Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng)

 • Thứ sáu, 04 Tháng Sáu, 2021
 • Lượt xem : 1250

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng), Làm thủ tục hồ sơ vay ngân hàng gồm những gì ? Hổ trợ, hướng dẫn chi tiết về thủ tục làm hồ sơ vay ngân hàng, nhằm giúp doanh nghiệp, huy động nguồn tài chính của ngân hàng, nhằm tăng cường nguồn vốn kinh doanh, thúc đẩy phát triển nghiệp, trong vấn đề mua bán hàng hóa, lớn hơn, nhằm cân đối tài chính doanh nghiệp, về các khoản nợ phải thu và phải trả, đã ảnh hưởng tài chính...

>> Báo cáo tài chính (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính).

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng), báo tài chính là gì đối với doanh nghiệp ?

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng). Báo cáo tài chính là yếu tố quyết định cho doanh nghiệp, thể hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh, đây cũng là yếu tố chú trọng nhất đối với ngân hàng, bảm đảm các khoản vay, và chi phí lãi vay, có đủ khả năng, trả nợ hay không. Xem chi tiết phân tích sau đây:

Phần 1: Báo cáo tài chính là gì đối với ngân hàng ?

Báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Làm yếu tố quan trọng giúp chủ doanh nghiệp vay ngân hàng, báo cáo tài chính (BCTC), thể hiện doanh thu và phí phí, các khoản nợ doanh nghiệp như phải thu và phải trả, kiểm tra hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán, có cân đối giữa tài sản sản và nguồn vốn, có cân đối hay không, dòng tiền lưu chuyển chuyển trong kinh doanh như thế nào, có mất cân bằng trong kinh doanh nghiệp hay không. Đây là vấn đề ngân hàng để ý nhất.

* LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY NGÂN HÀNG CÓ KHÓ KHÔNG ?

Làm hồ sơ vay ngân hàng. là phải làm báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính, gồm có 2 chuyên đề sau đây: Chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lượt về báo cáo tài chính sau:

1/ Báo báo tài chính nội bộ. (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính nội bộ)

Báo cáo tài chính nội bộ là gì ? Báo cáo tài chính nội bộ là thể hiện số thực trong quá trình hoạt động kinh doanh năm tài chính, như: Tổng doanh thu thực tế, tổng chi phí thực tế, tổng hàng tồn kho thực tế, tổng công nợ phải thu và phải trả thực tế, dòng tiền luân chuyển trong hoạt động kinh doanh thực tế, để nói ý nghĩa tầm quan trọng của doanh nghiệp, giúp ngân hàng hiểu rõ thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.

2/ Báo cáo tài chính thuế. (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính):

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Nhận làm hồ sơ vay ngân hàng), một số nội dung lưu ý đối với doanh nghiệp là gì ?

Báo cáo tài chính thuế là gì ? Báo cáo tài chính thuế (BCTC), là số liệu trên sổ sách kế toán, tập hợp cả năm, lên tờ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính...Mà đã kê khai thuế gửi lên trang tổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn, báo cáo tài chính thuế, là căn cứ vào chứng từ hợp pháp, như hóa đơn, chứng từ, tập hợp tất cả chi phí hợp pháp, điều có chứng tử, thể hiện trên sổ sách kế toán, và đồng thời đã kê khai thuế trên trang tổng cục thuế.

* Tài sản định giá cho vay mấy mươi phần trăm, mà ngân hàng chấp nhập mức cho vay ?

Giá trị cho vay tài sản thường ngân hàng định giá cho vay khoảng 70% đến 80%, tùy theo mỗi ngân hàng cho vay căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp, và định giá tài sản.

* CÁC YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ ?

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng) ? Hổ trợ doanh nghiệp miễn phí thời hậu covid19, các thủ tục hồ sơ ngân hàng:

- Báo cáo tài chính thuế: Là yếu tố giúp ngân hàng để kiểm tra số liệu doanh nghiệp có cân đối giữa báo cáo tài chính thuế, và báo cáo tài chính nội bộ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như thế nào, đồng thời giúp ngân hàng sẽ xem phần nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp, kiểm tra doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ, dòng tiền luân chuyển trong kinh doanh, có đồng bộ hợp nhất hay không.

- Báo cáo tài chính thuế, là để cung cấp, Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng), Các yếu tố cơ bản về báo tài chính mà ngân hàng cần chú ý nhất là về doanh thu, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, bỡi lợi nhuận là nói lên dòng tiền sinh lời có đủ khả năng, trả được các khoản nợ vay, tiền lãi hay không, nếu khoảng doanh thu nhỏ, lợi nhuận thấp, so với khoảng đi vay và khoản lãi phát sinh có đủ khả năng trả ngân hàng  theo định kỳ cho ngân hàng hay không.

- Làm hồ sơ vay ngân hàng, là phải (Làm báo tài chính), lợi nhuận luôn đủ đảm bảo phải trả được các khoản nợ vay, và tiền lãi phát sinh trong kỳ, nên chủ doanh nghiệp cần chú ý các yếu tố này.

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng), yếu tố cốt lỗi là gì ?

* Làm báo tài chính, yếu tố lơi nhuận là gì ? Chia sẻ doanh nghiệp và dân kế toán:

- Lợi nhuận là yếu tố quyết định hồ sơ doanh nghiệp để ngân hàng có đủ khả năng cho vay hay không, là do người làm báo cáo tài chính. Mức lợi nhuận nên mức lợi nhuận đẹp nhất là khoảng từ 10 % đến 15% trên doanh nthu.

- Lợi nhuận từ doanh thu đừng để thấp quá, dẫn đến mất cân bằng trong doanh nghiệp, chú ý doanh thu sao cho số liệu dễ nhìn một tý. Doanh thu nên để vừa cao, lợi nhuận vừa khoảng giao động từ 10% đến 15% là đẹp nhất trong báo tài chính.

* Để đảm bảo cho một báo cáo tài chính đẹp là gì ? Các yếu tố sau đây, cần lưu ý:

Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng), Bổ sung tài sản là gì ? Xem chi tiết sau đây:

- Phần tài sản và nguồn vốn: Bảm đảm năm nay tổng giá trị tài sản và nguồn vốn phải lớn hơn năm trước, giao động là từ 10% đến 15%, cân đối các khoản nợ như: phải thu và phải trả phải cân bằng, hoặc lệch ít khoản phải trả, hàng tồn kho phải tương đối hợp lý,  tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ đừng để số liệu nhỏ quá, sẽ mất cân đối trong kinh doanh, tiền tồn cuối kỳ cũng không nên để tồn quá lớn, bỡ tiền tồn quỹ nhiều, thì doanh nghiệp không cần phải đi vay ngân hàng.

Phần 2: Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng:

* Làm hồ sơ vay ngân hàng gồm những gì  ?

1/ Báo cáo tài chính thuế  và nội bộ hai năm gần nhất.

2/ Tờ khái thuế GTGT đã nộp tháng, quý, ít nhất là một năm gần nhất.

3/ Bảng kê nhập xuất hàng tồn kho, năm gần nhất.

4/ Công nợ phải thu và phải trả, ít nhất là năm gần nhất.

5/ Sao kê ngân hàng năm gần nhất.

6 Tài sản để đảm bảo thế chấp.

7/ Phương án kinh doanh (Nếu ngân hàng cần).

8/ Giấy phép kinh doanh.

9/ Chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật.

10/ Biên bản hợp đồng thành viên (Nếu ngân hàng cần).

11/ Giấy đăng ký mẫu dấu công ty.

12/ Điều lệ công ty.

13/ Chứng minh nhân dân của các thành viên (Nếu ngân hàng cần).

14/ Báo tài chính thuế, nội bộ, hàng tồn kho, công nợ phải trả, phải thu, sao kê ngân hàng, tờ khai thuế, mấy tháng, hoặc quý gần nhất, phải bổ sung cho ngân hàng (Nếu cần).

15/ Hợp đồng mua vào và hợp đồng bán ra, hóa đơn đầu ra và hóa đơn đâu vào, có giá trị lớn, ít nhất, mỗi thức 5 cái. (Tùy theo góc độ ngân hàng yêu cầu).

* Làm bộ hồ sơ vay ngân hàng, phí bao nhiêu tiền ? Hổ trợ miễn phí doanh nghiệp mùa dịch covid19, về cách làm hồ sơ vay ngân hàng, và hướng dẫn: Làm hồ sơ vay ngân hàng (Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng).

* HỔ TRỢ: LÀM HỒ SƠ VAY NGÂN HÀNG (HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ VAY NGÂN HÀNG): XEM CHI TIẾT SAU:

>> HƯỚNG DẪN LÀM BÁO TÀI CHÍNH.

>> HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ.

>> HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THUẾ

>> HƯỚNG DẪN SỔ SÁCH KẾ TOÁN.

Chân thành cảm ơn bạn đọc tin này!

Chúc toàn thể doanh nghiệp, đặc biệt dân kế toán doanh nghiệp, một ngày thành công tốt đẹp!.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY CHO QUÝ ĐỘC GIẢ DOANH NGHIỆP VÀ DÂN KẾ TOÁN, ĐỂ BIẾT THÊM VỀ HỒ SƠ VAY NGÂN HÀNG.

HỔ TRỢ LÀM HỒ SƠ VAY NGÂN HÀNG ; 0907222166. THỜI MIỄN PHÍ MÙA DỊCH COVID19.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Bình luận
NHẬN KHAI BÁO THUẾ khác
Báo cáo thuế

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế. Các bước hướng dẫn nộp báo cáo thuế, thủ tục nộp tờ khai, đúng theo kỳ kê khai và những hồ sơ báo cáo thuế (Khai thuế) cần lưu ý khi kê khai thuế đúng, kịp thời,..Tránh sai sót, nhầm lẫn trong kê khai và trễ hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN,...
Quần áo bé gái

Quần áo bé gái

Quần áo bé gái (Hỗ trợ tư vấn miễn phí),...Bé 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg,  size 0 1, 2, 3...Mua quần áo bé gái giá rẻ đâu hàng tốt / liên hệ nơi chuyên cung cấp quần áo bé yêu giá tốt nhất
Dịch vụ khai thuế hộ cá nhân kinh doanh

Dịch vụ khai thuế hộ cá nhân kinh doanh

Dịch vụ khai thuế hộ cá nhân kinh doanh (Hỗ trợ miễn phí)
Nhận khai thuế hộ kinh doanh

Nhận khai thuế hộ kinh doanh

Nhận khai thuế hộ kinh doanh (Hổ trợ miễn phí), hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh (Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh)
Tải phần mềm HTKK 4.9.6

Tải phần mềm HTKK 4.9.6

Tải phần mềm HTKK 4.9.6 (Tải miễn phí)
Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh

Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh (Hổ trợ miễn phí), hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh gồm những gì ? Hướng dẫn: Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, tư vấn hổ sợ tất cả hộ kinh doanh kê khai thuế, nộp tờ khai thuế đúng thời hạn của cơ quan thuế quy định...
Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.5

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.5

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.5 (Tải miễn phí) ? Doanh nghiệp nhớ tải phần mềm iTaxViewer 2.0.5, về máy tính để cài đặt, mục đích là gì ? Dùng để đọc filer XML trên phần mềm HTKK, khi kê khai thuế kết xuất ra file XML, thì đây là phần mềm iTaxViewer 2.0.5, là để đọc file XML...
Tải phần mềm HTKK 4.9.5

Tải phần mềm HTKK 4.9.5

Tải phần mềm HTKK 4.9.5 (Tải miễn phí) ? Đáp ứng doanh nghiệp kê khai thuế trên phần mềm HTKK 4.9.5, phiên bản mới nhất được nâng cấp vào ngày 26/10/2022, giúp doanh nghiệp kê khai thuế trên phần mềm HTKK 4.9.5
Tải phần mềm eSigner Java (eSigner 1.0.9) Tải miễn phí

Tải phần mềm eSigner Java (eSigner 1.0.9) Tải miễn phí

Tải phần mềm eSigner Java  (eSigner 1.0.9) Tải miễn phí ? Nhằm hổ trợ trên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn, khi doanh nghiệp đăng nhập vào trang thuế điện tử báo lỗi, thì tải ngay phần mềm eSigner 1.0.9
Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.4

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.4

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.4 (Tải miễn phí), thông báo về việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iTaxViewer phiên bản 2.0.4, áp dụng kể từ ngày 18/08/2022 ..Nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng đọc file XML phiên bản mới trên phần mềm HTKK,
Tải phần mềm HTKK 4.9.2

Tải phần mềm HTKK 4.9.2

Tải phần mềm HTKK 4.9.2 (Tải miễn phí).
Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.3

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.3

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.3 (Tải miễn phí), thông báo về việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.3, kể từ ngày 05/08/2022 ..Nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi đọc file XML phiên bản mới trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML
Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh (Nhận thành lập doanh nghiệp) ? Hổ trợ tư vấn miễn phí doanh nghiệp, trọn gói bao gồm tất cả phí, ưu đãi giảm giá 50%....Cho tất cả doanh nghiệp mới thành lập công ty đầu tiên.
Tải phần mềm HTKK 4.9.1

Tải phần mềm HTKK 4.9.1

Tải phần mềm HTKK 4.9.1 (Tải miễn phí). Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.1, kể từ ngày 04/08/2022, tải miễn phí tại đây.  
Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.2

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.2

Tải phần mềm iTaxViewer 2.0.2 (Tải miễn phí), thông báo về việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8, iTaxViewer phiên bản 2.0.2, kể từ ngày 01/07/2022 ..Nhằm đáp ứng doanh nghiệp khi đọc phiên bản mới trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp báo cáo thuế...
Tải phần mềm HTKK 4.8.9

Tải phần mềm HTKK 4.8.9

Tải phần mềm HTKK 4.8.9 (Miễn phí) ? Nâng cấp 08/07/2022 của tổng cục thuế, nhằm đáp ứng doanh nghiệp kê khai thuế trên Phần mềm HTKK 4.8.9, xem thêm tại đây: Tải phần mềm HTKK 4.8.9
Nghị định 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022

Nghị định 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022

Nghị định 41/2022/NĐ-CP ngày 20/06/2022, sửa đổi nghị ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020, NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022....
GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2022, Nghị định 41/2022/NĐ-CP ngày20/22

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2022, Nghị định 41/2022/NĐ-CP ngày20/22

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2022, Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/2022

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Đây là trang thuế của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, để kê khai thuế, nộp thuế, cụ thể sau đây: Nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, như là, nộp quyết toán thuế TNDN , quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT , nộp báo cáo tài chính   thông báo phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...

Thuế điện tử (trang thuế điện tử ), những hổ trợ gì đối với doanh nghiệp ? Xem nội dung hổ trợ miễn giảm mùa covid-19, tháo khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp sau đây:

PHẦN 1                                BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

1/ Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành về việc: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021 (Đọc tin tại đây)

2/  Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn. Cụ thể, xử phạt chậm nộp tờ khai thuế, phạt về hóa đơnXem ngay (Nghị Định 125/2020/NĐ-CP)

PHẦN 2                                 HƯỚNG DẪN VÀ HỔ TRỢ

 

* HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ: MÙA DỊCH COVID19. ZALO: 0907222166

1/ Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)...

2/ Thuế điện tử (Hổ trợ thuế điện tử). Hổ trợ lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn)

3/ Trang thuế điện tử (Thuế điện tử)Hướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn)

4/ Thuế điện tử. Là gì ? Hổ trợ tải phần mềm HTKK, cụ thể: Tải phần mềm HTKK 4.9.6, tải (HTKK 4.9.6)

5/ Thuế điện tử (Thuedientu) ? Hổ trợ đọc tờ khai thuế XML. Tải phần mềm iTaxViewer2.0.5 (tải iTaxViewer2.0.5)

6/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ doanh nghiệp, kê khai thuế điện tử, hổi trợ nộp thuế điện tử

PHẦN 3 TRA CỨU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

PHẦN 4    HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ


 •  

 • KK

 

                                           

 

                                           

PHẦN 5 TRA CỨU: GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NHÀ MẠNG NÀO RẺ ? XEM CHI TIẾT SAU ĐÂY:

 

 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA (LCS-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA (NC-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA (EASY-CA)
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2
   
 • GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 5     HỔ TRỢ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP-TỔ CHỨC

>> Hổ trợ trang thuế điện tử.

>> Hổ trợ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ phần mềm thuế điện tử (Phần mềm thuế HTKK)

>> Hổ trợ bản tin: Luật thuế doanh nghiệp .

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

>> Thuế điện tử (thuedientu)

>> Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn).

>> Hổ trợ: Gia hạn chữ ký số .

>> Hổ trợ thuế điện tử, ký: Hóa đơn điện tử .

>> Hổ trợ: Hồ sơ pháp lý  Thành lập doanh nghiệp

>> Hổ trợ: Giải pháp  Giải thể doanh nghiệp .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn: Báo cáo thuế .

>> Hổ trợ tháo gỡ khó khăn mùa coivd 19: Quyết toán thuế .

>> Hổ trợ tháo vướng mắc mùa coivd 19: Báo cáo tài chính .

>> Hổ trợ doanh nghiệp mùa coivd 19: Gỡ sổ sách kế toán .

PHẦN 6     HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ THUẾ- SỔ KẾ TOÁN

1/ Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) là gì ? Hướng dẫn nhận làm báo cáo thuế (Dịch vụ kê khai thuế). Nhận làm hồ sơ báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế). Dịch vụ kê khai thuế (Dịch vụ khai báo thuế) ...Miễn phí mùa dịch covid-19.   Hướng dẫn khai báo thuế

2/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử) ? Hướng dẫn doanh nghiệp về: Nhận làm quyết toán thuế (Dịch vụ làm quyết toán thuế). Nhận làm hồ sơ quyết toán thuế (Dịch vụ nhận làm quyết toán thuế). Nộp hồ sơ quyết toán thuế (Nhận quyết toán thuế) ...TNDN, TNCN ...Hướng dẫn miễn phí lập hồ sơ   quyết toán thuế

3/ Hổ trợ kê khai lập báo cáo tài chính ? Miễn phí hướng dẫn doanh nghiệp về Lập báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính). Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính). Chi tiết: Hướng dẫn làm báo cáo tài chính . (Miễn phí) mùa dịch covid-19. 

4/ Kê khai thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ? Hổ trợ dịch vụ kế toán thuế (Nhận làm sổ sách kế toán thuế). Gỡ rối sổ sách kế toán thuế (Dịch vụ nhận làm sổ sách kế toán). Nhận làm sổ sách kế toán ( Dịch vụ gỡ rối sổ kế toán thuế). Hổ trợ doanh nghiệp:  Hướng dẫn làm sổ sách kế toán .

PHẦN 7     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA TẤT CẢ NHÀ MẠNG

1/ Hổ trợ chữ ký số Vina (Ký tờ khai thuế) ? Hướng dẫn miễn phí: Gia hạn chữ ký số Vina-Ca (Smartsign), kiểm tra thời hạn chữ ký số vina, hướng dẫn cài đặt chữ ký số vina. Chọn gói đăng ký; Gia hạn chữ ký số vina/ Đăng ký mua mới chữ ký số Vina (Smartsign). Sau đây goj là:  Chữ ký số Vina-Ca (Smartsign)..

 

* HỔ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP. MIỄN PHÍ TƯ VẤN MÙA COVD 19...

THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ); THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP: LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC TRANG THUẾ, LỖI KHÔNG NỘP ĐƯỢC TỜ KHAI THUẾ; ZALO: 0907222166

Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), ngoài ra trang thuế của cổng cục thuế: thuedientu.gdt.gov.vn , doanh nghiệp nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đó cũng là số phát sinh phải nộp...

Thuế điện tử (Tổng cục thuế): Là phải dùng phần mềm HTKK, để kê khai số phát sinh, hay không phát sinh, kết xuất ra XML, rồi gửi lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp, nộp tờ khai thuế, theo định kỳ mà tổng cục thuế quy định, toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, phải nộp tờ khai thuế, hàng tháng, hàng quý, phải nộp qua trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

ẢNH MINH HỌA: PHẦN MỀM HTKK , DÙNG ĐỂ KÊ KHAI THUẾ PHÁT SINH THEO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP

Để nộp được tờ khai thuế, nộp thuế lên trang thuế điện tử , thì các yếu tố cần phải là gì ?

Chữ ký số điện tử ?: Là giúp doanh nghiệp, giải quyết ký tất cả tờ khai thuế, nộp thuế, các giấy tờ pháp lý của cơ quan thuế, gửi lên trang Trang tổng cục thuế , đó là trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất cho doanh nghiệp, đồng thời bảo mật thông tin doanh nghiệp, một cách tuyệt đối.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

1/ Nộp tờ khai thuế GTGT                                             6/ Tháo gỡ sổ sách kế toán   

2/ Nộp quyết toán thuế TNDN                                       7/ Tư vấn thuế, kế toán

3/ Quyết toán thuế TNCN                                              8/ Thành lập doanh nghiệp

4/ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử                   9/ Giải thể doanh nghiệp

5/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn                      10/ Hóa đơn điện tử

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ CHỮ KÝ SỐ: LỖI CHỮ KÝ SỐ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT (FPT-CA)                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT                                                                          GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2                                                                            GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC CA                                                                      GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV                                                                            PHẦN MỀM BHXH EFYCA

PHẦN MỀM BHXH BKAV

TỔNG ĐÀI HỔ TRỢ CHỮ KÝ SỐ VINA, BKAV, VNPT, FPT, VIETTEL, NCCA, VIN CA, CMC CA, EFYCA, CA2, NEWCA TRÊN TOÀN QUỐC; ZALO: 0907222166

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

zalo: 0907222166