..Ngoài ra muốn xem bản tin về thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân mới nhất thì xem vào trang (gdt.gov.vn). 

1/ Làm thế nào để vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), trang thuế điện tử là gì ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) đây cũng chính là trang thuế điện tử của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kê khai thuế như nộp báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN, nộp tiền thuế GTGT, nộp thuế môn bài, thuế TNDN,TNCN,...

2/ Làm thế nào để đăng nhập vào trang thuế điện tử ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp chia sẻ chi tiết về cách hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) doanh nghiệp thực hiện ngay và thật đơn giản sử dụng trên trang thuế điện tử (Thuế điện tử) bạn vào ngay trang website: thuedientu.gdt.gov.vn, tiến hành xem hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử sau đây:

>> Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

3/ Tại sao trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi không vào được ?

- Giải đáp thắc mắc đồng thời hướng dẫn chia sẻ các thông tin bị lỗi khi vào tra thuế điện tử (Thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn, lý do lỗi là do máy tính bạn chưa cài đặt eSigner Java, hướng dẫn sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử, xem hướng dẫn chi tiết saud dây

>> Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập vào được trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

4/ Làm thuế nào để lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử, các bước thực hiện sau khi doanh nghiệp vào phần (đăng nhập) rồi sau đó bấm vào (phần quên mật khẩu), sau đó nhập (mã số thuế), nhập tiếp (mật khẩu mới), nhập tiếp (nhập lại mật khẩu mới), tiến hành bấm (cập nhật), sau đó dùng chữ ký số ký tiến hành nhập mã pin thì các bước đã thực hiện xong ta được mật khẩu mới như ý muốn.

>> Xem chi tiết hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế (thuế điện tử).

- Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trên trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn

5/ Tải phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất ở đâu ?

 - Phần mềm kê khai thuế HTKK (Tải miễn phí tại đây), phần mềm HTKK 5.1.9 phiên bản nâng cấp mới nhất ngày 08/05/2024, phiên bản nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăngđáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, giúp doanh nghiệp triển khai mức giảm thuế từ 10% xuống 8%.

6/ Cài Phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

 - Hướng dẫn cũng như chia sẻ thông tin sơ bộ về doanh nghiệp khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 là cài đặt thật đơn giản, xem hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 ở phía dưới. Trước khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9, doanh nghiệp phải gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ, nhằm đảm bảo việc cài đặt phần mềm HTKK mới thật nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ lỗi gì.

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9).

7/ Làm thế nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ ?

 - Chia sẻ: Trước khi gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ, thì doanh nghiệp phải thực hiện trình tự các bước sau để việc gỡ bỏ phần mềm HTKK thật nhanh, xem hướng dẫn phía dưới bấm vào bên trong xem nhé.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

8/ Tại sao cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9) bị lỗi ?

- Giải thích các yếu tố cơ bản thường gặp khi doanh nghiệp cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 bị lỗi là do doanh nghiệp chưa gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ trên máy tính, đồng thời không được xóa giao diện HTKK phiên bản cũ trên destop. Xem chi tiết bấm vào phía dưới làm theo hướng dẫn cách cách gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm kê khai thuế HTKK (Phiên bản cũ).

9/ Làm thế nào để sửa lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK ?

 - Các yếu tố lỗi thường gặp khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK phiên bản mới, lỗi là do nguyên nhân máy tính bạn hiện nay là phiên mới có cấu hình từ Win 10 trở lên thường hay gặp phải lỗi này. Ở đây chúng tôi chia sẻ và hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK sau đây, bấm vào phía dưới để xem hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK.

>> Hướng dẫn sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK (Phiên bản mới)

10/ Tại sao phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt ?

Hướng dẫn doanh nghiệp các bước khắc phục lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt, đây là yếu thường xảy ra đối với máy tính cài win 10 trở lên thường phải gặp lỗi này, chúng tôi sẽ chi tiết doanh nghiệp cách phục lỗi này xem thông tin phần hướng dẫn sữa lỗi phần mềm HTKK phía dưới bấm vào để xem chi tiết sau đây:

>> Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt

11/ Làm thế nào để biết mã số thuế doanh nghiệp (công ty) mình do cơ quan thuế nào quản lý, hay gọi cách khác chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý ?

 - Giải đáp thắc mắc hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp để biết công ty mình chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý thì đây là những căn bản quan trọng nhất, để trong quá trình làm hồ sơ thuế ban đầu, làm tờ khai thuế nộp báo cáo thuế, trên phần mềm HTKK có để đơn vị nào quản lý công ty như chi cục thuế hay cục thuế, thì xem các hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp sẽ biết đơn vị mình cơ quan thuế nào lý sau đây:

* Xem hướng dẫn kiểm tra thông tin doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý cụ thể sau:

12/ Tại sao lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp (công ty) lỗi tại sao chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế. Đây là lỗi cơ bản dễ khắc phục nhất, lỗi này là doanh nghiệp sau khi mua mới/ gia hạn chữ ký số vừa xong mà không cập nhật chứng thư (chữ ký số) mới vừa gia hạn lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), khi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, nộp thì sẽ báo ngay lỗi này, yếu tốt chữ ký số doanh nghiệp có một chứng thư có thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi sử dụng hết hạn đăng ký chữ ký số trên trang thuế, thì khi gia hạn mới lại chữ ký số (chứng thư số mới), nhà mạng sẽ cấp lại chứng thư mới trên token cũ/ mới theo thời hạn sử dụng mà doanh nghiệp chọn gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì phải cập nhật lại lần nữa lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), để hệ thống trang thuế trùng khớp với chứng thư mới vừa mua mới/ gia hạn chữ ký số trên token vừa mới cấp chứng thư từ nhà mạng. xem chi tiết hướng dẫn cập nhật chứng thư mới lên trang thuế điện tử (Thuế điện tử):

>> Hướng dẫn cập nhật chứng thứ số lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

13/ Làm thế nào để sửa lỗi đọc được tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC,..file XML(iTax Viewer 2.3.0?

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), (Cài đặt đọc file XML), gọi là phần mềm đọc tờ khai thuế XML (iTax Viewer 2.3.0).. Xem hướng dẫn sau đây.

- Hương dẫn khắc phục sửa lỗi không đọc tờ khai thuế, file XML khi mở lỗi. các bước hướng dẫn sửa lỗi sau đây: Doanh nghiệp chưa cài đặt phần mềm iTax Viewer (Phần mềm đọc file XML), phần mềm đọc tờ khai thuế, xảy ra 2 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa cài phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), thì tải ngay phần mềm iTax Viewer (tải tại đây iTax Viewer), về máy tính rồi tiến hành cài đặt ngay, sau khi cài xong doanh nghiệp mở lại tờ khai  có tập tin (file XML ), sẽ đọc được ngay, nếu không đọc được bạn tiến hành chọn trường 2 tiếp theo thao tác sẽ thành công xem tiếp phần trường hợp 2 bên dưới:

 >> Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer.

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm iTax Viewer mà chưa chọn chế độ đọc file XML. Lý do sau khi cài xong phần mềm iTax Viewer xong doanh nghiệp phải chọn chế đội đọc file XML xem phần hướng dẫn sau đây

 >> Hướng dẫn chọn chế độ đọc file XML.

Hướng dẫn mở chế độ đọc file XML (Đọc tờ khai thuế)

14/ Làm thế nào đăng ký chữ ký số trên trang thuế, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng đăng ký mã số thuế, đăng ký chữ ký số (chứng thư mới) lên trang thuế điện tử các bước thực hiện thật đơn giản nhất xem video hướng dẫn các bước đăng ký chữ ký số lên trang thuế điện tử (thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn.

15/ Tại sao nộp tờ khai thuế có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8) ?

- Các bước sửa lỗi  (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8), xem hướng dẫn sửa lỗi phiên bản 2.5.1 sửa lên phiên bản 2.6.8 xem chi tiết video sau đây:

 

 

 

  HOA DON  

PHẦN II                                                        HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN)

 

1/ Hóa đơn điện tử là ? Khái niệm về hóa đơn điện tử sau đây:

Hóa đơn điện tử là loại chứng từ điện tử phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời đối với doanh nghiệp, là tập hợp thông điệp số liệu về bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được tạo, lập trên phần mềm hóa đơn điện tử, gửi thư điện tử như mail, zalo,.., nhận thư điện tử, lưu trữ quản lý chứng từ bằng file PDF, hoặc file hình gọi là phương thức lưu trử điện tử trên máy tính hoặc lưu trên những công nghệ khác gọi là phương tiện điện tử

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo bỡi, lập hóa đơn điện tử, cách xử lý hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử được nhà mạng cung cấp cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên máy tính , mà tổ chức đã được cấp mã số thuế khi kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ, cung ứng và được lưu trữ chứng tử trên hệ thống máy tính doanh nghiệp của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hóa đơn điện tử gồm các loại như sau: Hóa đơn xuất khẩu (Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu), hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: loại vé, loại thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm (Chứng từ bảo hiểm),…phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

- Hóa đơn điện tử là phải đảm bảo nguyên tắc, tính xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, thời gian, ngày tháng năm mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất mà doanh nghiệp sử dụng.

2/ Sử dụng hóa đơn điện tử nhà mạng nào tốt hiện nay ?

- Để bảm đảm bảo mật thông tin doanh nghiệp cũng như việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp luôn phải tính bảo mật thông tin, cập nhật thông doanh nghiệp như mã số thuế doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử bảo đảm tính chất nhanh, cập nhật thông tin khách hàng, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiếu thời gian phần xuất hóa đơn.

- Hiện nay khái quát một số nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử để doanh nghiệp tham khảo thêm và sử dụng rất tốt cụ thể sau đây:

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice).

 +  Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel .

 + Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử (Xem thông tin thêm cũng có rất nhiều nhà mạng

3/ Mua phần mềm hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) giá có cao không, mua ở đâu rẻ, nơi nào bán, liên hệ nơi nào mua hóa đơn điện tử ?

* Danh sách nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử, giá rẻ nhất, nơi bán hóa đơn điện tử cụ thể doanh nghiệp xem phía có danh sách sau đây:

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice). Nhà mạng EasyCa

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice). Nhà mạng I-CA

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina). Nhà mạng Vina

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav). Nhà mạng Bkav

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill). Nhà mạng Newca

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel) . Nhà mạng Viettel

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT). Nhà mạng FPT

4/ Làm cách nào để tra cứu được hóa đơn điện tử của khách hành có thật hay giả ?

- Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) gọi tắt là: Hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp thực trình tự các bước trên trang hóa đơn đơn điện tử, xem chi tiết qua video phía dưới:

5/ Làm thế nào để tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa ?

- Hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp thực hiện các bước làm theo hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa xem chi tiết qua video sau đây:

 

6/ Tải bộ cài đặt ký điện tử ở đâu, để ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử ?

- Hướng dẫn tải bộ cài đặt ký điện tử (Tải tại đây)

7/ Làm thế nào để cài đặt ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) ?

- Hướng dẫn cài đặt bộ ký điện tử để sử dụng đăng nhập nhập vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), tiến hành tra cứu thông tin hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào xem thông tin hóa đơn của doanh nghiệp mà khách hàng xuất cho doanh nghiệp đúng hay sai, xem chi tiết hướng dẫn qua video sau:

8/ Làm thế nào để lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

9/ Làm thế nào để vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

10/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

11/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê bán ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

 

PHẦN III                                        CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRÊN TRANG THUẾ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

1/ Không tìm thấy chữ ký số (chứng thư chữ ký số), không tìm thấy chứng thư số token ?

- Lỗi chữ ký số chưa cài đặt trên máy tính, khi doanh nghiệp ký nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế, ký hóa đơn điện tử, thì xuất hiện dòng chữ là, chưa tìm thấy chữ ký số, nghĩa là chữ ký số của doanh nghiệp chưa cài đặt trên máy tính. Sau đây chúng tôi tiến hành hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt chữ ký số lên máy tính, xem hướng dẫn cụ thể sau đây:

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT

2/ Kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số bằng cách nào ?

- Hướng dẫn kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT, xem chi tiết video các bước kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số, điều này doanh nghiệp cần phải biết làm, để tránh nhiều trường hợp giả mạo nhà mạng gọi điện thoại, gửi mail báo chữ ký số doanh nghiệp hạn và thu hồi token, đây cách cảm báo nha, xem hướng dẫn phía dưới

3/ Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ?

Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ? Hiện nay có rất nhiều chữ ký số nhà mạng hiện đại nhất hiện nay doanh nghiệp tham khảo thông tin dưới đây để biết về các mức gia hạn chữ ký số và bảng giá chữ ký số của tất cả nhà mạng liệt kê sau đây:

- Chữ ký số EasyCa. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử

- Chữ ký số I-CA. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

- Chữ ký số NCCNhà mạng NC-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số NC-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

>> Chữ ký số Hilo-Ca.Nhà mạng Hilo-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số Hilo-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện do