Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

 • Thứ sáu, 12 Tháng Tám, 2022
 • Lượt xem : 51868

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh (Nhận làm giấy phép kinh doanh) ? Đây cũng là: Nhận thành lập doanh nghiệp (Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh). Trọn gói, bao gồm tất cả các phí dịch vụ từ A tới Z...Liên hệ ngay được giảm giá cho khách hàng.

>> Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA

NHẬN LÀM GIẤY PHÉO KINH DOANH

- Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Ngoài ra hổ trợ doanh nghiệp tải miễn phí phần mềm iTaxViewer 2.0.3

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh   dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

>> Nhận thành lập doanh nghiệp, một điểm cần lưu ý.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh (Nhận thành lập doanh nghiệp) ? Hổ trợ tư vấn miễn phí doanh nghiệp, trọn gói bao gồm tất cả phí, ưu đãi giảm giá 50%....Cho tất cả doanh nghiệp mới thành lập công ty đầu tiên.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, là gì ? Chúng tôi chuyên nhận làm dịch vụ giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, như nhận dịch vụ: Làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên, công ty cổ phần, công tnhh hai thành viên...Ngoài ra chúng tôi chuyên nhận thay đổi ngày nghề kinh doanh, cho các doanh nghiệp sau đây:Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, Những hồ sơ thay đổi trên giấy phép kinh doanh gồm những gì ?

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như: Thay đổi vốn điều lệ, như tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH...

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như thay đổi địa chỉ công ty (Doanh nghiệp).

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như thay đổi thành viên trong doanh nghiệp (Công ty).

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như tăng giảm ngày nghề kinh doanh...

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như Thay đổi người đại diện pháp luật....

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Như....

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, đối với hồ sơ mới thành lập doanh nghiệp, các cá nhân cần chuẩn bị những gì ?

- Tất cả các cá nhân khi thành lập doanh nghiệp (Công ty) mới (Làm giấy phép kinh doanh), thì yếu tố hồ sơ cần chuẩn bị là: Căn cước công dân (CMND), sao y bản chính thời hạn không quá sáu tháng, của tất cả các thành viên công ty.

- Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh của mình sao cho xác thực tế mà mình kinh doanh hợp lý nhất.

- Đặt tên công ty sao cho tránh sự trùng lập (Liên hệ chúng tôi tư vấn miễn phí: Zalo: 0907222166).

- Chọn nơi trụ sở công ty còn gọi là địa chỉ công ty.

- Vốn điều lệ, các cá nhân cần bàn bạc thành viên để thống nhất vốn điều lệ.

- Tiến hành các mẫu biểu để làm thủ tục giấy phép kinh doanh, cho doanh nghiệp.

TẢI MẪU THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN, CÔNG TY CỔ PHẦN:

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh. Mẫu đăng ký thành lập công ty TNHH Một Thành Viên ? Biểu mẫu miễn phí tải về sau đây:

- Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, đối với công ty TNHH một thành viên gồm những hồ sơ sau đây:  + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Chủ công ty TNHH ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH một thành viên (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Điều lệ công ty TNHH một thành viên. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Chủ công ty TNHH ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH một thành viên (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Giấy ủy quyền. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin có đầy đủ hai bên ký, sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH một thành viên. Nếu nộp giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư. (Chú ý: Nếu chủ doanh nghiệp đi nộp thì không cần giấy ủy quyền, nộp qua mạng hoặc nộp giấy)

 + Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH Một Thành Viên, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...

+ Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người được ủy quyền mà đi nộp hồ sơ, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...(Đối với chủ doanh nghiệp không cần bước này)

CHÚ Ý: KHI NỘP HỒ SƠ SAU ĐÂY: 

1/ Nộp hồ sơ qua mạng gồm: 

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh TNHH MTV ( Phải scan riêng bộ này)

Điều lệ công ty TNHH một thành viên ( Phải scan riêng bộ này)

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Phải scan riêng bộ này, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH Một Thành Viên. (Phải scan riêng bộ này)

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ (Phải scan), (Chủ công ty thì không cần khâu này).

* CHÚ Ý: TẤT CẢ 5 NGẠCH ĐẦU HÀNG PHẢI SCAN RIÊNG TỪNG BỘ, KHÔNG ĐƯỢC SCAN CHUNG 5 BƯỚC CHUNG LẠI NHA).

2/ Nộp hồ sơ giấy trực tiếp gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV ( Bảng gốc)

Điều lệ công ty TNHH một thành viên (Bảng gốc)

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Bảng gốc, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH Một Thành Viên. (Bảng gốc)

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ ( Bảng hốc) (Chủ công ty thì không cần khâu này).

 MẪU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh. Mẫu đăng ký thành lập công ty TNHH hai Thành Viên ? Biểu mẫu miễn phí tải về sau đây:

- Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, đối với công ty TNHH hai thành viên gồm những hồ sơ sau đây:

 + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Chủ công ty TNHH ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH hai thành viên (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Điều lệ công ty TNHH hai thành viên. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Chủ công ty TNHH ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH hai thành viên (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Danh sách thành viên (Tải mẫu tại đây).

 + Giấy ủy quyền. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin có đầy đủ hai bên ký, sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty TNHH hai thành viên. Nếu nộp giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư. (Chú ý: Nếu chủ doanh nghiệp đi nộp thì không cần giấy ủy quyền, nộp qua mạng hoặc nộp giấy)

 + Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH hai Thành Viên và chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của các thành viên trong công ty, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...

+ Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người được ủy quyền mà đi nộp hồ sơ, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...(Đối với chủ doanh nghiệp không cần bước này)

CHÚ Ý: KHI NỘP HỒ SƠ SAU ĐÂY:IDICHJ VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH

1/ Nộp hồ sơ qua mạng gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh TNHH hai thành viên ( Phải scan riêng bộ này).

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên ( Phải scan riêng bộ này).

- Danh sách thành viên.

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Phải scan riêng bộ này, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH hai Thành Viên. (Phải scan riêng bộ này).

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ (Phải scan), (Chủ công ty thì không cần khâu này).

* CHÚ Ý: TẤT CẢ 5 NGẠCH ĐẦU HÀNG PHẢI SCAN RIÊNG TỪNG BỘ, KHÔNG ĐƯỢC SCAN CHUNG 5 BƯỚC CHUNG LẠI NHA).

2/ Nộp hồ sơ giấy trực tiếp gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên ( Bảng gốc).

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên (Bảng gốc).

- Danh sách thành viên.

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Bảng gốc, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty TNHH Hai Thành Viên và chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của các thành viên trong công ty(Bảng gốc có sao y bản chính không quá 6 tháng).

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ ( Bảng hốc) (Chủ công ty thì không cần khâu này).

MẪU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh. Mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần ? Biểu mẫu miễn phí tải về sau đây:

- Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, đối với công ty TNHH hai thành viên gồm những hồ sơ sau đây:

 + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Đại diện pháp luật công ty cổ phần ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty cổ phần (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Điều lệ công ty cổ phần. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin đầy đủ in ra ký (Đại diện pháp luật công ty cổ phần ký), sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty cổ phần (Nộp qua mạng). Nếu nộp hồ sơ giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

 + Danh sách thành viên công ty cổ phần (Tải mẫu tại đây).

 + Giấy ủy quyền. (Tải mẫu tại đây). Điền thông tin có đầy đủ hai bên ký, sau đó scan tiến hành nộp cùng lúc các giấy tờ liên qua đối với công ty cổ phần. Nếu nộp giấy thì mang đầy đủ bản gốc nộp chung với bộ hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư. (Chú ý: Nếu chủ doanh nghiệp đi nộp thì không cần giấy ủy quyền, nộp qua mạng hoặc nộp giấy)

 + Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty cổ phần và chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của các thành viên trong công ty cổ phần, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...

+ Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người được ủy quyền mà đi nộp hồ sơ, phải sao y bản chính, thời hạn không quá 6 tháng, chụp scan (Nếu đăng ký qua mạng), còn nếu nộp hồ sơ giấy chỉ cần chứng minh nhân sao y bản chính, thời hạn cũng không quá 6 tháng, kẹp chung bộ hồ sơ giấy nộp lên sở kế hoạch và đầu tư...(Đối với chủ doanh nghiệp không cần bước này)

CHÚ Ý: KHI NỘP HỒ SƠ SAU ĐÂY:

1/ Nộp hồ sơ qua mạng gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần ( Phải scan riêng bộ này).

Điều lệ công ty cổ phần ( Phải scan riêng bộ này).

- Danh sách thành viên công ty cổ phần.

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Phải scan riêng bộ này, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty cổ phần và chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của các thành viên cổ phần. (Phải scan riêng bộ này).

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ (Phải scan), (Chủ công ty thì không cần khâu này).

* CHÚ Ý: TẤT CẢ 5 NGẠCH ĐẦU HÀNG PHẢI SCAN RIÊNG TỪNG BỘ, KHÔNG ĐƯỢC SCAN CHUNG 5 BƯỚC CHUNG LẠI NHA).

2/ Nộp hồ sơ giấy trực tiếp gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần ( Bảng gốc).

Điều lệ công ty cổ phần (Bảng gốc).

- Danh sách thành viên công ty cổ phần.

Giấy ủy quyền (Nếu chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ thì không cần ủy quyền này), Bảng gốc, nếu người nộp là người được ủy quyền.

Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), đối với người đại diện pháp luật công ty cổ phần và chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của các thành viên trong công ty(Bảng gốc có sao y bản chính không quá 6 tháng).

- Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân). Đối với được ủy quyền đi nộp hồ sơ ( Bảng hốc) (Chủ công ty thì không cần khâu này).

 * CHÚC CÁC  BẠN THÀNH CÔNG NƠI ĐÂY.

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, phí bao nhiêu tiền ? Chính sách hậu mãi kể từ ngày 02/09/2022 được giảm giá 60% cho tất cả doanh nghiệp trên toàn quốc. Cụ thể chi tiết các yếu tố sau đây:

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, trọn gói bao gồm tất cả các yếu tố khi ra giấy phép kinh doanh sau đây:

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH

 + Phí thành lập doạnh nghiệp. 

 + Phí đăng bối cáo thành lập doanh nghiệp (Công ty).

 + Làm con dấu công ty.

 + Làm tất cả hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp (Công ty).

 + Hổ trợ tư vấn báo cáo thuế miễn phí.

 + Hổ trợ tư vấn quyết toán thuế miễn phí.

 + Hổ trợ tư vấn sổ sách kế toán miễn phí.

 + Hổ trợ tư vấn trong quá trình hoạt động kinh doanh miễn phí.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: Phí dịch vụ làm giấy phép kinh doanh: 1.500.000 đồng.

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh (Nhận thành lập doanh nghiệp): Ở đâu rẻ ?

- Lưu ý: Dịch vụ làm giấy phép kinh doanhKhi cá nhân muốn mở công ty mới 100%, thì các yếu tố cần thiết nhất là ? Đây là yếu tố cần sự uy tín chát lượng, giá rẻ nhất, bảm đảm công việc hoàn thiện từ A tới Z, cho doanh nghiệp, bàn giao tất cả hồ sơ cho doanh nghiệp, phải nộp tất cả các giấy tờ lên cơ quan thuế, như thủ tục ban đầu với cơ quan thuế, đăng ký chữ ký số điện tử để kê khai thuế, làm hóa đơn điện tử ...

* Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh, thời gian làm giấy phép kinh doanh là bao nhiêu ngày? 

- Để làm giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, yếu cá nhân cung cấp đủ thông tin và hồ sơ, thì chúng tôi chỉ cần mất thời gian từ ba ngày đến năm ngày làm việc.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh (Nhận làm giấy phép kinh doanh). Trọn gói. Phục vụ trên toàn quốc, liên hệ zalo: 0907222166.

* LIÊN HỆ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH: 0907222166.

Bình luận
NHẬN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. HỔ TRỢ khác
Nhận làm giấy phép kinh doanh

Nhận làm giấy phép kinh doanh

Nhận làm giấy phép kinh doanh (Nhận thành lập doanh nghiệp), một số
Nhận thành lập doanh nghiệp

Nhận thành lập doanh nghiệp

Nhận thành lập doanh nghiệp (Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh),
Nhận hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nhận hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nhận hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, phí bao nhiêu ? Ưu đãi mùa dịch covid 19. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn: Hổ trợ: Nhận hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ kinh doanh, dổi tên người đại diện pháp luật, tăng giảm vốn điều lệ công ty, nhận thay đổi thành viên công ty, ưu đãi cực khủng, dành cho mùa
Nhận hồ sơ tạm ngưng kinh doanh

Nhận hồ sơ tạm ngưng kinh doanh

Nhận hồ sơ tạm ngưng kinh doanh, Phí có cao không ? Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ: Nhận hồ sơ tạm ngưng kinh doanh, ưu đãi mùa dịch covid 19 cực sốc
Hổ trợ: Nhận thành lập doanh nghiệp

Hổ trợ: Nhận thành lập doanh nghiệp

Nhận thành lập doanh nghiệp, phí bao nhiêu? Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn. Hổ trợ : Nhận thành lập doanh nghiệp, hổ trợ mùa dịch covid 19, ưu đãi cực sốc lên đến 70% giảm giá ưu đãi đặc biệt cho mùa dịch covd 19, Uy tín, chất lượng, giúp doanh nghiệp kê khai thuế môn bài ban đầu, tư vấn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp ban

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.5.0, tải (HTKK 4.5.0)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166