• Thứ sáu, 28 Tháng Năm, 2021
  • Lượt xem : 5232

Hướng dẫn điền phiếu điều tra doanh nghiệp (Hướng dẫn điền phiếu thống kê doanh nghiệp), hổ trợ doanh nghiệp miễn phí điền phiếu điều tra doanh nghiệp, gửi về phòng thống kê quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành phố, các bước hướng dẫn về điền phiếu điều tra, thật đơn giản và dễ hiểu nhất, về tổng điều tra năm 2020 và năm 2021, gửi doanh nghiệp, điền thông tin về tình hình hoạt động thông tin doanh nghiệp, vào phần nội dung này.

Hướng dẫn điền phiếu điều tra doanh nghiệp (Phiếu thu nhập thông tin doanh nghiệp)..

Hướng dẫn điền phiếu điều tra doanh nghiệp, là gì ? Xem video sau đây:

PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP (PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ DOANH NGHIỆP):

 

1. Giới thiệu chung

Bộ mã tiếng Việt được sử dụng để gõ chữ tiếng Việt là mã Unicode.

Yêu cầu: muốn sử dụng được hệ thống thì máy tính phải có kết nối Internet.

2. Truy cập trang Web

Địa chỉ truy cập vào trang Webthongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

II. Nội dung

Khi người sử dụng truy cập địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn muốn vào được hệ thống đều phải được cung cấp “Tài khoản” và “Mật khẩu” để truy cập vào:

Lần truy cập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu như sau:

Sau khi đăng nhập vào, giao diện như sau:

-> doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin của doanh nghiệp.

          Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống giao diện như sau:   

Cụ thể các chức năng như sau:

1. Hệ thống

* Thoát khỏi hệ thống

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống thì ở góc trên bên phải của màn hình sẽ hiện thông tin tên “Tài khoản” đang truy cập vào hệ thống. Ví dụ như hình sau:

 Nếu muốn thoát khỏi hệ thống thì người dùng di chuyển con trỏ chuột về vị trí tên tài khoản đang đăng nhập, nhấn vào nút “Thoát

1.1. Thay đổi mật khẩu

            Sau khi người sử dụng được cấp “Tài khoản” và “Mật khẩu” để truy cập vào hệ thống, người sử dụng có thể đổi mật khẩu của mình thông qua chức năng này như sau:

          + Nhập mật khẩu cũ

            + Nhập mật khẩu mới

            + Xác nhận lại mật khẩu mới

            Sau đó “Lưu” lại và lần truy cập sau sẽ dùng mật khẩu mới này.

Lưu ý: Lần truy cập đầu tiên của tất cả các tài khoản vào hệ thống đều phải thay đổi mật khẩu. Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 20 kí tự, mật khẩu phải bao gồm cả ký tự chữ cái và ký tự số.

1.2. Cập nhật thông tin NCC thông tin chi nhánh/văn phòng đại diện

Chức năng này được dùng để cập nhật thông tin người cung cấp thông tin của chi nhánh/văn phòng đại diện (Họ tên, Điện thoại, Email) đối với những chi nhánh/văn phòng đại diện được doanh nghiệp phân quyền kê khai;

Chức năng này cũng hiển thị mật khẩu của chi nhánh/văn phòng đại diện, đồng thời chức năng này sử dụng để “Khôi phục mật khẩu” cho Chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu chi nhánh/văn phòng đại diện thay đổi mật khẩu và bị quên khi đăng nhập vào hệ thống).

Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin người cung cấp thông tin của chi nhánh/văn phòng đại diện và khôi phục mật khẩu cho chi nhánh/văn phòng đại diện.

            * Giao diện như sau:

            -> Nhấn “Xem danh sách cơ sở”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chi nhánh/văn phòng đại diện mà doanh nghiệp phân quyền kê khai thông tin chi nhánh/văn phòng đại diện như sau:

Muốn cập nhật thông tin người cung cấp thông tin của chi nhánh nào thì nhấn vào   trong cột “Sửa thông tin NCC” của chi nhánh đó, hệ thống sẽ đưa ra giao diện như ví dụ sau:

-> cập nhật thông tin của người cung cấp thông tin -> nhấn nút “Lưu” để hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

Lưu ý: Tại màn hình này, người sử dụng có thể thực hiện “Khôi phục mật khẩu” cho chi nhánh trong trường hợp chi nhánh bị quên mật khẩu; khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo và mật khẩu mới như sau:

Sau khi cập nhật thông tin của người cung cấp thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu -> kết quả như ví dụ sau:

2. Phiếu số 1/DN-TB

            Chức năng này dùng kê khai Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2020.        

            Giao diện như sau:

            Doanh nghiệp kê khai lần lượt các thông tin của doanh nghiệp theo các câu trong phiếu hỏi.

            - Nhập thông tin người trả lời phiếu: Họ tên, Điện thoại, Email

            - Nhập Phần A. Thông tin chung của doanh nghiệp:

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, email

+ Chọn tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “3. Ngừng hoạt động, chờ giải thể” hoặc “4. Giải thể, phá sản” thì kết thúc kê khai.

Nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “1. Đang hoạt động” hoặc “2. Tạm ngừng hoạt động” thì tiếp tục kê khai các thông tin của doanh nghiệp:

+ Thông tin về giám đốc doanh nghiệp

+ Chọn loại hình kinh tế của doanh nghiệp

+ Xác định thông tin về cấu trúc doanh nghiệp:

ü  Trường hợp 1 (Doanh nghiệp đơn): Nếu trong câu “A1.8 Thông tin về cấu trúc doanh nghiệp” mà doanh nghiệp lựa chọn cả 3 câu đều là giá trị Không như hình dưới đây:

            -> tiếp tục kê khai các thông tin: thông tin về lao động của doanh nghiệp; thông tin về tài sản của doanh nghiệp; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin về sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo -> Sau khi kê khai xong, nhấn “Hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB”. Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (trong câu A4.5): sản phẩm của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào sẽ tiếp tục kê khai phiếu chuyên ngành của hoạt động đó.

ü  Trường hợp 2 (Doanh nghiệp đa địa điểm): Nếu trong câu “A1.8 Thông tin về cấu trúc doanh nghiệp” mà doanh nghiệp lựa chọn ít nhất một câu giá trị  như hình dưới đây:

            -> tiếp tục kê khai các thông tin: thông tin về lao động của doanh nghiệp; thông tin về tài sản của doanh nghiệp; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin về sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo

            -> Sau khi kê khai xong các thông tin trên, doanh nghiệp đa địa điểm sẽ thực hiện kê khai Phần B. Thông tin của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

            -> kê khai thông tin trong Danh sách trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020: tổng số lao động của bộ phận quản lý bình quân năm 2020, chi phí cho hoạt động quản lý, lợi nhuận thuần hoạt động SXKD, xác định có trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

            -> Nhấn nút  để thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, khi đó giao diện như sau:

            -> Nhập mã số thuế chi nhánh, tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh; địa chỉ tỉnh, địa chỉ huyện, địa chỉ xã; tình trạng hoạt động, loại hình tổ chức, hình thức hạch toán; tổng số lao động của bộ phận quản lý bình quân năm 2020, chi phí cho hoạt động quản lý, lợi nhuận thuần hoạt động SXKD, xác định có trực tiếp sản xuất, kinh doanh; xác định doanh nghiệp trả lời thông tin của chi nhánh hay chuyển cho chi nhánh trả lời thông tin của chi nhánh, nếu có thì sẽ nhấn  , khi đó giao diện kê khai phân quyền như sau:

            -> thực hiện kê khai thông tin tài khoản của chi nhánh: họ tên người cung cấp thông tin, điện thoại người cung cấp thông tin, email người cung cấp thông tin -> nhấn “Hoàn thành phân quyền”, hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

và khi đó hệ thống sẽ gửi thông tin đến mail người cung cấp thông tin của chi nhánh được kê khai ở trên.

            Sau khi kê khai thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện trong bảng danh sách, giao diện như sau:

            Tại danh sách này, những trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện mà doanh nghiệp thực hiện kê khai -> nhấn vào nút “Kê khai DS địa điểm trực thuộc DN”; còn đối với chi nhánh mà doanh nghiệp phân quyền cho chi nhánh kê khai, doanh nghiệp chỉ “Xem thông tin địa điểm” chứ không thực hiện kê khai.

            + Nhấn “Kê khai DS địa điểm trực thuộc DN” để thực hiện kê khai Phần C. Thông tin của địa điểm sản xuất kinh doanh, giao diện như sau:

            -> trên màn hình sẽ hiển thị thông tin (mã số thuế, tên) của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện đang kê khai thông tin địa điểm SXKD, nhấn nút “Thêm địa điểm SXKD” để kê khai thông tin của địa điểm sản xuất kinh doanh, giao diện như sau:

            -> kê khai: mã địa điểm SXKD; tên địa điểm SXKD/số nhà, đường phố; tỉnh; huyện; xã; tình trạng hoạt động; tổng số lao động bình quân năm 2020 của địa điểm, ví dụ như sau:

            -> nhấn “Thêm địa điểm SXKD” nếu trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện còn địa điểm SXKD khác.

            -> Sau khi kê khai xong thông tin của danh sách địa điểm -> nhấn “Hoàn thành kê khai danh sách địa điểm của chi nhánh”, khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo:           

            -> Nhấn “Kê khai hoạt động SXKD của địa điểm” để thực hiện kê khai thông tin về sản phẩm của từng địa điểm, giao diện như sau:

            -> nhập mô tả nhóm sản phẩm/nhóm dịch vụ của địa điểm -> nhấn Enter, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ tra cứu mã ngành sản phẩm như sau:

            -> người sử dụng tích chọn lĩnh vực cần tra cứu mã ngành sản phẩm theo mô tả đã nhập trước đó (mặc định hệ thống tích chọn “Tất cả các hoạt động”)  -> nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các ngành được tìm kiếm theo tên mô tả, ví dụ như sau:

            -> căn cứ vào Tên sản phẩmMô tả sản phẩm trong danh sách các sản phẩm tìm được -> người kê khai lựa chọn ngành sản phẩm của doanh nghiệp bằng cách nhấn vào nút “Chọn”, khi đó giao diện kê khai thông tin về sản xuất kinh doanh của địa điểm trực thuộc doanh nghiệp/chi nhánh (gồm: STT, Mô tả nhóm sản phẩm/dịch vụ, Mã sản phẩm, Đơn vị tính (nếu có)) như sau:

            -> Nhấn nút   để xóa thông tin sản phẩm của địa điểm. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp/chi nhánh đã kê khai phiếu chuyên đề/chuyên ngành của sản phẩm đó thì không xóa được sản phẩm, ví dụ xóa sản phẩm thuộc nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản khi đã kê khai phiếu số 1.1/DN-NLTS -> hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            -> nhấn “Thêm sản phẩm” để tiếp tục kê khai sản phẩm tiếp theo của địa điểm (nếu có), ví dụ:

            -> thực hiện kê khai thông tin của sản phẩm theo từng lĩnh vực căn cứ vào hoạt động SXKD  của địa điểm, ví dụ:

            -> nhấn “Lưu tạm” để thực hiện lưu tạm các thông tin đang được kê khai

            -> nhấn “Kết thúc kê khai sản phẩm của địa điểm có số thứ tự ” nếu hoàn thành kê khai đầy đủ thông tin sản phẩm của các lĩnh vực của địa điểm đang kê khai.

            Trong trường hợp chưa kê khai đầy đủ, khi nhấn “Kết thúc kê khai sản phẩm của địa điểm có số thứ tự” thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            -> người kê khai cần kiểm tra các thông báo theo danh sách “Thông tin cần kiểm tra” trong khung bên phải màn hình như giao diện sau:

            -> kiểm tra và hoàn thiện theo thông báo -> nhấn “Kết thúc kê khai sản phẩm của địa điểm có số thứ tự” để hoàn thành kê khai hoạt động SXKD của địa điểm, hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            Sau khi khê khai xong thông tin của địa điểm sản xuất kinh doanh của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp -> người sử dụng quay lại tab “Phiếu 1-TB” để tiếp tục kê khai địa điểm của chi nhánh tiếp theo (nếu còn)

            Lưu ý: - Những chi nhánh/văn phòng đại diện nào thêm vào thì có thể nhấn nút   ở đầu mỗi chi nhánh/văn phòng đại diện trong danh sách để xóa. Hệ thống chỉ cho phép xóa khi doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai thông tin cho phiếu chi nhánh, nếu không hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            - Người sử dụng cần phân biệt màu nền của những chi nhánh/văn phòng đại diện trong danh sách như sau:

            + Màu cam: chi nhánh/văn phòng đại diện đang kê khai địa điểm

            + Màu xanh: chi nhánh/văn phòng đại diện đã hoàn thành kê khai địa điểm

            + Màu trắng: chi nhánh/văn phòng đại diện chưa kê khai địa điểm

            - Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp chưa “Hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB”, nếu đã hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp -> thì doanh nghiệp phải thực hiện hoàn thành kê khai chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa.

            Sau khi doanh nghiệp kê khai và thực hiện “Hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB” thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            Khi đó giao diện kê khai như sau:

            Nhấn nút “Xóa phiếu” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp. (Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu).

            Nhấn “Gửi Báo cáo tài chính” để gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo giao diện sau:

            Góc trên bên phải màn hình sẽ hiển thị thông tin (Họ tên, số điện thoại) của điều tra viên phụ trách doanh nghiệp; có vấn đề gì cần giải đáp trong quá trình kê khai thông tin, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên đó.

Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống.     

Lưu ý: + Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB và đưa ra thông báo như sau:

            Tại màn hình kê khai phiếu, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như sau:

            Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục “Thông tin cần kiểm tra”) -> nhấn “Hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB” thì hệ thống mới cho lưu vào cơ sở dữ liệu.

            + Sau khi kê khai xong và hoàn thành kê khai phiếu 1/DN-TB thành công, nếu doanh nghiệp có địa điểm sản xuất kinh doanh có sản phẩm thuộc lĩnh vực nào (Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải kho bãi…) và thuộc đối tượng chọn mẫu sẽ thực hiện kê khai các phiếu chuyên đề/chuyên ngành, ví dụ như sau:

            Doanh nghiệp thực hiện kê khai đầy đủ các phiếu chuyên đề/chuyên ngành của doanh nghiệp mình.   

            Lưu ý: Khi doanh nghiệp đang thực hiện kê khai ở phiếu nào thì trên tiêu đề của phiếu đó có màu cam như Phiếu 1-TB ở trên.

2.1.1. Phiếu số 1.1/DN-NLTS

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Tại giao diện này:

            - Bên phải là danh sách các cơ sở trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm/nhóm dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản cần kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS. Trong danh sách này, những cơ sở đã thực hiện kê khai là những cơ sở được đánh dấu màu xanh, như ví dụ sau:

Trong danh sách đó, khi nhấn vào cơ sở nào thì thông tin của cơ sở đó sẽ hiển thị bên màn hình kê khai, người sử dụng có thể chỉnh sửa được.

            - Bên trái là màn hình kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS. Tại màn hình này:

            + Nếu cơ sở có mã số thuế 10 số (mã số thuế này hệ thống lấy tự động từ Phiếu số 1/DN-TB) -> người kê khai nhấn Enter -> thực hiện kê khai các thông tin tiếp theo của doanh nghiệp/chi nhánh.

+ Nếu cơ sở có mã số thuế 13 số (10 số đầu của mã số thuế tự động được lấy từ Phiếu số 1/DN-TB) -> người kê khai nhập 3 số tiếp theo của mã số thuế -> thực hiện kê khai các thông tin tiếp theo của doanh nghiệp/chi nhánh.

Sau khi xác định xong mã số thuế của cơ sở, các thông tin: Tên doanh nghiệp/chi nhánh, Địa chỉ (Tỉnh/TP), Danh sách ngành sản phẩm hệ thống lấy tự động từ Phiếu số 1/DN-TB sang

-> Doanh nghiệp thực hiện kê khai các chỉ tiêu trong phiếu:

            + Diện tích đất nông, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối

            + Máy kéo: Tên máy kéo, công suất.

Nhấn vào nút   để thêm máy kéo mới (nếu cần)

                        Nhấn nút   nếu muốn xóa máy kéo đã kê khai.

            + Kê khai máy móc, thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh

            + Kê khai diện tích cây hàng năm năm 2020

            + Kê khai diện tích cây lâu năm tại thời điểm 01/7/2020

            + Kê khai thông tin về chăn nuôi của doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2021

            + Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020

            + Xác định hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp/hợp tác xã: nếu có thì chọn “”, còn không thì chọn “Không

-> Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh đã kê khai (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic), khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            Lưu ýViệc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp/chi nhánh chưa “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1.NLTS”, nếu đã hoàn thành kê khai phiếu 1.1.NLTS -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh -> thì doanh nghiệp/chi nhánh phải thực hiện hoàn thành kê khai phiếu chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa.

            -> Sau khi kê khai toàn bộ các thông tin về Kết quả hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 của doanh nghiệp/chi nhánh -> người sử dụng nhấn vào nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1.NLTS”, nếu không còn lỗi hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau:

            Sau khi doanh nghiệp/chi nhánh kê khai và thực hiện lưu vào hệ thống, giao diện như sau:

Nhấn nút “Xóa phiếu 1.1.NLTS” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin phiếu 1.1/DN-NLTS của doanh nghiệp/chi nhánh. (Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu).

Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai phiếu số 1.1.NLTS và đưa ra thông báo như ví dụ sau:

            Tại màn hình kê khai, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như ví dụ sau:

            Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục “Thông tin cần kiểm tra”) -> nhấn “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1.NLTS” thì hệ thống mới cho lưu vào cơ sở dữ liệu.

            Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống.

2.1.2. Phiếu số 1.2/DN-CN

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động công nghiệp năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.3. Phiếu số 1.3/DN-XD

Chức năng này dùng kê khai Nhà ở xây dựng trong năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.4. Phiếu số 1.4/DN-VTKB

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ vận tải, kho bãi năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.5. Phiếu số 1.5/DN-LT

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.6. Phiếu số 1.6/DN-LH

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ lữ hành năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.7. Phiếu số 1.7/DN-TCTD

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.8. Phiếu số 1.8/DN-GD

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động giáo dục năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.9. Phiếu số 1.9/DN-YT

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ vận tải, kho bãi năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.1/DN-NLTS

2.1.10. Phiếu số 1.10/DN-VĐT

Chức năng này dùng kê khai Vốn đầu tư thực hiện năm 2020 của doanh nghiệp.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện kê khai lần lượt các chỉ tiêu trong phiếu.

-> Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp đã kê khai (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic), khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

            Lưu ýViệc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp/chi nhánh chưa “Hoàn thành kê khai phiếu 1.10.VĐT”, nếu đã hoàn thành kê khai phiếu 1.10.VĐT -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp -> thì doanh nghiệp phải thực hiện hoàn thành kê khai phiếu chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa.

            -> Sau khi kê khai toàn bộ các thông tin về Vốn đầu tư thực hiện năm 2020 của doanh nghiệp -> người sử dụng nhấn vào nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.10.VĐT”, nếu không còn lỗi hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau:

            Sau khi doanh nghiệp/chi nhánh kê khai và thực hiện lưu vào hệ thống, giao diện như sau:

Nhấn nút “Xóa phiếu 1.10.VĐT” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin phiếu 1.10/DN-VĐT của doanh nghiệp. (Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu).

Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai phiếu số 1.10.VĐT và đưa ra thông báo như sau:

            Tại màn hình kê khai, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như ví dụ sau:

            Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục “Thông tin cần kiểm tra”) -> nhấn “Hoàn thành kê khai phiếu 1.10.VĐT” thì hệ thống mới cho lưu vào cơ sở dữ liệu.

            Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống.

2.1.11. Phiếu số 1.11/DN-NL

Chức năng này dùng kê khai Sản xuất kinh doanh và tiêu dùng năng lượng trong doanh nghiệp năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.10/DN-VĐT

2.1.12. Phiếu số 1.12/DN-DVGC

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động gia công hàng hóa với đối tác nước ngoài năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.10/DN-VĐT

2.1.13. Phiếu số 1.13/DN-FATS

Chức năng này dùng kê khai Tình hình thực hiện góp vốn điều lệ năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.10/DN-VĐT

2.1.14. Phiếu số 1.14/DN-HTX

Chức năng này dùng kê khai Thông tin về hợp tác xã năm 2020.

            Giao diện như sau:

            Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu số 1.10/DN-VĐT

2.1.15. Phiếu số 1.15/DN-LĐN

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ năm 2020.

            Giao diện như sau:

Bài viết khác

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

PHẦN I                                                                   THUẾ ĐIỆN TỬ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

* Trang thuế điện tử, kê khai thuế, nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế là trang nào ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trang thuế điện tử là trang (thuedientu.gdt.gov.vn) dùng để cá nhân kê khai thuế quyết toán thuế cá nhân, dùng để doanh nghiệp kê khai thuế, như nộp tiền thuế, báo cáo thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN),..Ngoài ra muốn xem bản tin về thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân mới nhất thì xem vào trang (gdt.gov.vn). 

1/ Làm thế nào để vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), trang thuế điện tử là gì ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) đây cũng chính là trang thuế điện tử của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kê khai thuế như nộp báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN, nộp tiền thuế GTGT, nộp thuế môn bài, thuế TNDN,TNCN,...

2/ Làm thế nào để đăng nhập vào trang thuế điện tử ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp chia sẻ chi tiết về cách hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) doanh nghiệp thực hiện ngay và thật đơn giản sử dụng trên trang thuế điện tử (Thuế điện tử) bạn vào ngay trang website: thuedientu.gdt.gov.vn, tiến hành xem hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử sau đây:

>> Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

3/ Tại sao trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi không vào được ?

- Giải đáp thắc mắc đồng thời hướng dẫn chia sẻ các thông tin bị lỗi khi vào tra thuế điện tử (Thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn, lý do lỗi là do máy tính bạn chưa cài đặt eSigner Java, hướng dẫn sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử, xem hướng dẫn chi tiết saud dây

>> Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập vào được trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

4/ Làm thuế nào để lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử, các bước thực hiện sau khi doanh nghiệp vào phần (đăng nhập) rồi sau đó bấm vào (phần quên mật khẩu), sau đó nhập (mã số thuế), nhập tiếp (mật khẩu mới), nhập tiếp (nhập lại mật khẩu mới), tiến hành bấm (cập nhật), sau đó dùng chữ ký số ký tiến hành nhập mã pin thì các bước đã thực hiện xong ta được mật khẩu mới như ý muốn.

>> Xem chi tiết hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế (thuế điện tử).

- Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trên trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn

5/ Tải phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất ở đâu ?

 - Phần mềm kê khai thuế HTKK (Tải miễn phí tại đây), phần mềm HTKK 5.0.9 phiên bản nâng cấp mới nhất ngày 31/07/223, phiên bản nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăngđáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, giúp doanh nghiệp triển khai mức giảm thuế từ 10% xuống 8%.

6/ Cài Phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

 - Hướng dẫn cũng như chia sẻ thông tin sơ bộ về doanh nghiệp khi cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 là cài đặt thật đơn giản, xem hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 ở phía dưới. Trước khi cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9, doanh nghiệp phải gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ, nhằm đảm bảo việc cài đặt phần mềm HTKK mới thật nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ lỗi gì.

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 (HTKK5.0.9).

7/ Làm thế nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ ?

 - Chia sẻ: Trước khi gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ, thì doanh nghiệp phải thực hiện trình tự các bước sau để việc gỡ bỏ phần mềm HTKK thật nhanh, xem hướng dẫn phía dưới bấm vào bên trong xem nhé.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

8/ Tại sao cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 (HTKK5.1.7) bị lỗi ?

- Giải thích các yếu tố cơ bản thường gặp khi doanh nghiệp cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 bị lỗi là do doanh nghiệp chưa gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ trên máy tính, đồng thời không được xóa giao diện HTKK phiên bản cũ trên destop. Xem chi tiết bấm vào phía dưới làm theo hướng dẫn cách cách gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm kê khai thuế HTKK (Phiên bản cũ).

9/ Làm thế nào để sửa lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK ?

 - Các yếu tố lỗi thường gặp khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK phiên bản mới, lỗi là do nguyên nhân máy tính bạn hiện nay là phiên mới có cấu hình từ Win 10 trở lên thường hay gặp phải lỗi này. Ở đây chúng tôi chia sẻ và hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK sau đây, bấm vào phía dưới để xem hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK.

>> Hướng dẫn sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK (Phiên bản mới)

10/ Tại sao phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt ?

Hướng dẫn doanh nghiệp các bước khắc phục lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt, đây là yếu thường xảy ra đối với máy tính cài win 10 trở lên thường phải gặp lỗi này, chúng tôi sẽ chi tiết doanh nghiệp cách phục lỗi này xem thông tin phần hướng dẫn sữa lỗi phần mềm HTKK phía dưới bấm vào để xem chi tiết sau đây:

>> Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt

11/ Làm thế nào để biết mã số thuế doanh nghiệp (công ty) mình do cơ quan thuế nào quản lý, hay gọi cách khác chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý ?

 - Giải đáp thắc mắc hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp để biết công ty mình chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý thì đây là những căn bản quan trọng nhất, để trong quá trình làm hồ sơ thuế ban đầu, làm tờ khai thuế nộp báo cáo thuế, trên phần mềm HTKK có để đơn vị nào quản lý công ty như chi cục thuế hay cục thuế, thì xem các hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp sẽ biết đơn vị mình cơ quan thuế nào lý sau đây:

* Xem hướng dẫn kiểm tra thông tin doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý cụ thể sau:

12/ Tại sao lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp (công ty) lỗi tại sao chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế. Đây là lỗi cơ bản dễ khắc phục nhất, lỗi này là doanh nghiệp sau khi mua mới/ gia hạn chữ ký số vừa xong mà không cập nhật chứng thư (chữ ký số) mới vừa gia hạn lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), khi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, nộp thì sẽ báo ngay lỗi này, yếu tốt chữ ký số doanh nghiệp có một chứng thư có thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi sử dụng hết hạn đăng ký chữ ký số trên trang thuế, thì khi gia hạn mới lại chữ ký số (chứng thư số mới), nhà mạng sẽ cấp lại chứng thư mới trên token cũ/ mới theo thời hạn sử dụng mà doanh nghiệp chọn gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì phải cập nhật lại lần nữa lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), để hệ thống trang thuế trùng khớp với chứng thư mới vừa mua mới/ gia hạn chữ ký số trên token vừa mới cấp chứng thư từ nhà mạng. xem chi tiết hướng dẫn cập nhật chứng thư mới lên trang thuế điện tử (Thuế điện tử):

>> Hướng dẫn cập nhật chứng thứ số lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

13/ Làm thế nào để sửa lỗi đọc được tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC,..file XML(iTax Viewer 2.2.7?

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.2.7), (Cài đặt đọc file XML), gọi là phần mềm đọc tờ khai thuế XML (iTax Viewer 2.1.9).. Xem hướng dẫn sau đây.

- Hương dẫn khắc phục sửa lỗi không đọc tờ khai thuế, file XML khi mở lỗi. các bước hướng dẫn sửa lỗi sau đây: Doanh nghiệp chưa cài đặt phần mềm iTax Viewer (Phần mềm đọc file XML), phần mềm đọc tờ khai thuế, xảy ra 2 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa cài phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.2.7), thì tải ngay phần mềm iTax Viewer (tải tại đây iTax Viewer), về máy tính rồi tiến hành cài đặt ngay, sau khi cài xong doanh nghiệp mở lại tờ khai  có tập tin (file XML ), sẽ đọc được ngay, nếu không đọc được bạn tiến hành chọn trường 2 tiếp theo thao tác sẽ thành công xem tiếp phần trường hợp 2 bên dưới:

 >> Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer.

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm iTax Viewer mà chưa chọn chế độ đọc file XML. Lý do sau khi cài xong phần mềm iTax Viewer xong doanh nghiệp phải chọn chế đội đọc file XML xem phần hướng dẫn sau đây

 >> Hướng dẫn chọn chế độ đọc file XML.

Hướng dẫn mở chế độ đọc file XML (Đọc tờ khai thuế)

14/ Làm thế nào đăng ký chữ ký số trên trang thuế, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng đăng ký mã số thuế, đăng ký chữ ký số (chứng thư mới) lên trang thuế điện tử các bước thực hiện thật đơn giản nhất xem video hướng dẫn các bước đăng ký chữ ký số lên trang thuế điện tử (thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn.

15/ Tại sao nộp tờ khai thuế có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8) ?

- Các bước sửa lỗi  (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8), xem hướng dẫn sửa lỗi phiên bản 2.5.1 sửa lên phiên bản 2.6.8 xem chi tiết video sau đây:

 

 

 

  HOA DON  

PHẦN II                                                        HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN)

 

1/ Hóa đơn điện tử là ? Khái niệm về hóa đơn điện tử sau đây:

Hóa đơn điện tử là loại chứng từ điện tử phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời đối với doanh nghiệp, là tập hợp thông điệp số liệu về bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được tạo, lập trên phần mềm hóa đơn điện tử, gửi thư điện tử như mail, zalo,.., nhận thư điện tử, lưu trữ quản lý chứng từ bằng file PDF, hoặc file hình gọi là phương thức lưu trử điện tử trên máy tính hoặc lưu trên những công nghệ khác gọi là phương tiện điện tử

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo bỡi, lập hóa đơn điện tử, cách xử lý hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử được nhà mạng cung cấp cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên máy tính , mà tổ chức đã được cấp mã số thuế khi kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ, cung ứng và được lưu trữ chứng tử trên hệ thống máy tính doanh nghiệp của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hóa đơn điện tử gồm các loại như sau: Hóa đơn xuất khẩu (Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu), hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: loại vé, loại thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm (Chứng từ bảo hiểm),…phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

- Hóa đơn điện tử là phải đảm bảo nguyên tắc, tính xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, thời gian, ngày tháng năm mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất mà doanh nghiệp sử dụng.

2/ Sử dụng hóa đơn điện tử nhà mạng nào tốt hiện nay ?

- Để bảm đảm bảo mật thông tin doanh nghiệp cũng như việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp luôn phải tính bảo mật thông tin, cập nhật thông doanh nghiệp như mã số thuế doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử bảo đảm tính chất nhanh, cập nhật thông tin khách hàng, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiếu thời gian phần xuất hóa đơn.

- Hiện nay khái quát một số nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử để doanh nghiệp tham khảo thêm và sử dụng rất tốt cụ thể sau đây:

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice).

 +  Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel .

 + Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử (Xem thông tin thêm cũng có rất nhiều nhà mạng

3/ Mua phần mềm hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) giá có cao không, mua ở đâu rẻ, nơi nào bán, liên hệ nơi nào mua hóa đơn điện tử ?

* Danh sách nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử, giá rẻ nhất, nơi bán hóa đơn điện tử cụ thể doanh nghiệp xem phía có danh sách sau đây:

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice). Nhà mạng EasyCa

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice). Nhà mạng I-CA

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina). Nhà mạng Vina

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav). Nhà mạng Bkav

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill). Nhà mạng Newca

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel) . Nhà mạng Viettel

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT). Nhà mạng FPT

4/ Làm cách nào để tra cứu được hóa đơn điện tử của khách hành có thật hay giả ?

- Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) gọi tắt là: Hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp thực trình tự các bước trên trang hóa đơn đơn điện tử, xem chi tiết qua video phía dưới:

5/ Làm thế nào để tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa ?

- Hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp thực hiện các bước làm theo hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa xem chi tiết qua video sau đây:

 

6/ Tải bộ cài đặt ký điện tử ở đâu, để ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử ?

- Hướng dẫn tải bộ cài đặt ký điện tử (Tải tại đây)

7/ Làm thế nào để cài đặt ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) ?

- Hướng dẫn cài đặt bộ ký điện tử để sử dụng đăng nhập nhập vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), tiến hành tra cứu thông tin hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào xem thông tin hóa đơn của doanh nghiệp mà khách hàng xuất cho doanh nghiệp đúng hay sai, xem chi tiết hướng dẫn qua video sau:

8/ Làm thế nào để lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

9/ Làm thế nào để vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

10/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

11/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê bán ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

 

PHẦN III                                        CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRÊN TRANG THUẾ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

1/ Không tìm thấy chữ ký số (chứng thư chữ ký số), không tìm thấy chứng thư số token ?

- Lỗi chữ ký số chưa cài đặt trên máy tính, khi doanh nghiệp ký nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế, ký hóa đơn điện tử, thì xuất hiện dòng chữ là, chưa tìm thấy chữ ký số, nghĩa là chữ ký số của doanh nghiệp chưa cài đặt trên máy tính. Sau đây chúng tôi tiến hành hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt chữ ký số lên máy tính, xem hướng dẫn cụ thể sau đây:

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT

2/ Kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số bằng cách nào ?

- Hướng dẫn kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT, xem chi tiết video các bước kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số, điều này doanh nghiệp cần phải biết làm, để tránh nhiều trường hợp giả mạo nhà mạng gọi điện thoại, gửi mail báo chữ ký số doanh nghiệp hạn và thu hồi token, đây cách cảm báo nha, xem hướng dẫn phía dưới

3/ Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ?

Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ? Hiện nay có rất nhiều chữ ký số nhà mạng hiện đại nhất hiện nay doanh nghiệp tham khảo thông tin dưới đây để biết về các mức gia hạn chữ ký số và bảng giá chữ ký số của tất cả nhà mạng liệt kê sau đây:

- Chữ ký số EasyCa. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử

- Chữ ký số I-CA. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

- Chữ ký số NCCNhà mạng NC-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số NC-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

>> Chữ ký số Hilo-Ca.Nhà mạng Hilo-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số Hilo-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện do