Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào

  • Thứ bảy, 26 Tháng Sáu, 2021
  • Lượt xem : 2888

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào (Phần mềm lưu hóa đơn điện tử), đầu vào. Hổ trợ Doanh nghiệp lưu hóa đơn điện tử trên phần mềm điện tử, từ mail khách hàng gửi đến ...Tự động hóa kiểm tra mã số thuế khách hàng, tên công ty, địa chỉ, xác thực hóa đơn điện tử có đúng hay không ...

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào mua có giảm giá không ? Đây là phần mềm kiểm soát tất cả hóa đơn đầu vào ...Ưu đãi giảm gía cho mùa covid19, giúp doanh nghiệp, kiểm soát tất cả các hóa đơn trên hệ thống phần mềm qua mail điện tử đã tiếp nhận từ khách hàng, việc xử lý phát hiện gian lận đối với doanh nghiệp là rất tốt, phát hiện sai mã số thuế, xuất sai địa chỉ là điều: Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào. Bảo mật cáo nhất ...

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào (Phần mềm kiểm tra hóa đơn đầu vào), có tên gọi là gì ?

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào. Có tên gọi: Phần mềm lưu trử hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý chứng từ hóa đơn điện tử, phần mềm cập nhật hóa đơn điện tử, phần mềm tra cứu hóa đơn điện tử, phần mềm xử lý hóa đơn điện tử, phần mềm phát hiện hóa đơn điện tử, phần mềm kiểm tra hóa đơn điện tử, đầu vào ...

- MuPhần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào ở đâu rẻ ?

- Mua phần mềm lưu trữ hóa đơn điện tử ở đâu TP Hồ Chí Minh ?

- Mua phần mềm quản lý hóa đơn điện tử có mắc không ?

* Xem chi tiết bảng giá phần mềm quản lý hóa đơn điện tử sau đây:

* BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: 

 

Hướng dẫn doanh nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn điện tử (Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào). Xem chi tiết hướng dẫn sau dây:

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. XEM VIDEO:

* PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG PHẦN MỀM LƯU TRỮ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. XEM SAU ĐÂY:

* PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ), XEM CHI TIẾT KHÁCH HÀNG XUẤT HÓA ĐƠN GỬI VÀO MAIL DOANH NGHIỆP:

* PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: LƯU TẤT CẢ CÁC MAIL, MÀ DOANH NGHIỆP GỬI VÀO, TRÊN PHẦN HỘP THƯ: XEM SAU

* PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: KHI KÊ KHAI THUẾ, DOANH NGHIỆP VÀO PHẦN MỀM KẾT XUẤT BẢNG KÊ MUA VÀO, ĐỂ KÊ KHAI THUẾ. XEM SAU ĐÂY:

* KẾT XUẤT FILE BẢNG KÊ MUA VÀO, ĐỂ KÊ KHAI THUẾ TRÊN PHẦN MỀM HTKK. XEM SAUD DÂY:

* XỬ LÝ CÁC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào ? Kiểm tra tất cả các hóa đơn điện tử đầu vào, khi khách hàng dùng mail chuyển đến, thì phần mềm tự động hóa, xử lý ngay trên hệ thống, phát hiện trình trạng hoạt động của doanh nghiệp có còn hoạt động không, đồng thời lưu trử các hóa đơn điện tử, theo thứ tự, ngày tháng nhận, ngày ký hóa đơn, ngày xuất hóa đơn của khách hàng, kiểm tra đồng bộ hóa doanh nghiệp (Khách hàng) phát hiện hóa đơn điện tử, mà doanh nghiệp chưa đăng ký phát hành hóa đơn điện tử, trên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn, sẽ phát hiện ngay ...

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào là gì ? Hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp, doanh nghiệp làm báo cáo thuế, mà không cần nhập từng tờ hóa đơn để kê khai thuế, mà chỉ cần kết xuất từ phần mềm lưu trử hóa đơn điện tử, sẽ ra bảng kê mua vào, mà khách hàng mong muốn, như chọn bảng kê mua vào của tháng, hay của quý, thì sẽ ra file dữ liệu excel, bảng kê mua vào, doanh nghiệp từ đó chỉ cần lấy số liệu này, thì làm kê khai thuế trên phần mềm HTKK, để làm báo cáo thuế ...

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào (Phần mềm lưu trử hóa đơn điện tử). Tác dụng như thế nào ? Hữu ích chính xác 100%, kiểm tra hóa đơn điện tử khách hàng, phát hiện ngay lập tức, bỡi đây là phần mềm tích hợp từ hệ thống trang tổng cục Thuế, nhằm giúp doanh nghiệp, tra cứu thông tin về hóa đơn có tính hợp pháp hay không, bảo đảm tính an toàn cho doanh nghiệp ...

Hiện nay đa số tất cả các doanh nghiệp (Công ty), chiếm khoảng 80%, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử trên cả nước, để kiểm soát được hóa đơn điện tử đầu vào, một cách chặt chẽ, kiểm tra được thông tin  doanh nghiệp, trong quá trình xuất hóa đơn điện tử, có bị soát, về tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty, thì điều này phần mềm lưu hóa đơn điện tử, sẽ hệ thống kiểm soát, rà soát và tra cứu được hóa đơn điện tử,  của khách hàng, nhằm phát hiện hóa đơn đúng hay sai, đồng nghĩa việc doanh nghiệp sẽ phát hiện được hóa đơn đầu vào có hợp pháp hay không.

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào, tác dụng đối với doanh nghiệp là gì ?

1/ Kiểm tra thông tin doanh nghiệp, hóa đơn đầu vào ...

2/ Phát hiện mã số thuế doanh nghiệp khách hàng, có còn hoạt động hay không ...

3/ Xử lý các hóa đơn điện tử khách hàng, khi khách hàng gửi về mail phần mềm lưu hóa đơn điện tử, của doanh nghiệp ...

4/ Hàng tháng, hàng quý làm báo cáo thuế, tự xuất bảng kê file excel mua vào, mà không cần nhập hóa đơn, (Tiện ích cho doanh nghiệp) ...

5/ Quản lý độc lập tất cả các hóa đơn điện tử đầu vào, theo tháng, theo quý ....

6/ Lưu trử hóa đơn điện tử theo thứ tự, mà không có bất cứ mail rác nào gửi vào.

7/ Khi quyết toán thuế, với cơ quan thuế, thì doanh nghiệp kết xuất bảng kê mua vào toàn bộ file excel, gửi cơ quan thuế ...

8/ Tiện ích cho kế toán thuế dịch vụ, kết xuất file excel, để làm sổ sách kế toán, mà không cần nhập từng tờ hóa đơn, (Mất thời gian) ...

9/ Tiện ích, trong việc khi in hóa đơn ra hàng loạt để lưu bên ngoài cho doanh nghiệp ...

Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào (Phần mềm lưu hóa đơn điện tử): Là công cụ lưu trử tiện ích, giúp tháo gỡ doanh nghiệp, không tốn thời gian, để làm báo cáo thuế, có tính bảo mật thông tin hóa đơn điện tử doanh nghiệp, hệ thống tự động hóa lưu trử hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Công ty) ...Tránh thẩt thoát lưu trử hóa đơn điện tử in ra ngoài lưu, cũng như lưu hóa đơn điện tử trên máy tính, đây là yếu tố làm giảm thiếu tốt nhất cho doanh nghiệp ...

Nếu doanh nghiệp tự động lưu hóa đơn điện tử trên máy tính, thì một khi giả sử, ổ đỉa máy tính, bị hư hỏng, cháy nổ thì toàn bộ số liệu chứng từ, hóa đơn điện tử sẽ mất hết tất cả ...Phần mềm lưu hóa đơn điện tử, là yếu tốt lưu trử không cần phải quan tâm điều gì nữa rồi, thật tuyệt vời đối với doanh nghiệp ...

Nếu doanh nghiệp in hóa đơn điện tử ra giấy để lưu, thì yếu tố, giả sử hóa hoạn cháy nổ, thì xem ra mất hoàn toàn hóa đơn, chứng từ, pháp lý doanh nghiệp ...

Nếu doanh nghiệp lưu trử hóa đơn điện tử trên mail, thì tính lưu trử không cao bỡi đây là yếu tố mail, có xuất hiện hàng ngày rất nhiều mail, quảng cáo, mail rác gửi đến, lẫn lộn nhau, không phân biệt được đâu là hóa đơn điện tử, đâu là mail rác, dẫn đến doanh nghiệp tự động xóa đi mail đó, đôi khi nhầm lẫn xóa luôn hóa đơn điện tử, đây là rủi ro cực kỳ cao đối với doanh nghiệp ...

Nếu sử dụng phần mềm lưu hóa đơn điện tử, tính lưu trử cực cao, nhằm kiểm soát tất  cả hóa đơn khách hàng, mà không ai xóa được số liệu hóa đơn, bảo mật lưu trử hóa đơn điện tử trên hệ thống mạng, mà doanh nghiệp có thể xem bất cứ lúc nào ...

Mua Phần mềm kiểm soát mã số thuế đầu vào, nhằm sử dụng lưu trử chứng từ hóa đơn điện tử tiện ích nhất, khi cần thanh toán tiền hàng, mà không biết số tiền bao nhiêu, thì doanh nghiệp mở ngay phần mềm lưu hóa đơn điện tử ra xem, thì sẽ thấy ngay, số tiền để thanh toán, cho khách hàng, một cách chuẩn nhất ...

* HỔ TRỢ PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

* LIÊN HỆ MUA PHẦN MỀM LƯU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN

19 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Zalo: 0907222166.

Bình luận
Hóa đơn điện tử khác
Tra cứu phát hành hóa đơn điện tử

Tra cứu phát hành hóa đơn điện tử

Tra cứu phát hành hóa đơn điện tử, để biết ngày xuất hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn điện tử ngày nào ? doanh nghiệp: Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử. thì sẽ biết cơ quan thuế duyệt chưa, nếu duyệt rồi, thì sẽ xuất hiện hình bên dưới, nếu chưa duyệt thì ở đây có thể do phát hành hóa đơn
Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào

Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào (Phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào), quản lý từ mail khách hàng gửi đến cho doanh nghiệp, lưu trữ, kiểm tra mã số thuế khách hàng. Giúp kiểm soát đâu là tờ hóa đơn
Hóa đơn điện tử cyberbill

Hóa đơn điện tử cyberbill

Hóa đơn điện tử cyberbill (Phần mềm xuất hóa đơn điện tử cyberbill) ? Là đường link website để doanh nghiệp xuất hóa đơn cho khách hàng. Nhằm đáp ứng doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử cyberbill theo thông tư 78, phần mềm xuất hóa đơn điện tử cyberbill đúng tiêu chuẩn chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cyberbill, cho khách
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Hóa đơn điện tử Easyinvoice là gì? Hóa đơn điện tử nổi tiếng nhất hiện nay, cung cấp đa dạng mẫu hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp sử dụng một cách tối ưu nhất. Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch covid 19 ưu đãi đặc biệt gửi đến tất cả doanh nghiệp khi sử
Hóa đơn điện tử Vina

Hóa đơn điện tử Vina

Hóa đơn điện tử Vina- Hổ trợ doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, hổ trợ doanh nghiệp nhân mùa dịch covid 19, cho toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, ưu đãi doanh
Hóa đơn đện tử Bkav

Hóa đơn đện tử Bkav

Hóa đơn đện tử Bkav là gì? Đây là hóa đơn điện tử Bkav, thương hiệu nhà mạng chữ ký số Bkav, giúp doanh nghiệp mùa dịch covid 19, ưu đãi miễn giảm, hổ trợ miễn phí, tạo hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng cho mùa dịch, gặp khó khăn, giảm giá, để doanh nghiệp kích cầu doanh thu, làm giảm thiểu tiết kiệm thời gian cho doanh

 

PHẦN I                                                                   THUẾ ĐIỆN TỬ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

* Trang thuế điện tử, kê khai thuế, nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế là trang nào ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trang thuế điện tử là trang (thuedientu.gdt.gov.vn) dùng để cá nhân kê khai thuế quyết toán thuế cá nhân, dùng để doanh nghiệp kê khai thuế, như nộp tiền thuế, báo cáo thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN),..Ngoài ra muốn xem bản tin về thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân mới nhất thì xem vào trang (gdt.gov.vn). 

1/ Làm thế nào để vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), trang thuế điện tử là gì ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) đây cũng chính là trang thuế điện tử của: Tổng cục thuế , dùng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để kê khai thuế như nộp báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp báo cáo tài chính, nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN, nộp tiền thuế GTGT, nộp thuế môn bài, thuế TNDN,TNCN,...

2/ Làm thế nào để đăng nhập vào trang thuế điện tử ?

- Hướng dẫn doanh nghiệp chia sẻ chi tiết về cách hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) doanh nghiệp thực hiện ngay và thật đơn giản sử dụng trên trang thuế điện tử (Thuế điện tử) bạn vào ngay trang website: thuedientu.gdt.gov.vn, tiến hành xem hướng dẫn đăng nhập trên trang thuế điện tử sau đây:

>> Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

Hướng dẫn đăng nhập vào trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

3/ Tại sao trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi không vào được ?

- Giải đáp thắc mắc đồng thời hướng dẫn chia sẻ các thông tin bị lỗi khi vào tra thuế điện tử (Thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn, lý do lỗi là do máy tính bạn chưa cài đặt eSigner Java, hướng dẫn sửa lỗi không vào được trang thuế điện tử, xem hướng dẫn chi tiết saud dây

>> Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập vào được trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

4/ Làm thuế nào để lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế điện tử, các bước thực hiện sau khi doanh nghiệp vào phần (đăng nhập) rồi sau đó bấm vào (phần quên mật khẩu), sau đó nhập (mã số thuế), nhập tiếp (mật khẩu mới), nhập tiếp (nhập lại mật khẩu mới), tiến hành bấm (cập nhật), sau đó dùng chữ ký số ký tiến hành nhập mã pin thì các bước đã thực hiện xong ta được mật khẩu mới như ý muốn.

>> Xem chi tiết hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang thuế (thuế điện tử).

- Xem hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trên trang thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn

5/ Tải phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất ở đâu ?

 - Phần mềm kê khai thuế HTKK (Tải miễn phí tại đây), phần mềm HTKK 5.1.9 phiên bản nâng cấp mới nhất ngày 08/05/2024, phiên bản nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăngđáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, giúp doanh nghiệp triển khai mức giảm thuế từ 10% xuống 8%.

6/ Cài Phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

 - Hướng dẫn cũng như chia sẻ thông tin sơ bộ về doanh nghiệp khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 là cài đặt thật đơn giản, xem hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.0.9 ở phía dưới. Trước khi cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9, doanh nghiệp phải gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ, nhằm đảm bảo việc cài đặt phần mềm HTKK mới thật nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ lỗi gì.

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9).

7/ Làm thế nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ ?

 - Chia sẻ: Trước khi gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ, thì doanh nghiệp phải thực hiện trình tự các bước sau để việc gỡ bỏ phần mềm HTKK thật nhanh, xem hướng dẫn phía dưới bấm vào bên trong xem nhé.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

8/ Tại sao cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9) bị lỗi ?

- Giải thích các yếu tố cơ bản thường gặp khi doanh nghiệp cài đặt phần mềm HTKK 5.1.9 bị lỗi là do doanh nghiệp chưa gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ trên máy tính, đồng thời không được xóa giao diện HTKK phiên bản cũ trên destop. Xem chi tiết bấm vào phía dưới làm theo hướng dẫn cách cách gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ.

 >> Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm kê khai thuế HTKK (Phiên bản cũ).

9/ Làm thế nào để sửa lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK ?

 - Các yếu tố lỗi thường gặp khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK phiên bản mới, lỗi là do nguyên nhân máy tính bạn hiện nay là phiên mới có cấu hình từ Win 10 trở lên thường hay gặp phải lỗi này. Ở đây chúng tôi chia sẻ và hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK sau đây, bấm vào phía dưới để xem hướng dẫn chi tiết cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm HTKK.

>> Hướng dẫn sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK (Phiên bản mới)

10/ Tại sao phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt ?

Hướng dẫn doanh nghiệp các bước khắc phục lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt, đây là yếu thường xảy ra đối với máy tính cài win 10 trở lên thường phải gặp lỗi này, chúng tôi sẽ chi tiết doanh nghiệp cách phục lỗi này xem thông tin phần hướng dẫn sữa lỗi phần mềm HTKK phía dưới bấm vào để xem chi tiết sau đây:

>> Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm HTKK mở lên rồi lại tắt

11/ Làm thế nào để biết mã số thuế doanh nghiệp (công ty) mình do cơ quan thuế nào quản lý, hay gọi cách khác chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý ?

 - Giải đáp thắc mắc hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp để biết công ty mình chi cục thuế quản lý hay cục thuế quản lý thì đây là những căn bản quan trọng nhất, để trong quá trình làm hồ sơ thuế ban đầu, làm tờ khai thuế nộp báo cáo thuế, trên phần mềm HTKK có để đơn vị nào quản lý công ty như chi cục thuế hay cục thuế, thì xem các hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp sẽ biết đơn vị mình cơ quan thuế nào lý sau đây:

* Xem hướng dẫn kiểm tra thông tin doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý cụ thể sau:

12/ Tại sao lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế ?

- Chia sẻ thông tin doanh nghiệp (công ty) lỗi tại sao chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế. Đây là lỗi cơ bản dễ khắc phục nhất, lỗi này là doanh nghiệp sau khi mua mới/ gia hạn chữ ký số vừa xong mà không cập nhật chứng thư (chữ ký số) mới vừa gia hạn lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), khi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, nộp thì sẽ báo ngay lỗi này, yếu tốt chữ ký số doanh nghiệp có một chứng thư có thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi sử dụng hết hạn đăng ký chữ ký số trên trang thuế, thì khi gia hạn mới lại chữ ký số (chứng thư số mới), nhà mạng sẽ cấp lại chứng thư mới trên token cũ/ mới theo thời hạn sử dụng mà doanh nghiệp chọn gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì phải cập nhật lại lần nữa lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), để hệ thống trang thuế trùng khớp với chứng thư mới vừa mua mới/ gia hạn chữ ký số trên token vừa mới cấp chứng thư từ nhà mạng. xem chi tiết hướng dẫn cập nhật chứng thư mới lên trang thuế điện tử (Thuế điện tử):

>> Hướng dẫn cập nhật chứng thứ số lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

13/ Làm thế nào để sửa lỗi đọc được tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC,..file XML(iTax Viewer 2.3.0?

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), (Cài đặt đọc file XML), gọi là phần mềm đọc tờ khai thuế XML (iTax Viewer 2.3.0).. Xem hướng dẫn sau đây.

- Hương dẫn khắc phục sửa lỗi không đọc tờ khai thuế, file XML khi mở lỗi. các bước hướng dẫn sửa lỗi sau đây: Doanh nghiệp chưa cài đặt phần mềm iTax Viewer (Phần mềm đọc file XML), phần mềm đọc tờ khai thuế, xảy ra 2 trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa cài phần mềm iTax Viewer (iTax Viewer 2.3.0), thì tải ngay phần mềm iTax Viewer (tải tại đây iTax Viewer), về máy tính rồi tiến hành cài đặt ngay, sau khi cài xong doanh nghiệp mở lại tờ khai  có tập tin (file XML ), sẽ đọc được ngay, nếu không đọc được bạn tiến hành chọn trường 2 tiếp theo thao tác sẽ thành công xem tiếp phần trường hợp 2 bên dưới:

 >> Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer.

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm iTax Viewer mà chưa chọn chế độ đọc file XML. Lý do sau khi cài xong phần mềm iTax Viewer xong doanh nghiệp phải chọn chế đội đọc file XML xem phần hướng dẫn sau đây

 >> Hướng dẫn chọn chế độ đọc file XML.

Hướng dẫn mở chế độ đọc file XML (Đọc tờ khai thuế)

14/ Làm thế nào đăng ký chữ ký số trên trang thuế, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) ?

- Hướng đăng ký mã số thuế, đăng ký chữ ký số (chứng thư mới) lên trang thuế điện tử các bước thực hiện thật đơn giản nhất xem video hướng dẫn các bước đăng ký chữ ký số lên trang thuế điện tử (thuế điện tử) thuedientu.gdt.gov.vn.

15/ Tại sao nộp tờ khai thuế có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8) ?

- Các bước sửa lỗi  (Phiên bản trên tờ khai: 2.5.1, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.6.8), xem hướng dẫn sửa lỗi phiên bản 2.5.1 sửa lên phiên bản 2.6.8 xem chi tiết video sau đây:

 

 

 

  HOA DON  

PHẦN II                                                        HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HOADONDIENTU.GDT.GOV.VN)

 

1/ Hóa đơn điện tử là ? Khái niệm về hóa đơn điện tử sau đây:

Hóa đơn điện tử là loại chứng từ điện tử phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời đối với doanh nghiệp, là tập hợp thông điệp số liệu về bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được tạo, lập trên phần mềm hóa đơn điện tử, gửi thư điện tử như mail, zalo,.., nhận thư điện tử, lưu trữ quản lý chứng từ bằng file PDF, hoặc file hình gọi là phương thức lưu trử điện tử trên máy tính hoặc lưu trên những công nghệ khác gọi là phương tiện điện tử

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo bỡi, lập hóa đơn điện tử, cách xử lý hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử được nhà mạng cung cấp cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên máy tính , mà tổ chức đã được cấp mã số thuế khi kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ, cung ứng và được lưu trữ chứng tử trên hệ thống máy tính doanh nghiệp của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hóa đơn điện tử gồm các loại như sau: Hóa đơn xuất khẩu (Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu), hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: loại vé, loại thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm (Chứng từ bảo hiểm),…phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và các quy định của pháp luật có liên quan

- Hóa đơn điện tử là phải đảm bảo nguyên tắc, tính xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, thời gian, ngày tháng năm mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất mà doanh nghiệp sử dụng.

2/ Sử dụng hóa đơn điện tử nhà mạng nào tốt hiện nay ?

- Để bảm đảm bảo mật thông tin doanh nghiệp cũng như việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp luôn phải tính bảo mật thông tin, cập nhật thông doanh nghiệp như mã số thuế doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử bảo đảm tính chất nhanh, cập nhật thông tin khách hàng, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiếu thời gian phần xuất hóa đơn.

- Hiện nay khái quát một số nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử để doanh nghiệp tham khảo thêm và sử dụng rất tốt cụ thể sau đây:

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice).

 +  Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel .

 + Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT).

 + Phần mềm hóa đơn điện tử (Xem thông tin thêm cũng có rất nhiều nhà mạng

3/ Mua phần mềm hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) giá có cao không, mua ở đâu rẻ, nơi nào bán, liên hệ nơi nào mua hóa đơn điện tử ?

* Danh sách nhà mạng cung ứng hóa đơn điện tử, giá rẻ nhất, nơi bán hóa đơn điện tử cụ thể doanh nghiệp xem phía có danh sách sau đây:

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice (Hóa đơn điện tử Easyinvoice). Nhà mạng EasyCa

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Vietinvoice (Hóa đơn điện tử vietinvoice). Nhà mạng I-CA

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử vina (Hóa đơn điện tử vina). Nhà mạng Vina

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử bkav (Hóa đơn điện tử bkav). Nhà mạng Bkav

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử Cyberbill (Hóa đơn điện tử Cyberbill). Nhà mạng Newca

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử viettel (Hóa đơn điện tử viettel) . Nhà mạng Viettel

 >> Phần mềm hóa đơn điện tử FPT (Hóa đơn điện tử FPT). Nhà mạng FPT

4/ Làm cách nào để tra cứu được hóa đơn điện tử của khách hành có thật hay giả ?

- Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) gọi tắt là: Hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp thực trình tự các bước trên trang hóa đơn đơn điện tử, xem chi tiết qua video phía dưới:

5/ Làm thế nào để tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa ?

- Hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên trang hóa đơn hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), doanh nghiệp thực hiện các bước làm theo hướng dẫn tra cứu doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử hay chưa xem chi tiết qua video sau đây:

 

6/ Tải bộ cài đặt ký điện tử ở đâu, để ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử ?

- Hướng dẫn tải bộ cài đặt ký điện tử (Tải tại đây)

7/ Làm thế nào để cài đặt ký điện tử trên trang hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử) ?

- Hướng dẫn cài đặt bộ ký điện tử để sử dụng đăng nhập nhập vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), tiến hành tra cứu thông tin hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào xem thông tin hóa đơn của doanh nghiệp mà khách hàng xuất cho doanh nghiệp đúng hay sai, xem chi tiết hướng dẫn qua video sau:

8/ Làm thế nào để lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

9/ Làm thế nào để vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

10/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

11/ Làm thế nào để tra cứu bảng kê bán ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

 

 

PHẦN III                                        CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRÊN TRANG THUẾ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

1/ Không tìm thấy chữ ký số (chứng thư chữ ký số), không tìm thấy chứng thư số token ?

- Lỗi chữ ký số chưa cài đặt trên máy tính, khi doanh nghiệp ký nộp báo cáo thuế, nộp tiền thuế, ký hóa đơn điện tử, thì xuất hiện dòng chữ là, chưa tìm thấy chữ ký số, nghĩa là chữ ký số của doanh nghiệp chưa cài đặt trên máy tính. Sau đây chúng tôi tiến hành hướng dẫn doanh nghiệp cài đặt chữ ký số lên máy tính, xem hướng dẫn cụ thể sau đây:

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT

2/ Kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số bằng cách nào ?

- Hướng dẫn kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số EasyCa, NCCA, Vina, I-CA, Hilo-ca, Newca-Ca, Bkav, VNPT, Viettel, FPT, xem chi tiết video các bước kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số, điều này doanh nghiệp cần phải biết làm, để tránh nhiều trường hợp giả mạo nhà mạng gọi điện thoại, gửi mail báo chữ ký số doanh nghiệp hạn và thu hồi token, đây cách cảm báo nha, xem hướng dẫn phía dưới

3/ Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ?

Sử dụng chữ ký số nhà mạng nào tốt hiện nay ? Hiện nay có rất nhiều chữ ký số nhà mạng hiện đại nhất hiện nay doanh nghiệp tham khảo thông tin dưới đây để biết về các mức gia hạn chữ ký số và bảng giá chữ ký số của tất cả nhà mạng liệt kê sau đây:

- Chữ ký số EasyCa. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử

- Chữ ký số I-CA. Nhà mạng Easyca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số EasyCa gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

- Chữ ký số NCCNhà mạng NC-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số NC-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế, hải quan, ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, ký 

>> Chữ ký số Hilo-Ca.Nhà mạng Hilo-Ca hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn/ Mua mới chữ ký số Hilo-Ca gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm chính sách chiết khấu lên đến 75%, tạo điều kiện do