GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA

 • Thứ bảy, 06 Tháng Sáu, 2020
 • Lượt xem : 932

Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn: Nơi cung cấp chữ ký số của nhà mạng (Bkav), nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy nhanh về thủ tục hành chính thuế, nộp hồ sơ thuế qua trang thuế điện tử, các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế nhanh chóng qua cơ quan thuế,...

Nộp hồ sơ bảo hiểm, hải quan một cách nhanh chóng qua hệ thống bảo xã hội, hệ thống hải quan, nhằm ký hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, thúc đẩy cho doanh nghiệp ký hóa đơn điện tử chỉ mất 1 phút, giao hóa đơn điện tử qua mail, zalo cho khách hàng, không sợ mấy, an toàn tuyệt đối,...

* BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ BKAV

Chữ ký số Bkav (BkavCa), là dùng để ký giất tờ hồ sơ thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ hải quan, hố sơ ngân hàng, hóa đơn điện tử, ký và gửi một cách nhanh chóng đến cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan hải quan, ngân hàng,...

Một cách nhanh chóng, an toàn hiệu quả cao, bảo mật thông tin cực tốt, đây cũng chính là giảm tốt thiểu việc đi lại cho doanh nghiệp một cách tối ưu nhất, cũng như ký hóa đơn gửi cho khách hàng một cách an toàn,...

Mà cần hồ sơ giấy, hay hóa đơn lưu ngoài, Toàn bộ hồ sơ thuế, hải quan, bảo hiểm, hóa đơn điện tử, doanh nghiệp tự lưu qua mạng, hay lưu trên hệ thống máy tính doanh nghiệp, mà không cần lưu ngoài, đây cúng chính tránh thất thoát hồ sơ doanh nghiệp,...

Việc doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng chữ ký số bkav (BkavCa), Mà chữ ký số sắp hết hạn, cũng như hết hạn, doanh nghiệp nên liên hệ ngay công ty cổ phần chữ ký số Sài Gòn, để đăng ký sử dụng chữ ký số bkav là điều hết sức cần phải làm, bỡi các yếu tố quan trọng sau đây:

Sẽ làm ảnh hưởng tài chính doanh doanh, ảnh hưởng đến việc chậm trễ, phạt, chậm nộp,...Đánh mất khách hàng, không mua hàng hóa vì chưa nhận hóa đơn,...(Ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp). Các mức độ sau đây mà doanh nghiệp phải gặp phải thường xuyên,...

- Ký hóa đơn điện tử, gửi cho khách hàng doanh nghiệp hàng ngày, đó là trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh hàng ngày,...Áp dụng theo (thông tư 68) sử dụng tử ngày 01/11/2020, theo khoảng 3 và 4 điều 26 của thông 68 này,...

- Ký hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội (Như tăng, giảm lao động, tăng giảm lương cho nhân viên,...) mà chữ ký số bkav hết hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến việc hổ sơ bảo hiểm xã hội bị chậm trỡ, dẫn đến khoảng phát sinh nộp tiền bảo hiểm sẽ phải đóng thêm,..

- Ký hồ sơ hải quan, cũng như hàng nhập khẩu, xuất khẩu, chữ ký số bkav luôn phải còn hạn, đừng để hết hạn thì không ký được hồ sơ, đẫn đến không thể xuất hàng hóa, nhập hàng hóa,...

- Ký nộp tờ khai thuế GTGT, hàng tháng, hàng quý, ký nộp tiền thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh nghiệp, như là nộp thuế GTGT theo tháng, nộp thuế GTGT theo quý, nộp thuế TNDN tạm tính, nộp tiền quyết toán thuế,...Nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế, phải theo đúng kỳ hạn quy định của cơ quan thuế, nếu chậm trễ, sẽ phạt chậm nộp,...

- Hiện nay khá nhiều kế toán công ty, để hết hạn chữ ký số bkav, hoặc canh ngày hết hạn chữ ký số, bỡi sau khi nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nộp vừa xong cho kỳ kê khai thuế theo tháng, cũng như quý, thì bắt đầu để chữ ký số bkav hết hạn cho tới cuối kỳ kê khai thuế của quý tiếp theo, bắt đầu gia hạn chữ ký số bkav , kế toán tính tiết kiệm chi phí trong khoảng thời gian này, ví dụ: Canh chữ ký số bkav hết hạn vào ngày 19/04/2020, (Ngày kê khai thuế chậm nhất của tháng là 20/04/2020 cho tháng 03/2020) hoặc hết hạn ngày 29/04/2020 kỳ kê khai thuế quý 1 là 30/04/2020 chậm nhất, thì kế toán tranh thủ nộp tờ khai thuế, tháng đó, quý đó qua mạng, vào ngày 18/04/220 (theo tháng), nộp tờ khai thuế 28/02/2020 (theo quý), sau thời gian đó kế toán để chữ ký số bkav hết hạn một khoảng thời gian là 3 tháng, đối với nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, treo chữ ký số bkav hết hạn 1 tháng đối với tờ khai thuế nộp theo tháng, sau một thời gian chuẩn bị nộp tờ khai thuế tiếp theo của tháng, quý, bắt đầu canh tới ngày chậm nộp tờ khai thuế vào ngày cuối của tháng, cuối của quý mới chịu gia hạn cks Bkav , để kê khai nộp tờ khai thuế, kế toán tính khoảng cách, tiết kiệm thời gian tháng thì được 1 tháng, còn đối với quý được 3 tháng, tính có lợi cho công ty.

Lúc tới ngày cuối thì các nhân viên kế toán thuế, chuẩn bị nộp tờ khai thuế, mà chữ ký số bkav của mình hết hạn, bắt đầu gọi điện thoại liên tục lên tổng đài Bkav liên tục để gia hạn chữ ký số bkavCa, vô tình tổng đài BkavCa bận rộn liên tục, không nghe máy được, qua mấy ngày sau mới liên hệ gia hạn được chữ ký số bkav, thì lúc này đã quá hạn nộp tờ khai thuế, chữ ký số bkav đã hết hạn thì không thể ký được tờ khai thuế, để nộp qua mạng, sau đó dẫn đến nộp trễ tờ khai thuế GTGT qua trang thuedientu.gdt.gov.vn , Phạt phạt phạt....

Tôi khuyên đừng nên để chữ ký số bkav hết hạn đến cuối ngày nộp tờ khai thuế, tranh thủ gia hạn sớm 1 tý, bỡi thời điểm này, tổng đài BkavCa còn rảnh một tý, nên việc gia hạn chữ ký số bkavCa cho doanh nghiệp lúc thời điểm rảnh sẽ thỏa mái  để Gia hạn chữ ký số Bkav cho các doanh nghiệp đó,...Đừng để cận ngày mà gia hạn token bkav , thì sẽ ảnh hưởng trong quá trình gia hạn chữ ký số BkavCa của doanh nghiệp, dẫn đến  sẽ bị phạt,...

Lưu ý:

- Gia hạn chữ ký số BkavCa cận ngày nộp tờ khai thuế,...Sau khi nhà mạng BKav, Gia hạn chữ ký số BkavCa, cho doan nghiệp xong, công đoạn là phải cập nhật chứng thư mới gia hạn chữ ký số BkavCa lên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn , hoặc nộp qua trang: thuedientu.net.vn , sau khi cập nhật thành công xong, thì mới nộp được tơ khai thuế GTGT qua mạng, nếu chưa cập nhật thì sẽ báo lỗi, chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế,...

- Khó khăn thứ 2 là: Việc thay đổi mật khẩu sẽ gặp nhiều lỗi, đặc biệt ngày cuối cùng của nộp tờ khai thuế, đó là sau khi gia hạn chữ ký số, chữ ký số mà hết hạn thì không thể nào đổi được mật khẩu, sau khi gia hạn xong, để cập nhật chứng thư, thì việc để cập nhật chứng thư trên trang thuế điện tử , thì mật khẩu phải có ký tự đặc biệt như là: tct1234@, thì mới vào được bên trong trang thuế điện tử để cập nhật chứng thư mới chữ ký số bkav,...

- Theo thông tư 68 áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử, từ 1/11/2020, theo Khoảng 3 và 4 điều 26 của thông tư 68 thì toàn bộ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, thì chữ ký số là yếu tố rất quan trọng nhất của doanh nghiệp, chữ ký số gắn liền với hóa đơn điện tử, bỡi chữ ký số là để ký hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn cho khách hàng doanh nghiệp trong quá trình diễn ra buôn bán hàng hóa, dịch vụ, thì chữ ký số phải ký hóa đơn điện tử , cho khách hàng là yếu tố hàng đầu doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh,...Đây gọi là: chữ ký số gắn liền vào hóa đơn điện tử, là yếu tố cần nhất đối với doanh nghiệp,...

- Hiện nay có phần mềm chữ ký số (Không cần token), gắp kết vào hóa đơn điện tử, khi ký hóa đơn điện tử, thì không cần token để ký, đó là: Phần mềm chữ ký số bkav gắn với hóa đơn điện tử bkav, thứ 2 là phần mềm chữ ký số esign gắn gắn với hóa đơn điện tử misa (Mà không cần token),...

- Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá tình hổ trợ để: Gia hạn chữ ký số bkav , cũng như doanh nghiệp gặp lỗi trong quá trình nộp tờ khai thuế thì các bạn đừng lo ngại gì hết, hãy liên hệ ngay: Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, chúng tôi cùng cộng tác liên kết với nhà mạng Bkav, chúng tôi luôn luôn hổ trợ, và đồng hành để doanh nghiệp nộp được tờ khai thuế qua mạng, một cách thành công nhất, tốt đẹp nhất,....Mong doanh nghiệp cùng hợp tác với chúng tôi,...

TỔNG ĐÀI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN HỔ TRỢ:

Cắm token bkav vào máy tính, mở utra lên gửi ID, mật khẩu qua zalo: 0907222166, chúng tôi có mặt ngay để hổ trợ: Gia hạn chữ ký số bkav, hổ trợ lỗi kê khai thuế, mua chữ ký số bkav,...24/7

* PHẦN NỘI DUNG DOANH NGHIỆP ĐANG TÌM KIẾM ĐỂ: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA, VỚI GIÁ RẺ, HỔ TRỢ TỐT NHẤT, UY TÍN THÌ LIÊN HỆ CÁC THÔNG TIN SAU ĐÂY:

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA  còn gọi là gia hạn cổng usb bkavCa. Liên hệ Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, luôn luôn hổ trợ gia hạn chữ ký số BkavCa, có các gói khuyến mãi 100 Hóa đơn điện tử cho khách hàng khi liên hệ BkavCa. Dịch vụ thuê bao chữ ký số BkavCa 1 năm, 2 năm, 3 năm, cấp chứng thư 1 năm, 2 năm, 3 năm,...

Gia hạn chữ ký số BkavCa (Gia hạn cổng token bkavca),..Nhà cung cấp chữ ký số BkavCa (Gia hạn USB BkavCa),...Cấp chứng thư mới, gia hạn token BkavCa, cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký/gia hạn Token BkavCa 1 năm, 2 năm, 3 năm,..Cho tất cả doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký, gia hạn chữ ký số Bkav-Ca, được nhận các gói ưu đãi đặc biệt từ nhà mạng Bkav-Ca,...

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV ở đâu rẻ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV ở đâu tp hồ chí minh

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV 3 năm

BkavCa: Đồng hành cùng doanh nghiệp (Chữ ký số doanh nghiệp BKavCa),...Nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu tại Việt Nam, thương hiệu BkavCa, mà tất cả khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân điều biết,..Bkav-Ca đặt niềm tin hàng đầu trên hết, niềm tin và tự hào nhất mà doanh nghiệp đã tin tưởng dịch chữ ký số công cộng của Bkav, cấp chứng thư số Bkav cho tất cả doanh nghiệp trên cả nước, và phần mềm bảo hiểm xã hội, Chữ ký số cá nhân ,...

Bảng báo giá gIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA,..

-Gia hạn chữ ký số BkavCa ở đâu tốt nhất? Liên hệ BkavCa của chúng tôi, sẽ giải đáp tốt nhất,...

-Gia hạn chữ ký số BkavCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm bao nhiêu tiền? Xem bảng giá phía trên hoặc liên hệ ngay BkavCa chúng tôi tư vấn giá tốt nhất cho bạn,.,.

* NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUÊ BAO PHỦ SÓNG TRÊN CẢ NƯỚC VÀ KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH, NHÀ MẠNG BKAVCA HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC VÀ KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH, BAO GỒM CÁC GÓI ĐĂNG KÝ MỚI, GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA CÁC GÓI SAU ĐÂY,..

Gia hạn chữ ký số Bkav Ca, gia hạn chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Token Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), gia hạn Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn CKS Bkav (Bkav-Ca), gia hạn cổng USB Bkav(Bkav-Ca), gia Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn USB Bkav (Bkav-Ca), gia hạn chứng thư Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn cổng USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký số Bkav Ca, gia chữ ký Bkav (Bkav-Ca), gia hạn Token Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chứng thư Bkav(Bkav-Ca), gia Token USB Bkav(Bkav-Ca), gia hạn CKS Bkav(Bkav-Ca), gia hạn USB Bkav(Bkav-Ca), chữ ký số Bkav Ca, chữ ký số Bkav(Bkav-Ca), chữ ký Bkav(Bkav-Ca),token Bkav(Bkav-Ca), chữ ký nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), chữ ký số nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), gia hạn chữ ký BkavCa, token nhà mạng Bkav(Bkav-Ca), CKS Bkav(Bkav-Ca), cổng USB Bkav(Bkav-Ca), chứng thư Bkav(Bkav-Ca), chứng thư nhà mạng(Bkav-Ca), chữ ký số Bkav, Gia hạn chữ ký số BkavCa, gia hạn cổng usb bkavca, gia hạn token bkavca, gia hạn cổng bkavca, gia hạn usb bkavca, gia hạn chứng thư bkavca, gia hạn cks kê khai thuế, bkavca, gia hạn token nhà mạng bkavca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm,... ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận , quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, TP Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Nam Định, Tây Ninh, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thái Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Kon Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn),...

LIÊN HỆ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAVCA: 0914137366,...

Bình luận
CHỮ KÝ SỐ khác
Gia hạn chữ ký số bkav tin sốc cho doanh nghiêp là gì?

Gia hạn chữ ký số bkav tin sốc cho doanh nghiêp là gì?

Gia hạn chữ ký số Bkav tin sốc trong năm
Gia hạn Chữ ký bkavCa

Gia hạn Chữ ký bkavCa

Chữ ký số bkavCa là gì? Là token bkav của doanh nghiệp sau khi hết hạn, doanh nghiệp LH tại
Gia hạn chữ ký số BKav? doanh nghiệp cần chú ý nhất cần gì?

Gia hạn chữ ký số BKav? doanh nghiệp cần chú ý nhất cần gì?

Gia hạn chữ ký số BKav?Những điểm cần lưu ý nhất mà doanh nghiệp phải làm đó là, phải nhớ cập nhật chứng thư mới và trang thuế: 
Mua chữ ký số Bkav ở TP Hồ Chí Minh

Mua chữ ký số Bkav ở TP Hồ Chí Minh

Mua chữ ký số bkav ở đâu? Là chữ ký số bkav của nhà mạng bkav, dùng cho tất cả doanh
Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca

Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca

Mua 3 năm chữ ký số Bkav Ca là gì? đồng hành tri ân khách hàng doanh nghiệp khi mua chữ ký số bkav 3 năm tặng ngay doanh nghiệp 100
Mua chữ ký bkav

Mua chữ ký bkav

Mua chữ ký bkav là gì? Là chữ ký số bkav của nhà mạng bkav, doanh nghiệp
Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì?

Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì?

Chữ ký số bkav- Những điều cần biết về bkav là gì? Là chữ ký số của nhà mạng bkav, cung cấp cho toàn bộ doanh nghiệp sử dụng trong quá trình kê khai thuế cho doanh nghiệp,
Mua chữ ký số bkavCa là gì?

Mua chữ ký số bkavCa là gì?

Mua chữ ký số bkavCa là gì? Là usb token bkavCa của doanh nghiệp, dùng để kê khai thuế, và nộp thuế doanh nghiệp một cách tiện lợi, giảm thời gian đi lại, bảo
Mua chữ ký bkav-Ca

Mua chữ ký bkav-Ca

Mua chữ ký số bkavCa là gì? Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn chuyên cung cấp chữ ký số Bkav với mức giá tốt nhất cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng
Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh?

Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh?

Gia hạn chữ ký số bkav ở đâu TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn)? Liên hệ Công ty Cổ Phần Chữ ký số Sài Gòn, là nơi cung cấp gia hạn chữ ký số bkav, cấp gen mới trên token doanh nghiệp sau khi đăng ký gia hạn chữ ký số bkav xong, tặng ngay 100 tờ 
Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền?

Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền?

Mua chữ ký số bkav 3 năm bao nhiêu tiền? Liên hệ ngay công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn để tiến hành cấp mới chữ ký số bkav gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà
Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì?

Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì?

Gia hạn chữ ký số BkavCa còn gọi là gì? Là 
Mua cks bkav

Mua cks bkav

Mua cks bkav là gì? Là token của nhà mạng bkav, dùng cho doanh nghiệp để kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý,...nộp thuế, để ký hóa đơn điện tử, đó gọi là cks  bkav, ngoài còn nhiều tên gọi phía dưới sau đây:
Báo giá mua chữ ký số bkav

Báo giá mua chữ ký số bkav

Báo giá mua chữ ký số bkav: Xem bảng giá tại Công ty CP Chữ ký số Sài Gòn, bảng giá này được chúng tôi cung cấp của nhà mạng Bkav, chính nhà mạng bkav là nơi cung cấp chữ ký số cho tất cả doanh nghiệp, chúng tôi đại diện phía nhà mạng bkav, để hổ trợ các gói doanh nghiệp: 

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.9.6, tải (HTKK 4.9.6)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166